فروشگاه اینترنتی فایل های مقالات آموزشی کشاورزی

علل زرد شدن برگ های درختان اکالیپتوس

فرستنده admin در تاريخ 2010/9/14 16:03:52 (4681 بار خوانده شده)
علل زرد شدن برگ های درختان اکالیپتوس
ریشه درختان اکالیپتوس در خاک های شور , سنگین , آهکی قادر به رشد و گسترش نبوده و نمی تواند عناصر غذایی مورد نیاز را از خاک جذب نماید.برخی بیماری های ریشه امکان دارد در شرایط ضعیف بودن زهکشی خاک و خارج نشدن اب اضافی از محیط ریشه بوچود ایند. در نتیجه علائم آنها به صورت زرد شدن برگ های جوان یا پیر و خشک شدن سرشاخه های طاهر می گردد.


درخت اکالیپتوس خاک دارای pH 5.5 تا 6.4 را ترجیح می دهد , اگر pH خاک بیش از 7 باشد , عناصر غذایی مانند آهن تثبیت شده و در دسترس گیاه برای رشد قرار نمی گیرند.کمبود آهن می تواند سبب زرد شدن برگ های جوان گردد که در این حالت رگبرگ ها سبز باقی می مانند که به تدریج تمام برگ زرد می شود. عنصر آهن در ساخت ماده سبزینه یعنی کلروفیل مهم است. خاک های سنگین و آهکی موجب کمبود آهن در درختان اکالیپتوس می شوند.کمبودمنگنز نیز همانند کمبود آهن سبب زرد شدن برگ های جوان می شود.در اثر کمبود روی لکه های بافت مرده و زردی در برگ های جوان ظاهر می گردد. کمبود عناصری مانند منیزیوم , ازت و گوگرد موجب زرد شده برگ های پیر می شوند.
لذا برای رفع کمبود های فوق و اصلاح خاک و بهینه سازی محیط رویش ریشه ها مصرف کود کمپوست ارگومیکس به مقدار دو تا پنج کیلو در پیرامون هر درخت به صورت اختلاط با خاک توصیه می شود. کود دامی ارگومیکس از کود مرغی کمپوست و غنی شده بدست آمده است که برای گیاهان زراعی و باغی در خاک عناصر غذایی مانند ازت,فسفر , پتاسیم , گوگرد , کلسیم و همچنین عناصر ریزمغذی فراهم می سازد.وظایف مهمی در بهبود خواص شیمیایی و فیزیکی خاک دارد. حاصل خیزی خاک افزایش می یابد و خاک نرم و متخلخل می شود. از این طریق رطوبت خاک نیز نگهداری می گردد.
محلول یک در هزار کود کامل آهن به نام سلطان را تهیه نموده و از این محلول برای رفع موقتی کمبود آهن به صورت برگپاشی مصرف می شود و چند بار محلولپاشی این کود درطول فصل رویش توصیه می شود.
محلول تکامین ریز به مقدار دو تا سه سی سی در هر لیتر اب به صورت ابیاری درختان مصرف می شود که با اصلاح محیط ریشه درخت و تامین عنصر آهن موجب رفع کمبود آهن وسایر عنماصر غذایی می گردد.
تمام کود های فوق را می توانید از نمایندگی های شرکت گل سم گرگان تهیه نمائید.
ارازقلی قرنجیک
کارشناش ارشد زراعت و حفظ نباتات
.


صفحه مناسب چاپ پیشنهاد این صفحه از این خبر یک pdf بساز