(1) 2 3 4 ... 33 »
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۵/۶ ۶:۲۴:۲۰ (0 بار خوانده شده)

عدم میوه دهی درخت شاتوت

درختان توت از نظر میوه دهی دو نوع هستند .درختانی که فقط گل نر دارند و میوه تولید نمی کنند. 

ادامه | 2691 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۵/۵ ۴:۵۷:۰۱ (0 بار خوانده شده)

ریزش برگ های گوجه فرنگی زینتی

گوجه فرنگی زینتی ارقام مختلف  از نظر رنگ و شکل برگ و میوه دارد . دوره رویش گوجه فرنگی زینتی ممکن است دائمی یا یکساله باشد. میوه گوجه فرنگی زینتی سمی می باشد. 

ادامه | 3574 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۵/۴ ۷:۵۲:۴۶ (0 بار خوانده شده)

شرایط مناسب برای رویش و محصول دهی کدو سبز

کدوسبز یا اسکواش ارقام تابستانی و زمستانی دارد. با ایجاد محیط مناسب و شرایط رویش مطلوب می توان از تعداد کمی بوته کدو سبز محصول زیادی برداشت نمود. 

ادامه | 6159 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۵/۳ ۲:۱۳:۳۱ (9 بار خوانده شده)

ایجاد شرایط مناسب برای کاشت نهال درخت نارون

نارون درخت برگریز  و مقاوم به سرما و متحمل به گرما می باشد. این درخت گونه های مختلف دارد که نیاز های رشدی متفاوت دارند. 

ادامه | 3440 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۴/۱۴ ۱۱:۱۰:۰۰ (2 بار خوانده شده)

قطر تنه درخت میوه و باردهی آن

قطر تنه درخت بر میزان بار دهی درخت میوه تاثیر می گذارد. 

ادامه | 3483 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۴/۱۲ ۹:۲۷:۴۲ (0 بار خوانده شده)

خشک شدن درخت جوان کاج

شرایط خاک ، تابش افتاب ، آفات و بیماریها می توانند سبب خشک شدن درختان تازه کاشته شده  کاج شوند. 

ادامه | 4582 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۴/۱۱ ۶:۲۲:۰۲ (0 بار خوانده شده)

چگونه میتوان درخت تنومند مزاحم را خشکاند؟

برای خشکاندن درختان بزرگ و تنومند از روش های کنترل شیمیایی یا غیر شیمیایی استفاده می شود. 

ادامه | 3224 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۴/۹ ۶:۴۹:۵۴ (0 بار خوانده شده)

نیاز آبی درختان میوه

مقدار اب مورد نیاز درختان میوه به نوع درخت میوه ، اندازه و سن درخت میوه ، شرایط خاک و اب و هوا و فصل سال بستگی دارد. نیاز ابی درختان میوه در طول سال تغییر می کند. 

ادامه | 3847 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۴/۷ ۶:۵۵:۱۶ (1 بار خوانده شده)

رشد ضعیف درختان مرکبات

مدیریت خوب خاک موجب بهبود ساختمان خاک و حفظ آن می گردد و در نتیجه سیستم ریشه سالم و پایداری تولید بالا را تضمین می کند. 

ادامه | 3581 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۴/۴ ۸:۰۰:۰۰ (0 بار خوانده شده)

عوامل سوختگی برگها و ریزش میوه درخت خرمالو

برخی از عوامل محیطی و شرایط آب و هوا موجب سوختگی و ریزش برگ در درختان خرمالو می شود.

ادامه | 4893 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۴/۳ ۹:۰۱:۵۶ (1 بار خوانده شده)

بیماری طوقه و تنه درخت خرمالو

دو نوع بیماری قارچی وجود دارد که قسمت طوقه ، تنه وشاخه های بزرگ درخت خرمالو را مورد حمله قرار می دهند. 

ادامه | 5028 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۴/۳ ۹:۰۰:۲۲ (1 بار خوانده شده)

علت زرد شدن برگ درخت هلو از قسمت پایین درخت به چه علت است؟

عمر برگ های درخت هلو تحت تاثیر عوامل زنده و غیر زنده می باشد و برگ های درختان هلو با نزدیک شدن به فصل  ریزش طبیعی ، ابتدا برگ های تحتانی و پیر زرد شده و به تدریج دچار ریزش می شوند. 

ادامه | 3706 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۴/۱ ۸:۲۷:۴۹ (3 بار خوانده شده)

عدم میوه دهی درخت گردو

عدم میوه دهی درخت گردو ممکن است به شکل عدم تولید گل یا با وجود گلدهی، عدم تشکیل میوه  بوجود آید .

ادامه | 3473 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۳/۲۷ ۷:۰۴:۲۱ (2 بار خوانده شده)

لکه سیاه روی میوه آلو شابلون

 روی میوه های آلو از اوایل فصل تا مرحله رسیدن میوه ممکن است توسط عوامل قارچی ، باکتریایی و حشرات لکه هایی بوجود آید.

ادامه | 4092 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۳/۲۵ ۶:۵۳:۴۲ (1 بار خوانده شده)

ایجاد پوشش پودری روی میوه های انگور

برخی از بیماری های قارچی روی میوه های انگور پوشش پودری به رنگ های سفید یا خاکستری ایجاد  می کنند. 

ادامه | 3022 کلمه در ادامه متن