فروشگاه اینترنتی فایل های مقالات آموزشی کشاورزی

تحمل درختان در برابر سيلاب ها

فرستنده admin در تاريخ 2009/7/31 6:56:45 (2798 بار خوانده شده)
تحمل درختان در برابر سيلاب ها
بارش باران در بهار و تابستان گاهي موجب سيلاب و آب گرفتگي گسترده مي شود. ضمن اينكه سيل مي تواند به ساختمان ها ، جاده ها و گياهان زراعي آسيب وارد نمايند، بر درختان را نيز مي تواند اثرات نامطلوب بگذارد. بر خلاف بسياري از گياهان زراعي كه در برابر ماندآبي سيل حساس هستند، بروز اثرات نامطلوب آب گرفتگي سيل روي درختان ممكن است مدتي طول بكشد.


سيل چگونه مي تواند بر درختان تاثير بگذارد? رشد يك درخت هنگامي تحت تاثير سيل قرار مي گيرد كه خاك محيط رشد درختان در اثر جريان سيل يا بارش مداوم باران به طور موقت از رطوبت اشباع گردد. اولين اثر آب ماندگي حاصل از سيل تخليه سريع اكسيژن خاك است. در عمق 15 سانتيمتري فوقاني يك خاك بهم نخورده اكسيژن فراواني وجود دارد. ريشه درختان در اين عمق آب و عناصر غذايي از خاك جذب مي كنند. در هنگام وقوع حالت ماند آبي اكسيژن خاك براي تنفس ريشه كاهش مي يابد و فرايند غير هوازي آغاز مي گردد و تركيبات سمّي در خاك بوجود مي آيد و بتدريج مرگ ريشه ها شروع مي شود و در نتيجه جذب آب و عناصر غذايي كاهش يافته و فتوسنتز درختان دچار اختلال مي شود . علائم خسارت ماند آبي حاصل از سيل به صورت تغيير رنگ برگ درختان ، پژمرده شدن برگها ، ريزش زود هنگام برگها و مرگ سر شاخه هاي جوان ظاهر مي گردد. در شرايط غرقاب شديد و طولاني مدت ممكن است درخت بميرد. سرعت ظهور علائم خسارت ماندآبي بسته به نوع درخت و دوام و شدت ماندآبي متفاوت مي باشد. برخي از درختان ممكن است سريع خشك شوند و در حاليكه در برخي ديگر از درختان بروز اثرات آب ماندگي ممكن است چند سالي طول بكشد.
شدت خسارت ماندآبي حاصل از سيل روي درختان به زمان وقوع سيل ، عمق و دوام آّ‌ب گرفتگي، مرحله رشد درخت و سلامت آن بستگي دارد.
زمان وقوع سيل اگر در اواخر بهار باشد بيشترين خسارت بالقوه را مي تواند به درختان وارد نمايد. چون درخت در اين زمان برگهاي خود را كاملا" توسعه داده است و كمترين ذخاير غذايي دارد و هر نوع تنش مي تواند سبب مرگ درخت شود . درختان در مراحل قبل از شروع رشد و بيشتر درختان خزان كننده مي توانند سيلاب زمستان و اوايل بهار را تا چند هفته تحمل نمايند.
سه نوع آب گرفتگي در اثر سيل بوجود مي آيد.
حالت اول خاك از رطوبت اشباع مي شود اما آب ماندگي روي زمين بوجود نمي آيد.
در اين حالت فقط درختان بسيار حساس آسيب مي بيند.
در حالت دوم آب روي زمين را مي پوشاند و فقط قسمت تحتاني درخت را در بر مي گيرد. درختان مقاوم و نيمه مقاوم تا حدودي مي توانند اين حالت را تحمل نمايد. حالت سوم در اثر افزايش عمق آب گرفتگي برگهاي درختان زير آب قرار مي گيرند. در اين حالت تقريبا" همه نوع درختان آسيب مي بينند.
گونه درخت : همه درختان به يك اندازه به آب گرفتگي واكنش نشان نمي دهند. برخي درختان مقاوم مي توانند 80 روز يا بيشتر حالت خاك اشباع از رطوبت را تحمل كنند . تحمل تك تك درختان داخل يك گونه نسبت به آب گرفتگي به سن و سلامت آنها بستگي دارد. درختان پير و سالم مي توانند به مدت بيشتر از درختان جوان و ضعيف آب گرفتگي را تحمل كنند. درختان گيلاس به خاك اشباع بسيار حساس هستند.
براي درختان آسيب ديده از سيلاب جهت بهبود سريع و شروع رشد مجدد موارد ذيل توصيه مي شود.
1- هرس شاخه هاي شكسته شده در اثر سيل براي جلوگيري از آلوده شدن به بيماريها
2- برداشتن پوست آسيب ديده درختان با چاقو تيز و در محل زخم از رنگ هرس استفاده نكنيد كه موجب تاخير در ترميم محل زخم مي شود.
3- برداشتن رسوبات اطراف درختان
4- مصرف كود ازته به مقدار لازم
درختان متحمل و نيمه متحمل به سيلاب عبارتند از: زبان گنجشگ سياه( black ash) ،
نوعي افرا( Sycamore) ، زبان گنجشگ سبز (green ash) ،, blackwillow
درختان حساس و غير متحمل به سيلاب در طي فصل رويش شامل ،كاج PINE
افراي شيرين(Sugar maple) افراي نروژي ياكركف(Norwaymaple)، شاه بلوط هندي ) ,crabapple,(buckeye غان سفيد ( whitebirch )

منبع مورد استفاده :
Ball,j.1996.What to do about Fleed damayed Trees.www.abs.Sdstate.edu.
ترجمه:ارازقلي قرنجيك
كارشناس ارشد زراعت و حفظ نباتات
صفحه مناسب چاپ پیشنهاد این صفحه از این خبر یک pdf بساز