امروز : سه شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۱

آخـــرین مطالب سایت

مشاهده وبلاگ
زراعت کلزا - فرتی گل - قسمت سوم 1

زراعت کلزا – فرتی گل – قسمت سوم

      مصرف کود فرتی گل ۰-۴۰-۲۵ گل سم برای تقویت رشد و نمو اولیه بوته های کلزا در شرایط سرد بودن خاک و ...

۰

دیدگاه

9 بازدید

تاریخ انتشار: 11 آذر 1401

ادامه مطلب
زراعت کلزا - فرتی گل - قسمت دوم 2

زراعت کلزا – فرتی گل – قسمت دوم

مصرف کود فرتی گل ۰-۴۰-۲۵ گل سم برای تقویت رشد و نمو اولیه بوته های کلزا در شرایط سرد بودن خاک و ...

۰

دیدگاه

7 بازدید

تاریخ انتشار: 11 آذر 1401

ادامه مطلب
زراعت کلزا - کود فرتی گل - قسمت اول 3

زراعت کلزا – کود فرتی گل – قسمت اول

مصرف کود فرتی گل ۰-۴۰-۲۵ گل سم برای تقویت رشد و نمو اولیه بوته های کلزا در شرایط سرد بودن خاک و ...

۰

دیدگاه

7 بازدید

تاریخ انتشار: 11 آذر 1401

ادامه مطلب
کود ریزمغذی برای زراعت کلزا- قسمت سوم 4

کود ریزمغذی برای زراعت کلزا- قسمت سوم

  کود ریزمغذی الیگو امپاتو میکس یورسالیدز در زراعت کلزا موجب افزایش گلدهی و غلاف دهی  و در نهایت عملکرد و تولید دانه ...

۰

دیدگاه

31 بازدید

تاریخ انتشار: 20 آبان 1401

ادامه مطلب