فروشگاه اینترنتی فایل های مقالات آموزشی کشاورزی

كشت و كار سبزي : جعفري

فرستنده admin در تاريخ 2009/9/11 8:27:27 (7780 بار خوانده شده)
كشت و كار سبزي : جعفري
كشت و كار سبزي هاي مختلفي در باغچه هاي منازل و در سطوح بزرگ در مزارع انجام مي گيرد. هر نوع سبزي شرايطي محيطي و زراعي مطلوب خود را دارد. در اين مقاله كشت و كار جعفري مورد بررسي قرار مي گيرد.


هر يك گرم بذر جعفري تقريبا" 650 دانه دارد. براي كاشت جعفري از بذوري استفاده كنيد. كه اندازه مناسب ، ضد عفوني شده با قارچكش و كيفيت بالا از نظر يكنواختي جوانه زني بذر داشته باشند.نشاء كاري در مقايسه با كشت مستقيم بذر بهتر است چون جوانه زني بذر جعفري ممكن است 20 تا 25 روز طول بكشد . بذر كاري مستقيم مي تواند برداشت محصول را به تاخير اندازد.
در كشت مستقيم در هر 30 سانت طول رديف 15-20 بذر قرار مي دهند و فاصله رديف ها 45 سانتي متر مي باشد و عمق كاشت بذر كمتر از يك سانتي متر است. براي جلوگيري از سله بندي، سطح خاك را تا تثبيت گياهچه جعفري مرطوب نگه داريد. در هنگام نشا كردن فاصله بوته ها روي رديف 15 تا 20 سانت است. خاك مناسب براي كشت جعفري خاك ترد بازهكشي خوب مي باشد. مقدار ماده آلي خاك را بايد افزايش داد چون جعفري به خاك مرطوب براي رشد بهتر نياز دارد.
نياز كودي آن به ازت بين 90 تا 112 كيلوگرم، به فسفر (P2C5 ) بين 90 تا 135 كيلوگرم، به پتاسيم (K2O ) بين 56 تا 112 كيلوگرم، به گوگرد 20 تا 30 كيلوگرم در هكتار مي باشد.
رطوبت خاك را در حد يكنواخت براي رشد بهتر جعفري و افزايش قابليت استفاده عناصر غذايي حفظ كنيد . خاك سبك به دفعات آبياري بيشتر نياز دارد.
برگهاي جعفري حدود 3 ماه بعد از كاشت آماده براي مصرف مي باشد و در هر هكتار تقريبا" 5/2 تا 5/7 تن برگ جعفري بدست مي آيد . براي مصرف سبز و تازه تعدادي از برگ هر بوته يا يك شاخه كامل داراي برگ چيده مي شود.
با عمل رطوبت گيري از برگهاي جعفري مي توان طعم و رنگ سبز آن را حفظ نمود. برگهاي جعفري را مي توان در دماي صفر درجه سانتي گراد و رطوبت نسبي 95 تا 100 درصد مي توان به مدت 2 تا 5/2 ماه نگه داشت برگهاي جعفري در پاكت هاي پلاستيكي مشبك و روي يخ نگهداري مي شود . در محيط كنترل شده داراي 10 درصد اكسيژن و 10 درصد دي اكسيد كربن مي توان رنگ سبز و قابليت فروش آن را حفظ نمود.
منبع مورد استفاده
www.Ore gonstate.edu.2004.Parsley.
ترجمه:ارازقلي قرنجيك
كارشناس زراعت و حفظ نباتات

صفحه مناسب چاپ پیشنهاد این صفحه از این خبر یک pdf بساز