امروز : سه شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱

آخـــرین مطالب سایت

مشاهده وبلاگ
تاثیر کود تکامین بریکس بر کیفیت میوه هندوانه و خربزه- قسمت دوم 1

تاثیر کود تکامین بریکس بر کیفیت میوه هندوانه و خربزه- قسمت دوم

تاثیر کود تکامین بریکس بر کیفیت میوه هندوانه و خربزه  از نظر افزایش قند و رنگ  و وزن میوه شرکت رها اندیش کاوان ...

۰

دیدگاه

79 بازدید

تاریخ انتشار: 01 خرداد 1401

ادامه مطلب
تاثیر کود تکامین بریکس بر کیفیت میوه هندوانه و خربزه 2

تاثیر کود تکامین بریکس بر کیفیت میوه هندوانه و خربزه

تاثیر کود تکامین بریکس بر کیفیت میوه هندوانه و خربزه  از نظر افزایش قند و رنگ  و وزن میوه شرکت رها اندیش کاوان ...

۰

دیدگاه

83 بازدید

تاریخ انتشار: 01 خرداد 1401

ادامه مطلب
تاثیر کود کلسیم و بر روی میوه دهی و کیفیت میوه زردالو- قسمت دوم 3

تاثیر کود کلسیم و بر روی میوه دهی و کیفیت میوه زردالو- قسمت دوم

تاثیر کود کلسیم و بر روی میوه دهی و کیفیت میوه زردالو- قسمت اول شرکت گل سم گرگان ----- شرکت رها اندیش کاوان

۰

دیدگاه

117 بازدید

تاریخ انتشار: 08 اردیبهشت 1401

ادامه مطلب
تاثیر کود کلسیم و بر روی میوه دهی و کیفیت میوه زردالو- قسمت اول 4

تاثیر کود کلسیم و بر روی میوه دهی و کیفیت میوه زردالو- قسمت اول

تاثیر کود کلسیم و بر روی میوه دهی و کیفیت میوه زردالو- قسمت اول شرکت گل سم گرگان ----- شرکت رها اندیش کاوان

۰

دیدگاه

99 بازدید

تاریخ انتشار: 08 اردیبهشت 1401

ادامه مطلب