فروشگاه اینترنتی فایل های مقالات آموزشی کشاورزی

خشکسالی یا سال پر باران – چقدر بارندگی کافی می باشد ؟

فرستنده admin در تاريخ 2009/12/11 8:15:06 (2120 بار خوانده شده)
خشکسالی یا سال پر باران – چقدر بارندگی کافی می باشد ؟
بارندگی به چه میزان کافی می باشد ؟ یک مزرعه ذرت یا سویا با داشتن برگ های کافی برای پوشش کامل سطح خاک 5 تا 6 میلی متر یا بیشتر آب در یک روز افتابی گرم مرداد ماه مصرف می کند اگر اب فراوان در دسترس داشته باشد.در هر 4 یا 5 روز حدود 25 میلیمتر ( 250 مترمکعب در هکتار )که در کل به طور تقریبی 375 تا 625 میلی متر برای گیا ه زراعی ( بسته به اب و هوا , تاریخ کاشت و زمان رسیدن رقم یا هیبرید دارد.)می باشد.

. اب از طریق ریشه ها جذب و در داخل گیاه حرکت می کند و با رسیدن به برگ ها از طریق روزنه ها تبخیر می گردد.میزان تبخیر به اب و هوا و مقدار آب موجود در خاک بستگی دارد. تبخیر در روز های گرم افتابی با رطوبت نسبی پائین و هنگام وزش باد بیشتر و در روز های ابری مرطوب کمتر می باشد. با خشک شدن خاک , تبخیر کاهش می یابد.گیاه زراعی هر روز از اب استفاده می کند , در حالیکه تنها گاهی بارش باران وجود داشته باشد, بنابراین ذخیره اب در خاک باید مخزنی فراهم نماید که تامین متناوب اب با استفاده ثابت تطبیق نماید.وقتی بیشترین اب خاک تخلیه گردد , گیاهان دچار تنش می شوند و عملکرد ها کاهش می یابند.مقدار اب ذخیره شده در خاک برای گیاهان زراعی در حال رویش خیلی مهم است . گیاهان زراعی در حال رویش در خاک دارای ذخیره اب زیاد احتمالا" کمتر از خاک دارای اب کمتر دچار تنش کم ابی می شوند. برخی خاک های زراعی نسبت به خاک های دیگر ظرفیت زیادی در ذخیره اب در خود دارند.خاک های دچار فرسایش شده ظرفیت کمتری در نگهداری رطوبت در خود دارند.ظرفیت نگهداری رطوبت خاک زراعی تعیین کننده تولید بلقوه گیاهان زراعی می باشد.
مناطق دیم کاری برای ذخیره اب در خاک به بارش باران وابسته هستند.زمان وقوع بارندگی به اندازه مقدار بارندگی مهم می باشد. یک مرتبه به مقدار زیاد باران ببارد خاک از رطوبت اشباع شده و آب اضافی در سطح خاک جریان یافته و از طریق زهکش داخلی از زمین زراعی خارج می شود تا انجا که مربوط به گیاه زراعی می شود این اب تلف می گردد.درفاصله زمانی خیلی زیاد بین بارندگی ها , مخزن خاک از رطوبت تخلیه می گردد, گیاهان دچار تنش شده و عملکرد ممکن است کاهش یابد. اگر خاکی 125 میلی متر اب در خود نگه داشته باشد و گیاه زراعی هر روز حدود 6 میلی متر اب استفاده نماید تخلیه آب این خاک حدود 20 روز طول می کشد.متاسفانه , قبل از مورد استفاده قرار گرفتن تمام آب , گیاه زراعی ممکن است دچار تنش شود , بنابراین , مدت 20 روز وقت کافی برای دریافت باران بعدی نداشته باشد.در مناطقی که هر هفته باران خوب ( 25 تا 35 میلیمتر ) وجود دارد , عملکرد گیاهان زراعی همیشه بالا می باشد.
بارش باران پس از شروع گلدهی گیاه زراعی ارزش بیشتری دارد. تنش کمبود اب در طی گلدهی یا پر کردن دانه بیشتر از مرحله رشد رویشی موجب کاهش قابل ملاحظه عملکرد می شود.بارندگی کم یا پراکنش ضعبف بارش باران همیشه ممکن است موجب کاهش عملکرد نشود , ا ما بارش باران به مقدار نزدیک به نیاز کامل و پراکنش مناسب بعد از گلدهی از عوامل کلیدی در عملکرد های بالا هستند.
بنابراین تولید گیاهان زراعی در شرایط کشت دیم به زمان وقوع بارندگی , مقدار بارش باران و ظرفیت خاک در نگهداری رطوبت بستگی دارد.
منبع مورد استفاده

Hill, Jerry. 2005. Kentucky Weather. Feast or Famine - How Much Rain is Enough? Dennis B. Egli, Plant and Soil Sciences
The University Press of Kentucky. Lexington, KY. 198 pp.
ترجمه از : ارازقلی قرنجیک
کارشناس ارشد زراعت و حفظ نباتات

صفحه مناسب چاپ پیشنهاد این صفحه از این خبر یک pdf بساز