زراعت گوجه فرنگی قسمت دوم

فایل آموزشی PDF / دانلود مجموعه مطالب آموزشی زراعت گوجه فرنگی قسمت دوم 

تهیه و تدوین توسط: مهندس ارازقلی قرنجیک

این مجموعه شامل مقالات ذیل می باشد:

 

 • عدم تشکیل میوه روی بوته های گوجه فرنگی
 • علل ریزش گل های گوجه فرنگی
 • کوچک ماندن میوه های گوجه فرنگی
 • افزایش اندازه میوه گوجه فرنگی
 • علت زرد شدن برگ های گوجه فرنگی
 • علت زردی و پفکی شدن برگ گوجه فرنگی
 • ابیاری و زمان نشاء  کاری گوجه فرنگی
 • ریزش و خشک شدن گل های گوجه فرنگی گلدانی
 • علت بنفش رنگ شدن شاخه و برگ گوجه فرنگی
 • بهترین کود برای تقویت بوته های گوجه فرنگی
 • عدم موفقیت در نشاکاری گیاهچه های گوجه فرنگی
 • مراحل رسیدن میوه گوجه فرنگی
 • پوسیدگی میوه گوجه فرنگی
 • زمان کاشت مناسب برای بذر گوجه فرنگی
 • دو بیماری مهم گوجه فرنگی
 • تولید گل های زیاد در بوته گوجه فرنگی
 • چگونگی قرمز شدن میوه گوجه فرنگی
 • بذر کاری گوجه فرنگی در خزانه
 • علائم خسارت ازون روی بوته های گوجه فرنگی

 مشخصات این فایل PDF آموزشی:

 • فرمت فایل: PDF
 • صفحات فایل :۱۸ صفحه
 • حجم فایل : ۲۶۴کیلوبایت
 • قیمت: ۲۰۰۰ تومان

زراعت گوجه فرنگی

فایل آموزشی PDF / دانلود مجموعه مطالب آموزشی زراعت گوجه فرنگی

تهیه و تدوین توسط: مهندس ارازقلی قرنجیک

این مجموعه شامل موارد ذیل می باشد.

۱-شرایط خاک و زمان نشا کردن گوجه فرنگی

۲-چگونگی تولید و تهیه گیاهچه های نشاء گوجه فرنگی

۳-نکات مهم در تولید نشاء جهت کشت گوجه فرنگی

۴-شرایط لازم برای رویش گوجه فرنگی بعد از نشاء کاری

۵-رشد و نمو بوته های گوجه فرنگی

۶-بیماری لکه موجی گوجه فرنگیAlternaria Solani (Ell.and)

۷- چگونگی کنترل بیماریهای گیاهی با قارچکش ها

۸-مراحل تشخیص بیماریهای گیاهی در مزرعه

۹-بهبود راندمان نیتروژن با آبیاری قطره ای

۱۰-بیماریهای فیزیولوژیکی گوجه فرنگی

۱۱-پوسیدگی ته میوه گوجه فرنگی

۱۲-کنترل محیط رویش گوجه فرنگی در گلخانه

۱۳-نور تکمیلی مورد نیاز گوجه فرنگی گلخانه ای

۱۴-شرایط مطلوب برای رشد و میوه دهی گوجه فرنگی در گلخانه

۱۵-علف هرز انگلی سس Cuscuta Spp.

۱۶-چگونگی کنترل گیاه انگلی گل جالیز در زراعت گوجه فرنگی

۱۷-اثرات عنصر روی بر رشد و نمو گوجه فرنگی

۱۸-روش کود دهی از طریق آبیاری یا fertigation

۱۹-چگونگی کود دهی به زراعت گوجه فرنگی

 • مشخصات این فایل PDF آموزشی:
 • فرمت فایل: PDF
 • صفحات فایل :۳۵ صفحه
 • حجم فایل : ۱۴۱۰ کیلوبایت
 • قیمت: ۱۵۰۰ تومان