فروشگاه اینترنتی فایل های مقالات آموزشی کشاورزی

اهمیت آبیاری در زراعت افتابگردان

فرستنده admin در تاريخ 2010/7/23 16:07:07 (7068 بار خوانده شده)
اهمیت آبیاری در زراعت افتابگردان
معمولا" افتابگردان به صورت دیم کاشته می شود. تحقیقات به عمل امده نشان دادندکه عملکرد افتابگردان با آبیاری نسبت به کشت دیم و در سال های بسیار خشک به میزان 100 تا 200 درصد عملکرد افزایش یافت. افتابگردان سازگاری وسیع با شرایط اقلیمی و خاک ها دارد.عملکرد های پائین ممکن است در اثر عوامل ذیل باشد: نامناسب بودن تراکم بوته ها در واحد سطح ,عدم کنترل علف های هرز , خسارت آفات وبیماری ها ,خسارت پرنده , خوابیدگی, دیر کشت , و تلفات مربوط به برداشت محصول .


بامدیریت تمام عوامل فوق الذکر و استفاده درست از اب , متوسط عملکرد 26 هیبرید افتابگردان و ارقام دانشگاه ایالت داکوتای شمالی در استگاه تحقیقات ابیاری کارینگتون در اواخر دهه 1970, عملکرد افتابگردان آبی 3608 کیلو گرم در هکتار بود و درمقابل عملکرد افتاب گردان دیم 1261کیلوگرم در هکتار بود. در زراعت آبی آفتابگردان بیماری کپک سفید موجب کاهش شدید عملکرد افتابگردان می شود.در شرایط آبیاری افتابگردان احتمال خوابیدگی بوته های افتابگردان به خصوص در ارقام پابلند بیشتر است. بخش بزرگی از خوابیدگی بوته ها در اثر خوابیدگی ریشه می باشد چون بار سنگین طبق و فقدان حمایت به علت مرطوب بودن خاک محیط ریشه موجب خوابیدگی بوته ها ی افتابگردان می شوند. جمعیت گیاهی 60 تا 70 هزار بوته در هکتار در کشت ابی افتابگردان با فاصله بین ردیف 75 سانتیمتر توصیه می شود.

بهره گیری از اب توسط افتابگردان به تعداد عامل ازجمله رقم , تاریخ کاشت , زمان ابیاری , نوع خاک , حاصلخیری خاک و تراکم بوته ها بستگی دارد.بهره گیری بهینه از اب با سطوح کافی ازت , فسفر و پتاسیم جهت تولید زیادتر در دسترس گیاه قرار گیرد , بدست می آید.
همه نیاز های غذایی افتابگردان باید برای استفاده بسیار موثر از آب باید تامین گردد. روبینسون از دانشگاه مینه سوتا گزارش داد که افتابگردان به ابیاری با دادن کود ازته کافی پاسخ خوبی می دهد.ازت عنصر غذایی مهم است که همراه با اب موجب افزایش عملکرد می شود.
کمبود آب بین گلدهی و رسیدن ,اثرات نامطلوب بر عملکرد ,بیش از مراحل دیگر می گذارد. مدیریت ابیاری در اوایل گلدهی تا رسیدن محصول اهمیت بیشتری دارد.با ابیاری حفظ رطوبت خاک در 80 درصد ظرفیت مزرعه در مراحل گلدهی و 70 درصد ظرفیت مزرعه در زمان های دیگر مطلوب می باشد.طبق تحقیق به عمل آمده در استرالیا انجام آبیاری 22 روز بعد از نیمه گلدهی موجب30 % افزایش عملکرد دانه و 48% عملکرد روغن دانه گردید.
زمان واقعی و دفعات آبیاری به پراکنش بارندگی و ذخیره رطوبت خاک بستگی دارد.
افتاب گردان را به هر 14 روز بارندگی یا ابیاری نیازدارد تا عملکرد آن به حداکثر برسد . تامین یک ابیاری خوب در زمان گلدهی یا درست قبل از گلدهی ممکن است بهتراز چند بار ابیا ری باشد.
منبع مورد استفاده
Irrigated Sunflower Duane R. Berglund (701) 231-8135.NDSU Extension Agronomist dberglun@ndsuext.nodak.edu
ترجمه از : ارازقلی قرنجیک
کارشناس ارشد زراعت و حفظ نباتات

صفحه مناسب چاپ پیشنهاد این صفحه از این خبر یک pdf بساز