فروشگاه اینترنتی فایل های مقالات آموزشی کشاورزی

موئي شدن جوانه های غده سيب زميني

فرستنده admin در تاريخ 2009/7/8 14:20:45 (1407 بار خوانده شده)
موئي شدن جوانه های غده سيب زميني
جوانه زني غده هاي سيب زميني پيش از رسيدن در اواخر فصل يا در اوايل نگهداري در انبار بر كيفيت غده ها تاثير مي گذارد. علاوه بر تاثير روي ظاهر غده ها، در اثر جوانه زني ،جوانه هاي غده با جذب عناصر غذايي از غده ، آن را نرم مي سازند و مقدار نشاسته غده را پائين مي آورند. مزه غده سيب زميني در تمام قسمت غده يكدست نيست و مزه غده نزديك به جوانه ها شيرين تر مي باشد . اين نوع غده ها براي سرخ كردن مناسب نيستندو در هنگام سرخ كردن اين قسمت از غده تيره رنگ مي گردد.


وقتي چشم هاي اوليه غده جوانه مي زنند، جوانه بسيار باريك مثل مو ظاهر مي شود كه از نظر رشد و نمو خيلي ضعيف است كه به آن موئي شدن جوانه مي گويند.
جوانه تحريك شده ممكن است زير خاك باقي بماند يا روي خاك ظاهر شده و توليد برگ سبز نمايد. جوانه زني غده در اثر دخالت نوعي هورمون صورت مي گيرد و اين هورمون اسيد آبسسيك (ABA ) مي باشد.
عامل موئي شدن جوانه
علت تحريك جوانه زني به شكل مو دماي زياد خاك است. شرايط محيطي بروز اين اختلال بجز گرم شدن خاك شبيه به شرايط محيطي بروزعارضه غده بندي زنجيري در اواخر فصل رويش مي باشد.
در مراحل اواخر حجيم شده غده به محض جوانه زني ، جوانه ها تحت تاثير شرايط مساعد رشد مي كنند . از طرف ديگر خواب غده بوجود نمي آيد. اختلال موئي شدن جوانه می تواند هم چنين علايم بيماري قارچي Collectotrichum atramentarium عامل بيماري نقطه سياه سيب زميني و بيماري زردي مينا كه توسط زنجره ها انتقال مي يابد و بيماري زردي پسيل كه عامل انتقال آن پسيل گوجه فرنگي يا سيب زميني است, باشد.
حساسيت ارقام
به طور كلي ارقام سيب زميني به اين عارضه حساس هستند اما ارقامي با دوره هاي خواب كوتاه مدت ممكن است حساسيت بيشتري داشته باشند.
كنترل
عمليات زراعي براي به حداقل رساندن اين عارضه و اختلال غده بندي رنجيري يكسان مي باشد. چون دماي هوا قابل كنترل نيست، پس بهترين عمليات زراعي جلوگيري از گرم شدن زياد خاك،عميق كاشتن غده ، خاك دادن پاي بوته ،خنك كردن خاك در آب و هواي بسيار گرم با آبياري مي باشد.
منبع مورد استفاده
www.pan hande.edu.
ترجمه از:ارازقلي قرنجيك
كارشناس ارشد زراعت وحفظ نباتات

صفحه مناسب چاپ پیشنهاد این صفحه از این خبر یک pdf بساز