امروز : چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۱

آخـــرین مطالب سایت

مشاهده وبلاگ
ضدعفونی بذور گندم با قارچکش بذربان- قسمت سوم 1

ضدعفونی بذور گندم با قارچکش بذربان- قسمت سوم

      قارچکش بذربان جهت ضدعفونی بذور گندم جهت کنترل بیماری های بذرزاد و خاکزاد به کار می روید و موجب حفظ گیاهچه های ...

۰

دیدگاه

7 بازدید

تاریخ انتشار: 01 مهر 1401

ادامه مطلب
ضدعفونی بذور گندم با قارچکش بذربان- قسمت دوم 2

ضدعفونی بذور گندم با قارچکش بذربان- قسمت دوم

قارچکش بذربان جهت ضدعفونی بذور گندم جهت کنترل بیماری های بذرزاد و خاکزاد به کار می روید و موجب حفظ گیاهچه های ...

۰

دیدگاه

8 بازدید

تاریخ انتشار: 01 مهر 1401

ادامه مطلب
ضدعفونی بذور گندم با قارچکش بذربان 3

ضدعفونی بذور گندم با قارچکش بذربان

قارچکش بذربان جهت ضدعفونی بذور گندم جهت کنترل بیماری های بذرزاد و خاکزاد به کار می روید و موجب حفظ گیاهچه های ...

۰

دیدگاه

8 بازدید

تاریخ انتشار: 01 مهر 1401

ادامه مطلب
کود نیترات کلسیم یوروسالیدز - رهااندیش کاوان-پنجم 4

کود نیترات کلسیم یوروسالیدز – رهااندیش کاوان-پنجم

در کشت های هیدروپونیک کود موثر و مفید ، کودنیترات کلسیم یوروسالیدز - رهااندیش کاوان  که کارایی زیاد در افزایش تولید  و ...

۰

دیدگاه

18 بازدید

تاریخ انتشار: 25 شهریور 1401

ادامه مطلب