بیماری های درختان میوه هلو و شلیل

فایل آموزشی PDF / دانلود مجموعه مطالب آموزشی بیماری های درختان هلو وشلیل 

تهیه و تدوین توسط: مهندس ارازقلی قرنجیک

این مجموعه شامل مقالات ذیل می باشد:

 

-بیماری لکه غربالی  درختان هسته دار ،

۲-بیماری پیچیدگی برگ درختان هلو وشلیل

۳- بیماری فیتوپلاسمایی درختان هلو

۴- اثرات نامطلوب سموم مسی روی درختان هلو

۵- بیماری لکه باکتریایی درختان میوه هسته دار

۶- بیماری پوسیدگی قهوه ای درختان میوه هسته دار

۷- شانکر باکتریایی درختان هلو و شلیل

۸- بیماری های لکه غربالی درختان هلو وشلیل

مشخصات این فایل PDF آموزشی:

 • فرمت فایل: PDF
 • صفحات فایل :۱۶ صفحه
 • حجم فایل : ۳۳۶ کیلوبایت
 • قیمت: ۱۵۰۰تومان

مدیریت باغات درختان میوه هلو و شلیل

فایل آموزشی PDF / دانلود مجموعه مطالب آموزشی مدیریت باغات درختان میوه هلو و شلیل

تهیه و تدوین توسط: مهندس ارازقلی قرنجیک

این مجموعه شامل مقالات ذیل می باشد:

 • کاربرد قارچکش های مسی
 • شته سبز هلو
 • مراحل فنولوژیکی و تغذیه درختان هلو و شلیل
 • سیستم های کشت ,انتخاب و محل کشت درختان هلو و شلیل
 • چگونگی کود دهی به درختان هلو
 • علل زرد و قرمز شدن برگ های درخت هلو
 • شپشک سفید هلو وشلیل
 • علل رشد و نمو غیر طبیعی میوه های هلو
 • بیماری پیچیدگی برگ هلو
 • مرگ ناگهانی درختان جوان هلو

 

مشخصات این فایل PDF آموزشی:

 • فرمت فایل: PDF
 • صفحات فایل :۱۵صفحه
 • حجم فایل : ۲۷۶ کیلوبایت
 • قیمت: ۱۵۰۰ تومان

پرورش درختان میوه هلو وشلیل

فایل آموزشی PDF / دانلود مجموعه مطالب آموزشی پرورش درختان میوه هلو شلیل

تهیه و تدوین توسط: مهندس ارازقلی قرنجیک

این مجموعه شامل مقالات ذیل می باشد:

۱-شرایط مناسب برای کاشت درختان هلو،

۲-شرایط مناسب برای درختان شلیل ( شبرنگ) ،

۳-افزایش اندازه میوه هلو و شلیل ،

۴-چگونگی تعیین نیاز آبی درختان هلو ،

۵-برخی از نکات در مورد پرورش درختان هلو و شلیل ،

۶- برنامه نگهداری هلو و شلیل ،

۷-نیاز سرمایی ارقام مختلف درختان هلو ،

۸-کود دهی به درختان هلو وشلیل ،

۹- مدیریت باغ درختان هلو بعد از برداشت میوه ،

۱۰-تولید نهال درخت شلیل از بذر یا هسته میوه

 

مشخصات این فایل PDF آموزشی:

 • فرمت فایل: PDF
 • صفحات فایل :۱۱ صفحه
 • حجم فایل : ۲۵۳ کیلوبایت
 • قیمت: ۲۰۰۰ تومان