مدیریت زراعت گندم و جو

فایل آموزشی PDF / دانلود مجموعه مطالب آموزشی مدیریت زراعت گندم و جو

تهیه و تدوین توسط: مهندس ارازقلی قرنجیک

این مجموعه شامل مقالات ذیل می باشد :

۱-خط مسیر حرکت ماشین الات کشاورزی در مزارع گندم

۲-دیده بانی علف های هرز مزارع گندم

۳-علف هرز پیچک بند •        نام علمی علف هرز convolvulus Polygonum

۴-کاربرد علفکش ها در کنترل یولاف وحشی در زراعت جو

۵-اثرگیاهسوزی علفکش ها روی گندم

۶-پیش بینی عملکرد دانه گندم با استفاده از مقدار رطوبت قابل استفاده در خاک

۷-آبیاری گندم یا نیاز ابی گندم

۸- اثرات کمبود اکسیژن و ماندآبی روی رشد گیاهان

۹- خسارت تنش خشکی در گندم

۱۰-کرم های مفتولی ( سیمی ) آفات مهم خاکزی مزارع گندم

۱۱- سوسک برگخوار غلات

۱۲-پشه زرد پوشینگ گندم

۱۳-چگونگی کنترل شیمیایی سن گندم

۱۴-چگونگی نگهداری گندم در انبار جهت کاهش خسارت آفات انباری

۱۵-کشت مخلوط ردیفی متعاقب یا تاخیری سویادرگندم

مشخصات این فایل PDF آموزشی:

 • فرمت فایل: PDF
 • صفحات فایل :۲۱ صفحه
 • حجم فایل : ۱۹۸ کیلوبایت
 • قیمت: ۱۰۰۰ تومان

بیماری های گندم

فایل آموزشی PDF / دانلود مجموعه مطالب آموزشی بیماری های گندم 

تهیه و تدوین توسط: مهندس ارازقلی قرنجیک

 

این مجموعه شامل مقالات ذیل می باشد :

۱-بیماری  پاخوره گندم

۲-علل گسترش بیماری پوسیدگی ریشه گندم یا بیماری پاخوره گندم در مزارع

۳-بیماری نقطه سیاه دانه گندم

۴-سمپاشی قارچکش ها جهت کنترل بیماری فوزاریومی خوشه گندم

۵-بیماری سفیدک پودری گندم

۶-بیماری لکه خرمایی گندم Tan Spot

۷-بیماری زنگ ساقه Ug99

۸-علل زرد شدن برگ های فوقانی برخی از ارقام گندم

۹-بیماری های ویروسی گندم

۱۰-روش های یافتن نماتد گالی دانه گندم در مزرعه

 مشخصات این فایل PDF آموزشی:

 • فرمت فایل: PDF
 • صفحات فایل :۲۰ صفحه
 • حجم فایل : ۲۱۵ کیلوبایت
 • قیمت: ۱۰۰۰ تومان

زراعت گندم

فایل آموزشی PDF / دانلود مجموعه مطالب آموزشی زراعت گندم

تهیه و تدوین توسط: مهندس ارازقلی قرنجیک

 

این مجموعه در قالب یک فایل PDF حاوی مطالب ذیل می باشد:

۱-عوامل موثر بر سبز شدن بذور واستقرار گیاهچه های گندم

۲-عوامل کاهش دهنده عملکرد دانه گندم دیم وآبی

۳-تاثیر کشت قبلی برنج بر روی عملکرد گندم

۴-قوه نامیه و خلوص بذر گندم

۵-آماده سازی بستر کاشت بذر گندم و جو و تناوب زراعی

۶-واسنجی یا کالیبره کردن ردیف کار گندم

۷-فاصله ردیف های کشت در زراعت گندم

۸-رابطه عملکرد دانه گندم با پنجه زنی گندم

۹-مرحله پنجه زنی در گندم

۱۰-مقدار بذر لازم برای کاشت گندم

۱۱-تاثیر عوامل محیطی روی مراحل اولیه رشد گندم

۱۲-چگونگی جبران کاهش عملکرد گندم در شرایط دیر کاشت

۱۳-اثرات آب و هوا روی تولید گندم

۱۴-چگونگی پیش بینی مراحل مختلف رشد و نمو گندم

۱۵-اثرات دماهای پائین روی رشد و نمو گندم

۱۶-مراحل مهم اقتصادی پس از ظهور خوشه در گندم

۱۷-اثرات شوری روی رشد گندم

۱۸-معایب و فواید سوزاندن کاه و کلش گندم

۱۹-نحوه تولید کود کمپوست از کاه و کلش گندم

 • مشخصات این فایل PDF آموزشی:
 • فرمت فایل: PDF
 • صفحات فایل :۲۸ صفحه
 • حجم فایل : ۲۵۹ کیلوبایت
 • قیمت: ۱۵۰۰ تومان

 

تغذیه گیاهان زراعی گندم و جو

فایل آموزشی PDF / دانلود مجموعه مطالب آموزشی تغذیه گیاهان زراعی گندم و جو

تهیه و تدوین توسط: مهندس ارازقلی قرنجیک

 

این مجموعه در قالب یک فایل PDF حاوی مطالب ذیل می باشد:

۱-کیفیت خاک زراعی و مدیریت حاصلخیزی خاک

۲-تاثیر عناصر غذایی بر رشد و نمو و تولید دانه گندم

۳-چگونگی تشخیص کمبود عناصر غذایی در گندم

۴-کشت گندم در خاک های بافت سنگین

۵-چگونگی تعیین مقدار نیاز دانه گندم به ازت

۶-اثرات محلول پاشی کود اوره بر روی گندم

۷-چگونگی تشخیص کمبود عناصر غذایی در جو

۸-توصیه کود های برگی در محلول پاشی  زراعت گندم

۹-اثر محلولپاشی کود اوره بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه دو رقم گندم

۱۰- وِیژگی های کود اوره

۱۱-حفظ پایداری تولید گندم با استفاده از کود های آلی

۱۲-کاه و کلش گندم و جو

 • مشخصات این فایل PDF آموزشی:
 • فرمت فایل: PDF
 • صفحات فایل :۲۸ صفحه
 • حجم فایل : ۲۰۳ کیلوبایت
 • قیمت: ۱۵۰۰ تومان