فروشگاه اینترنتی فایل های مقالات آموزشی کشاورزی

زرد شدن برگ های درخت سرو

فرستنده admin در تاريخ 2010/8/2 15:37:48 (21870 بار خوانده شده)
زرد شدن برگ های درخت سرو
درخت سرو درخت همیشه سبز سریع الرشد است که مناسب برای فضای سبز می باشد. درخت سرو رشد سالیانه مطلوبی دارد , اما تعدادی بیماری , آفت و تنش های محیطی می توانند سبب کوتاه مانده رشد و زردی در برگ های سوزنی آن شوند. همچنین رشد درخت سرو به تامین آب کافی و سطوح ازت بستگی دارد.


کمبود ازت
ازت به گیاهان در تقسیم سلولی و رشد سبز برگ کمک می کند. در اثر کمبود ازت رشد درخت کاهش یافته , ووجب دوکی و نازک شدن ساقه می گردد و برگ ها سبز مایل به زرد می شوند. کمبود ازت در درخت سرو بسیار متدوال است چون این درخت سریع الرشد می باشد. درخت سرو به این عنصر نیاز زیادی دارد ودر بیشتر خاک ها این عنصر به مقدار کم وجود دارد. کمبودازت و پوسیدگی ریشه علائم مشابه هم دارند که تشخیص آن به بررسی رویش درخت دارد.
پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه
این بیماری توسط قارچ خاکزی بوجود می آید و این بیماری بیشتر در خاک هایی دیده می شود که زهکشی ضعیفی دارند. در اثر این بیماری شاخه وبرگ های درخت سرو زرد می شود.
آبیاری کم یا آبیاری نادرست می تواند سبب زرد شدن برگ های سوزنی درخت سرو گردد. ریشه های درخت سرو چند سانتی متر دور تر از تنه درخت گسترش می یابند و ابیاری اطراف تنه درخت موجب می شوئد که اب برای جذب توسط ریشه فراهم نشده و منجر به زرد شدن برگ ها می شود. آبیاری حداقل چند سانتی متر دور تر از تنه درخت و در تمام جهات انجام شود تا آب کافی برای درخت فراهم گردد.
در خاک های قلیایی و یا آبیاری با آب داری کربنات زیاد می تواند سبب کمبود آهن دردرختان شود. استفاده از مواد اصلاح کننده خاک مانند ماده الی و گوگرد می تواند موجب رفع کمبود آهن دردرخت سرو گردد. برخی ارقام درخت سرو به کمبود آهن بسیار حساس هستند. استفاده از کود آهن سلطان و تکامین رایز تولید شده توسط شرکت گل سم گرگان در محیط ریشه درختان می تواند به رفع سریع کمبود آهن و اصلاح خاک محیط ریشه کمک نماید.
کمبود آب , فقدان نور و فشردگی خاک و حمله آفات و بیماری ها نیز سبب زرد شدن برگ های درخت سرو می شوند.در آب و هوای گرم و خشک حمله کنه های نیز در ابتدا سبب زرد شدن برگ ها ودر نهایت موجب خشک شدن برگ ها نیز می شود.
ترجمه از : ارازقلی قرنجیک
کارشناس ارشد زراعت و حفظ نباتات

صفحه مناسب چاپ پیشنهاد این صفحه از این خبر یک pdf بساز