فروشگاه اینترنتی فایل های مقالات آموزشی کشاورزی

مصرف عناصر ریز مغذی در درختان پسته

فرستنده admin در تاريخ 2011/4/24 17:24:58 (6585 بار خوانده شده)
مصرف عناصر ریز مغذی در درختان پسته

عناصر ریز مغذی مانند آهن ، روی ، بور ، مس و منگنز و غیره در روند رشد و نمو و محصول دهی درختان پسته وظایف مختلفی دارند. کمبود عناصر ریز مغذی و یا سمیت آنها می توانند بر تولید و محصول دهی درختان پسته اثرات نامطلوبی بگذارند. بهترین روش ها برای تامین نیاز درختان پسته به این عناصر انجام آزمون ها خاک و برگ و مشاهده علائم کمبود یا سمیت انها در باغ می باشد. مهمترین این عناصر برای درختان پسته بور ، روی و مس می باشد.


pH بالای خاک ((>7.5 به طور زیاد قابلیت حل بسیاری از عناصر از قبیل روی ، مس ، منگنز و آهن را محدود می سازد . وقتی مقدار آهک یا کربنات کلسیم خاک بالا باشد می توان انتظار داشت که در این گونه خاک ها کمبود روی ، مس ، منگنز و مس به علت محدود شدن قابلیت جذب انها بوجود اید.
کمبود روی در شرایط مصرف مکرر کود حیوانی به دلیل بالارفتن مقادیر فسفر در خاک بوجودمی اید.ابتداکمبود روی در بافت جوان تر دیده می شود و علت ان عدم تحرک روی در گیاه می باشد.علائم کمبود روی در اوایل فصل ظاهر می گردد بخصوص وقتی میزان آن خیلی پائین باشد.درختان تازه کشت شده ودرختان در اوایل باردهی مخصوصا" به کمبود روی حساس هستند.علائم کمبود آن در بهار به صورت دیر باز شدن جوانه های برگ و گل ظاهر می گردد و می تواندتا یک ماه این باز شدن جوانه ها به تاخیر افتد.کمبود روی موجب کوچکتر شدن میوه پسته می گرددو خیلی قرمز تر از حالت عادی می شود. تعداد میوه پسته روی درخت کاهش می یابد و و موجب پوک و خالی شدن داخل پسته ها می گردد. عنصرروی پس از گلدهی و وقتی برگ ها 50 درصد توسعه پیدا کردند ، به صورت برگی مصرف می شود تا در افزایش غلظت روی در بافت موثر واقع گردد. جذب عنصر روی با پیر تر شدن برگ ها خیلی زیاد کاهش می یابد.کاربرد برگی عنصر روی می تواتد به طور موقی موجب اصلاح وضع گیاه به بسته به شدت کمبود آن گرددو لازم است چند بار مصرف عنصر روی تکرار گردد تا از کمبود آن جلوگیری به عمل آید. با مصرف عنصر روی در پائیز با القاء خواب در درختان پسته می توان خطر سرمای زمستان را کاهش داد.بر خلاف مصرف در بهار ، مصرف غنصر روی در پائیز موحب تامین عنصر روی پیش از گلدهی می گرددوقتی که کمبود روی بر تشکیل میوه و نمو میوه پسته تاثیر می گذارد ،جلوگیری نمود و زمان مناسب دیگر ، برای مصرف عنصر روی در طی ورم کرن جوانه ها می باشد.
به نظر می رسد عنصر بور در گلدهی پسته ، قدرت زیستی گرده و تشکیل میوه یا پسته خیلی مهم است.سمیت بور نیز سبب سوختن برگ های درختان پسته به شکل های مختلف می شود. مصرف برگی بور در بهار در طی طویل شدن شاخه جوان موثر تر است و درختان پسته به این عنصر نیاز زیادی دارند وتا حدودی به میزان زیاد آن متحمل هستند.مقدار خیلی زیاد عنصر بور می تواند موجب کاهش عملکرد و برگریزی گردد.

کمبود مس همانند کمبود روی به احتمال بیشتر در درختان تازه کشت شده و باغات جوان بارده مشاهده می شودومعمولا" کمبود روی و مس باهم علائم خود را نشان می دهند.کمبود مس در نیمه تابستان ظاهر می گردد. درحالیکه کمبود روی در اوایل بهار دیده می شود.علائم کمبود عنصر مس به صورت سوختگی در نوک و حاشیه برگ ها ولکه دار شدن وریزش برگ ها و مرگ سرشاخه می باشد. برای رفع کمبود مس مصرف کود کلاته مس پس از گلدهی توصیه می شود چون علائم کمبود این عنصر در نیمه تابستان ظاهر می گردد.

کود های تقویتی ذیل در رابطه با تغذیه درختان پسته توصیه می شود :
کود مایع بوران حاوی 100 گرم در لیتر ترکیبات بور می باشد.سایر ریز مغذی ها به اندازه 9000 پی پی ام و ازت ، اسید های آمینه ، پتاسیم و فسفر نیز در این کود مایع وجود دارد.میزان مصرف آن 3-2 در هزار می باشد.
کود مایع رایان حاوی 150 گرم در لیتر کلات روی به همراه سایر عناصر و محرک های رشد می باشد که به نحو مطلوبی کمبود روی در گیاه را برطرف می کند. در درختان پسته بر روی جوانه ها تا قبل از باز شدن برگ ها و پس از تشکیل میوه ، تکرار آن پس از برداشت تا قبل از شروع خزان محلوپاشی می گردد میزان مصرف آن یک تا دو در هزار می باشد.
کود مایع سلطان حاوی 110 گرم در لیتر ترکیب آهن به صورت کلاته می باشد که همراه با سیار محرک های رشدی تاثیر مطلوبی در فع کمبود آهن خواهد داشت.میزان مصرف آن به صورت محلول پاشی برگی نیم تا یک در هزار می باشد.
کود روی به نام تکنوکل آمینو دارای 8 درصد روی و اسید آمینه نیز با نسبت فوق جهت تامین نیاز روی گیاهان کاربرد دارد.
این کود ها را می توانید از نمایندگی های شرکت گل سم گرگان تهیه نمائید.
ترجمه از : ارازقلی قرنجیک
کارشناس ارشد زراعت و حفظ نباتات

صفحه مناسب چاپ پیشنهاد این صفحه از این خبر یک pdf بساز