فروشگاه اینترنتی فایل های مقالات آموزشی کشاورزی

اثر سیلاب یا غرقاب روی بوته ای سبز شده سویا

فرستنده admin در تاريخ 2010/8/30 15:24:00 (3240 بار خوانده شده)
اثر سیلاب یا غرقاب روی بوته ای سبز شده سویا


شرایط غرقاب و یا آب ماندگی بعد از بارش باران های سنگین یا آبیاری در سطح مزرعه بوجود می آید و بسته به دوام این شرایط غرقاب بوته های سویا واکنش نشان می دهند.بوته های استقرار یافته سویا به حالت ماند آبی یا تهویه ضعیف خاک در اثر شرایط غرقاب چگونه پاسخ می دهند. اب راکد در نقاط پست مزرعه می تواند منجر به کاهش قابل ملاحظه عملکرد سویا گرددو حالت ماندابی می تواند در اثر فقدان نفوذ پذیری خاک یا زهکشی سطحی چند روز دوام داشته باشد.

. شدت خسارت غرقاب روی بوته ها به دمای آب , مقدار حرکت آب و دوام حالت غرقابی بستگی دارد. سویا برای حداکثر بار دهی به مقدار کافی به اکسیژن موجود در خاک نیاز دارد.مقدار اکسیژن آب از هوا خیلی کمتر است و خاک های اشباع از رطوبت و غرقاب موجب کاهش اکسیژن قابل استفاده برای گیاه می شود. تحقیقات نشان داده است که غلظت اکسیژن بعد از 24 ساعت در خاک غرقاب شده تا میزان صفر بسته به حرکت آب , کاهش می یابد. بدون اکسیژن , گیاه قادر به انجام وظایف مهم مانند تنفس , که وظیفه مهم گیاه برای رشد است , نمی باشد.دما بر سرعت تنفس تاثیر می گذارد و با افزایش دما تنفس سریع تر شده و درنتیجه با تخلیه اکسیژن خاک , زیان بیشتر خفگی یا پوسیدگی شروع می شود. روز های ابری و خنک و شب های سرد ادامه حیات بوته های سویا غرقاب شده را افزایش می دهند.

تحقیقات در مینه سوتا نشان می دهد که حالت غرقاب به مدت 6 روز یا بیشتر توانست به مقدار قابل ملاحظه عملکرد را کاهش دهد یا سبب خشک شدن گیاه گردد.در شرایط آب و هوای گرم در حالت غرقاب ممکن است بوته های سویا در مدت کمتر از چند روز از بین بروند.
محققان اوهایو دریافتند که بوته ها در مزارع غرقاب در اثر تجمع توکسین ها و دی اکسید کربن , که به مقدار 50 برابر بیشتر از مزارع غیر غرقاب می باشد ,آسیب می بینند.بوته ها از تجمع دی اکسید کربن بیشتر از نبود اکسیژن آسیب می بینند.

در نهایت , سیلاب با باقی گذاردن رسوبات سیلتی وبقایای گیاهی می تواند موجب دفن گیاه زراعی در زیر آنها گرددو به طور قابل ملاحظه ظرفیت فتوسنتزی را کاهش دهدو بدون بارندگی وشستشو رسوبات از روی برگ ها , قدرت گیاه خیلی زیاد کاهش می یابد. بوته های در معرض سیلاب و حالت غرقاب دچار کمبود ازت و سایر عناصر غذایی شده و به برخی بیماری های پوسیدگی ریشه مانند پوسیدگی فیتوفترایی ریشه حساس می شوند.
منبع مورد استفاده :


Palle Pedersen is an assistant professor of agronomy with research and extension responsibilities in soybean production.
www.extention.iastate.edu
ترجمه از : ارازقلی قرنجیک
کارشناس ارشد زراعت و حفظ نباتات

صفحه مناسب چاپ پیشنهاد این صفحه از این خبر یک pdf بساز