فروشگاه اینترنتی فایل های مقالات آموزشی کشاورزی

عوامل موثر در طول عمر و ابدهی چاه آبیاری

فرستنده admin در تاريخ 2010/9/23 20:47:41 (4267 بار خوانده شده)
عوامل موثر در طول عمر و ابدهی چاه آبیاری
طول عمر چاه کشاورزی بسیار متغیر اسث وبه چند عامل بستگی دارد.


-موقعیت جغرافیایی محل حفر چاه - در برخی مناطق عمق حفر چاه زیاد یا کم می باشد.
2-نوسانات سطح آب زیرزمینی – در برخی مناطق سطح آب زیرزمینی در فصل خشک یا در طی سال های خشک افت پیدا می کند و در نتیجه دبی چاه کاهش می یابد یا به طور کامل آبدهی چاه متوقف می شود.با مقایسه محل سطح آب در چاه در فصول مختلف و در زمان های استراحت چاه و ابدهی میتوان شدت این نوسان ها را ثبت نمود.
3- نوع چاه حفر شده – وقتی عمق چاه حفر شده کم عمق باشد احتمال آلوده شدن آن به آلاینده های سطحی افزایش پیدامی کند.
4- نوسانات فصلی در سطح آب زیرزمینی و تغییرات بلند مدت در سفره آب
5- میزان و نوع مواد معدنی یا مقدار رسوبات چاه آب از خصوصیات مهم در طول عمر چاه می باشند.در مناطق دارای آب سخت , مواد معدنی موجب انسداد مسیر های ورود اب به داخل چاه می گرددو در نتیجه ابدهی چاه کاهش می یابد .با انجام اقداماتی می توان این مسیر های بسته را باز نمود و آبدهی چاه را افزایش داد.
در مجموع , جواب ساده ومعقول برای اینکه چه مدت آبدهی چاه طول می کشد تا ابدهی قابل قبول داشته باشد وجود ندارد.با پرسه جو ازسوابق چاه های منطقه می توانید به طول عمر و آبدهی چاه مورد نظر پی برد.
ایجاد شکاف ها در لوله های اب یا سایر تجهیزات یا نشت هوا می تواند موجب کاهش آبدهی یا توقف آن گردد.میزان دبی اب چاه در اثر شرایط فصلی , اب وهوا و سایر عوامل نظیر سن چاه و سابقه استفاده از چاه تغییر می کند.میزان دبی چاه ممکن است تحت تاثیر شیمی اب قرار گیرد. اگر در منطقه تعداد زیادی چاه فعال موجود باشد می توانند به طور دائم موجب افت سطح اب چاه به طور چشم گیر گرددکه این امر بیشتر در شرایط اب و هوای گرم و خشک بوجودمی اید.نزدیک بودن چاه های حفر شده در منطقه نیز موجب افت سطح اب چاه می شود.
ارازقلی قرنجیک
کارشناس ارشد زراعت و حفظ نباتات

صفحه مناسب چاپ پیشنهاد این صفحه از این خبر یک pdf بساز