فروشگاه اینترنتی فایل های مقالات آموزشی کشاورزی

کشت تریتیکاله

فرستنده admin در تاريخ 2009/11/27 8:14:28 (3858 بار خوانده شده)
کشت تریتیکاله
مقدمه

تریتیکاله یک گیاه زراعی تولید شده توسط انسان با تلاقی بین گندم ( جنس تریتیکوم ) و چاودار ( جنس سکاله ) می باشد.این گیاه زراعی جهت داشتن علمکرد بلقوه زیاد و کیفیت گندم و سازگاری چاودار تولید شده است و به دامنه وسیعی از خاک ها و محیط ها سازگار می باشد. تریتیکاله سیستم ریشه ای فعال دارد که خاک های سبک را بهتر از گندم , جو و یولاف ها محصور می کند.تحت شرایط مطلوب , محققان دریافتند که تریتیکاله می تواند بیش از گندم و جو و گاهی یولاف ها عملکرد داشته باشد.
اکنون انواع رقم با صفات متفاوت مناسب برای محیط های مختلف , سیستم های تولید و مصارف نهایی وجود دارد .


جنبه های زراعی
تریتیکاله می تواند به بیماری های قارچی رایج در غلات حساسیت کمتری داشته باشد و این گیاه را برای قرار دادن در تناوبهایی که کاه و کلش محصول قبلی باقی می ماند مناسب می سازد. برخی از ارقام تریتیکاله مقاومت خوبی در برابر بیماری های زنگ های ساقه , برگی و نواری , سفیدک پودری , سپتوریای برگی و همچنین مقاومت یا تحمل به نماتد سیستی غلات دارند.
خاک ها
از میان همه غلات موجود , تریتیکاله سازگاری بسیار خوب با خاک های دچار آب ماندگی و دارای پ.هاش بالا ( خاک های قلیایی ) دارد.همچنین تریتیکاله پ.هاش پائین ( خاک های اسیدی ) را تحمل می کند , رشد خوبی در خاک های سدیم دار دارد , و مقدار زیاد بور خاک ها را تحمل می کند.در خا ک های دچار کمبود عناصر غذایی , تریتیکاله به کاربرد کود های شیمیایی بهتر از غلات دیگر واکنش نشان می دهد.تریتیکاله توان خوبی در استفاده از ریزمغذی های خاک ها دارد که اگر مقدار آنها برای هر نوع گیاه زراعی دیگر کم می باشد.بهر حال , رشد و عملکرد تریتیکاله به عناصر فسفر و ازت واکنش زیادی نشان می دهد.
مقدار بذر
تریتیکاله به خوبی پنجه نمی زند. تراکم مطلوب بوته تریتیکاله 180 بوته در مترمربع تا 200 بوته در مترمربع برای مناطق پر باران می باشد.بسته به اندزه بذر به مقدار 100-75 کیلو گرم بذر در هکتار کاشته می شود .اگر کشت با تاخیر صورت گیرد , یا هنگام کاشت در خاک های سبک شنی , تراکم بیشتر بوته را باید در نظر داشت.
ضد عفونی بذر با قارچکش های مناسب جهت کنترل برخی از بیماری ها در مرحله گیاهچه و و همچنین بیماری های آشکار و پنهان میتواند موجب اطمینان بهتر در داشتن بوته های سالم گردد.
کود دهی
تریتیکاله همانند گندم به ازت و فسفر نیاز دارد. عنصر روی ماده غذایی بسیار بارزشی برای تریتیکاله می باشد. میزان مصرف کود های شیمیایی باید براساس آزمون خاک و عملکرد گیاه زراعی تعیین گردد.
زما ن کاشت
به طور کلی تریتیکاله همانند سایر غلات زمان کاشت یکسانی دارد. به نظر می رسد تریتیکاله به خسارت سرمازدگی حساس تر از سایر غلات باشد.
کنترل علف هرز
کنترل علف هرز در تریتیکاله همانند کنترل علف هرز در گندم می باشد.
منبع :
“Growing Triticale”.
ترجمه از : ارازقلی قرنجیک کارشناس ارشد زراعت و حفظ نباتات
صفحه مناسب چاپ پیشنهاد این صفحه از این خبر یک pdf بساز