فروشگاه اینترنتی فایل های مقالات آموزشی کشاورزی

بيماري هاي باكتريايي گياهان زراعي

فرستنده admin در تاريخ 2009/10/30 8:41:39 (3531 بار خوانده شده)
بيماري هاي باكتريايي گياهان زراعي
متداول ترين علايم بيماريهاي باكتريايي لكه برگي ها ، سوختگي ها و پژمردگي ها مي باشند.
باكتري ها موجودات تك سلولي و ميكروسكوپي هستند كه با دو نيم شدن تكثير پيدا مي كنند. اين فرايند ممكن است هر 20 دقيقه يك بار اتفاق بيفتد. در برخي گونه تكثير سريع تر صورت مي گيرد ، از يك باكتري مي تواند در مدت 24 ساعت بيش از 47 ميليون باكتري بوجود آيد. تقريبا" 170 گونه باكتري قادر به ايجاد بيماري در گياهان زراعي هستند .

باكتري ها به طور مستقيم قادر به نفوذ در بافت گياه نيستند . اما مي توانند از طريق زخم ها يا روزنه هاي طبيعي نظير روزنه هاي تبادل هوا در برگ ها وارد شوند. روي سطوح گياهان باكتري ها به طور طبيعي وجود دارند و فقط در شرايط مساعد براي رشد و تكثير مشكل ساز هستند. اين شرايط شامل رطوبت زياد ، تراكم زياد بوته ها ، گردش ضعيف هوا در اطراف گياهان مي باشند . وقتي در اثر خيس شدن گياهان يك لايه آب روي برگها بوجود آيد محيط مناسب براي تكثير باكتري ها فراهم مي گردد گياهان تحت تنش آبياري خيلي زياد يا كم و نا منظم مستعد حمله باكتري ها ميباشند. ساير شرايط تنش زا عبارتند از شدت نور پائين ، نوسانات دما ، زهكشي ضعيف خاك ، كمبود يا مسموميت عناصر غذايي هستند.
گونه هاي مختلف باكتري به طرق گوناگون بر گياهان زراعي تاثير مي گذارند. علائم بيماري باكتريايي شامل سر سوختگي ها ، لكه هاي برگي ، سوختگي ها ، پوسيدگي ها ، پژمردگي ها ، متلاشي شدن كامل بافت هاي گياهي مي باشد. شديدترين و مخرب ترين بيماريهاي گياهاهان زراعي توسط باكتري هاي متعلق به جنس هاي Erwinia و Xanthomonas و Pseudomonas بوجود مي آيد. اين باكتري ها قادرند بسياري از گياهان زراعي را آلوده سازند. روش هاي كنترل همه اين باكتري ها تقريبا" مشابه هم مي باشد. افزايش مقاومت گياهان زراعي با فراهم كردن شرايط مطلوب براي رشد و نمو آنها مي توان خسارت باكتريها را به حداقل رساند.
منبع مورد استفاده
Bacterial disease of Crops.www.extension.umn.edu.
ترجمه:ارازقلي قرنجيك
كارشناس ارشد زراعت و حفظ نباتات

صفحه مناسب چاپ پیشنهاد این صفحه از این خبر یک pdf بساز