فروشگاه اینترنتی فایل های مقالات آموزشی کشاورزی

جذب گاز دی اکسید کربن از طریق ریشه گیاه

فرستنده admin در تاريخ 2010/7/18 14:22:52 (4989 بار خوانده شده)
جذب گاز دی اکسید کربن از طریق ریشه گیاه
از نقطه نظر استفاده موثر از نور در فتوسنتز , جلبک ها نسبت به سایر گیاهان عالی تر این مزیت را دارند که در محیطی که آنها رشد می کنند به آسانی میتوان با بی کربنات غنی نمود ,در نتیجه رشد آن افزایش پیدا می کند.در مورد گیاهان عالی تر , متاسفانه , غنی سازی اتمسفر با دی اکسید کربن به سختی امکان پذیر می باشد.بهر حال , ممکن است راه عملی غنی کردن خاک یا محلول غذایی باشد. انجام چنین عمل تا حد زیاد به این بستگی دارد که ایا ریشه می تواند گاز دی اکسید کربن یا بی کربنات به اندازه قابل توجه جذب نماید.


کورسانوف گزارش نمود که کربنات محلول وارده شده به خاک همراه با کود ها عملکرد چند گیاه زراعی را تا 18 درصد افزایش داد. گرین فیلد اظهار می دارد که با مصرف کربنات آمونیوم می توان به مقدار 30 یا 50 کیلو گرم در هکتارگاز دی اکسید کربن وارد خاک نمود.
تحقیقات به عمل آمده در روسیه نشان می دهد که جذب گاز دی اکسید کربن توسط ریشه ها قابل توجه است و اثر مفید روی رشد گیاه دارد. شواهدی نیز وجود دارد که مقادیر زیاد بی کربنات و دی اکسید کربن در محیط ریشه می تواند اثرات مضر روی رشد گیاه داشته باشد که می تواند موجب ایجاد کلرزو یا زردی در گیاه گردد.برخی از محققین نتیجه گرفتند که قسمتی از اثر مضر خاک های قلیایی به دلیل یون بی کربنات می باشد.
رشد ریشه های نخود فرنگی , باقلا , لوبیا معمولی و آفتابگردان به طور کامل ممانعت می شود اگر هوای محیط ریشه 6.5 % گاز کربنیک داشته باشد.گیاهان جو و یولاف زراعی تحت تاثیر چنین تیماری قرار نمی گیرند.
اخیرا" دانشمندان روسی ثابت کرده اند که گیاهان اسید کربونیک را از طریق ریشه ها هم چذب می کنند. کورسانوف و همکاران از طریق اشعه کربن ثابت کردند که اسیدکربونیک جذب شده از خاک به طور سریع به اندام سبز گیاهان منتقل شده و به هیدرات کربن توسط برگها (فتوسنتز ) تبدیل می شوند.مقدار اسید کربونیک جذب شده از طریق ریشه ها نسبتا" زیاد است.
سایر دانشمندان نیز همین امر را ثابت کردند. ساموخوالوف ثابت نمود که تغذیه با اسید کربونیک ظرفیت باردهی گیاهان را افزایش می دهد.اصلاح تغذیه با اسید کربوینک موجب افزایش سرعت فتوسنتز می گردد. نیچی پورویتچ اظهار می داردافزایش سرعت فتوسنتز می تواند سبب تقویت نسبت وزن اندام مفید گیاه به سطح برگ گردد , بدان معناسیت که واحد سطح برگ می تواند مواد تغییر پذیر بیشتر تولید و در اندام مفید گیاه (میوه ها , ریشه ها , غده هی ) ذخیره نماید.
اگرچه چند محقق ادعا کرده اند که فایده مستقیم دی اکسید کربن از طریق حل شده در اب برای گیاه می باشد , تعدادی از آزمایش ها افزایش قابل ملاحظه در رشد ریشه , همچنین خود عملکرد را با آب آبیاری غنی شده با گاز دی اکسید کربن نشان دادند.
منبع مورد استفاده
ON THE UPTAKE OF CARBON DIOXIDE AND BICARBONATEBY ROOTS, AND ITS INFLUENCE ON GROWTH'.J. A. J. STOLWIJK 1 AND KENNETH V. THIMANN 3.THE BIOLOGICAL LABORATORIES, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS.
ترجمه از :
ارازقلی قرنجیک
کارشناس ارشد زراعت و حفظ نباتات


صفحه مناسب چاپ پیشنهاد این صفحه از این خبر یک pdf بساز