امروز : چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲

آخـــرین مطالب سایت

مشاهده وبلاگ
کاربرد کود یونی پتاس گل سم برای بهبودی در تولید و کیفیت میوه موز- قسمت سوم 1

کاربرد کود یونی پتاس گل سم برای بهبودی در تولید و کیفیت میوه موز- قسمت سوم

کاربرد کود مایع یونی پتاس گل سم از طریق محلولپاشی و آب آبیاری ضمن افزایش تولید می تواند سبب بهبودی در کیفیت ...

۰

دیدگاه

14 بازدید

تاریخ انتشار: 31 شهریور 1402

ادامه مطلب
کاربرد کود یونی پتاس گل سم برای بهبودی در تولید و کیفیت میوه موز- قسمت دوم 2

کاربرد کود یونی پتاس گل سم برای بهبودی در تولید و کیفیت میوه موز- قسمت دوم

کاربرد کود مایع یونی پتاس گل سم از طریق محلولپاشی و آب آبیاری ضمن افزایش تولید می تواند سبب بهبودی در کیفیت ...

۰

دیدگاه

19 بازدید

تاریخ انتشار: 31 شهریور 1402

ادامه مطلب
کاربرد کود یونی پتاس گل سم برای بهبودی در تولید و کیفیت میوه موز- قسمت اول 3

کاربرد کود یونی پتاس گل سم برای بهبودی در تولید و کیفیت میوه موز- قسمت اول

کاربرد کود مایع یونی پتاس گل سم از طریق محلولپاشی و آب آبیاری ضمن افزایش تولید می تواند سبب بهبودی در کیفیت ...

۰

دیدگاه

13 بازدید

تاریخ انتشار: 31 شهریور 1402

ادامه مطلب
کود هیومی کینگ گل سم برای افزایش تولید و کیفیت ریشه هویج – قسمت سوم 4

کود هیومی کینگ گل سم برای افزایش تولید و کیفیت ریشه هویج – قسمت سوم

    کاربرد کود آلی هیومی کینگ گل سم با اصلاح خاک محیط ریشه هویج و بهبودی در فعالیت ریشه موجب افزایش تولید و ...

۰

دیدگاه

14 بازدید

تاریخ انتشار: 31 شهریور 1402

ادامه مطلب