فروشگاه اینترنتی فایل های مقالات آموزشی کشاورزی

علل ریزش برگ درختان

فرستنده admin در تاريخ 2010/4/13 16:57:39 (30428 بار خوانده شده)
علل ریزش برگ درختان
ریزش خیلی کم برگ درختان در بیشتر موادر عادی می باشد اگر ریزش در تعداد زیادی از برگ های درختان اتفاق افتاد در آن صورت درخت را مورد بررسی دقیق قرار دهید.


درختان در اب و هوای خشک طولانی مدت دچار ریزش می شوند. وقتی درختان دچار تنش های محیطی شوند برگ های خود را از دست می دهند. تنش هایی از قیبل آلودگی هوا , تغییرات ناگهانی آب وهوا و حمله آفات و بیماری های گیاهی از عوامل ریزش برگ درختان می باشد.
ریزش برگ می تواند در اثر فقدان نور باشد. درختان مرکبات حداقل 6 ساعت به نور نیاز دارند.
زیادی و کمی آب هر دو به یک اندازه می توانند موجب ریزش برگ درختان گردند.کمبود آب موجب خشک شدن و ریزش برگ ها می شود و زیادی آب هم با خفه و پوساندن ریشه های درختان موجب ریزش برگ ها می شوند. آبیاری بیش از حد می تواند موجب زرد شدن برگ ها و سپس دچار ریزش نماید.
برخی از بیماری های پوسیدگی طوقه درخت و کپک های دوده ای تشکیل شده روی برگ ها می توانند سبب ریزش برگ درختان شوند.
برگ برخی از درختان میوه وقتی یک دوره 4 تا 5 روزه آب و هوای خنک و پرباران را پس از آب و هوای گرم وآفتابی داشته باشند دچار ریزش می شوند. به نظر می رسد که دما , شدت نور و رطوبت خاک بر هورمون های گیاهی اثر می گذارند.
اگر بر روی تنه درختان خروج صمغ را مشاهده کردید احتمال خسارت لارو سوسک های پوستخوار یا طوقه وجود دارد.
برخی بیماری های قارچی و باکتری نیز برگ درختان را مورد حمله قرار می دهند و در نهایت موجب ریزش برگ ها می شوند.
ارازقلی قرنجیک
کارشناس ارشد زراعت و حفظ نباتات

صفحه مناسب چاپ پیشنهاد این صفحه از این خبر یک pdf بساز