فروشگاه اینترنتی فایل های مقالات آموزشی کشاورزی

انجیر بی دانه

فرستنده admin در تاريخ 2010/10/10 15:13:59 (3107 بار خوانده شده)
انجیر بی دانه
در انجیر , پارتنوکارپی parthenocarpy به طور کلی اشاره به نمو تخمدان های گل های ماده در داخل سیکونیوم syconium به میوه الو مانند بدون عمل لقاح دارد.ایندول بوتیریک اسید , به تنهایی یا در ترکیب با نفتوکسی استیک اسید , روی برگ ها و میوه پاشیده می شود و فقط این مواد تنظیم کننده رشد در تحریک نمو میوه بدون گرده افشانی توسط زنبور مخصوص انجیر ,کاربرد دارند.

. همه میوه های تولید شده با این مواد به طور کامل بی دانه هستند .مصرف مواد تنظیم کننده رشد در سه زمان مختلف در طی دوره تلقیح به ترتیب از اردیبهشت تا اواخر خرداد انجام می گیرد تا بهترین زمان یک بار مصرف تعیین گردد.دوره نسبتا" کوتاه وجود دارد که در طی آن حداکثر تعداد میوه روی درخت تشکیل شده است و در حالت پذیرش برای گرده افشانی یا تشکیل میوه توسط مواد تنظیم کننده رشد هستند.
میوه های تشکیل شده با مواد تنظیم کننده رشد سرعت رشد و در نهایت اندازه میوه طبیعی را دارند اما حدود دو هفته دیر تر از انجیر طبیعی می رسد. در بیشتر موارد شبیه به میوه طبیعی انجیر می باشد.
ترجمه از : ارازقلی قرنجیک
کارشناس ارشد زراعت و حفظ نباتات

صفحه مناسب چاپ پیشنهاد این صفحه از این خبر یک pdf بساز