فروشگاه اینترنتی فایل های مقالات آموزشی کشاورزی

حقایقی در مورد درختان پسته

فرستنده admin در تاريخ 2010/9/23 20:59:01 (5248 بار خوانده شده)
حقایقی در مورد درختان پسته
پسته درختان نر وماده دارد. درختان برگریز و با غالبیت انتهایی هستند.برخی از درختان فقط رشد مستقیم رو به بالا دارند. این نوع درختان را سربرداری نمود تا شکل رشد درخت مناسب گردد.گرده افشانی توسط باد انجام می گیرد بنابراین لازم است درختان نر در اطراف باغ کاشته شوند بطوریکه گرده توسط باد انتقال یابد.زنبور ها و پرنده ها نقشی در گرده افشانی ندارند.گرده آن در واقع پودر های بسیار ریزی هستند که توسط باد تا 7 کیلو متر حمل می شوند.


درختان پسته به بلندی حدود 6تا8 متر رشد می کنند. معمولا" درخت در مدت 25 یا 30 سال به آن اندازه می رسد.در سال 6 یا 7 درخت اولین تولید را داردکه به چگونگی نگهداری و مدیریت درخت بستگی دارد.برخی درختان ممکن است دیرتر باردهی را شروع کنند.تعداد کمی درخت ممکن است زودتر از 5 سال میوه بدهند.میوه ها به شکل دسته ای رشد می کنند و شبیه به میوه دهی انگور می باشد.
درختان پسته به خشکی مقاوم هستند. بدون آبیاری هم رشد می کنند , اما اگر یک باغ تجارتی داشته باشید لازم است درختان را ابیاری کنید و کود بدهید تا حداکثر تولید بدست آید.درختان پسته آب ابیاری شور را تحمل می کنند اما قادر به تحمل خاک های شور نیستند.
درختان پسته گرایش به سال آوری دارند. نولید می تواند از سالی به سال دیگر تغییر زیادی نماید.
درخت پسته بارده که به طور عمده در استرالیا کاشته می شود به نام سیروراکه یک رقم هیبرید می باشد و گفته می شود بهترین پسته دنیا می باشد.در امریکا رقمی به نام کرمان کاشته می شود. در ایران 4 یا 5 نوع درخت پسته وجود دارد.
برای درخت پسته انواع متنوع پایه وجود دارد. درختان را معمولا" پیوند می زنند و این عمل معمولا" بین ماه های بهمن و اسفند انجام می شود.
درختان را باید هرس نمود عمدتا" به علت غالبیت راسی می باشد. با هرس کردن شاخه دهی درختان پسته تقویت می شود.با هرس کردن و آرایش شاخه ها درخت را به شکل جام تربیت نمود.
منبع مورد استفاده

About Pistachios in WA John Duff & Bert Hayes

John Duff & Associates
ترجمه از : ارازقلی قرنجیک
کارشناس ارشد زراعت و حفظ نباتات


صفحه مناسب چاپ پیشنهاد این صفحه از این خبر یک pdf بساز