فروشگاه اینترنتی فایل های مقالات آموزشی کشاورزی

کنترل شپشک درخت شاتوت

فرستنده admin در تاريخ 2011/8/10 12:24:31 (3646 بار خوانده شده)
کنترل شپشک درخت شاتوت
درختان شاتوت به شپشک های سپردار که خود را به سرشاخه ها و دمبرگ برگ ها می چسبانند حساس هستند. این شپشک ها پوشش حفاظتی سختی دارند که آنها را در برابر افتکش ها حفظ می کند. این امر ریشه کنی انها را باسمپاشی حشره کش ها مشکل می سازد. برجستگی های برامده به رنگ قهوه ای کم رنگ تا خاکستری در مناطق حساس درختان شاتوت ظاهر می گردد و با تغذیه از شیره گیاهی موجب ضعیف شدن درخت و خشک شدن شاخه های می شود.


1- اگر آلودگی شاخه های جوان و سرشاخه ها به شپشک زیاد باشد در آن صورت آن شاخه جوانه را قطع کنید و ان را بسوزانید.
2- درخت شاوتت را طوری در زمستان هرس کنید که در تابستان به همه قسمت های درخت نور و گرم برسد که این امر موجب کاهش جمعیت شپشک می گردد.
3- در موقع خواب درخت روغن ولک یا روغن زمستانی را طوری سمپاشی کنید که تمام اندام درخت تحت پوشش روغن قرار گیرد .
4- در طول فصول بهار و تابستان درخت شاتوت را در چند نوبت با روغن ولک با غلظت پائین به تنهایی یا در مخلوط با یک حشره کش فسفره سمپاشی کنید .
5- استفاده از کارت های زرد چسبنده در شروع فصل بهار می تواند ازآلودگی های بعدی درخت جلوگیری نماید.
6- درخت شاتوت را طوری ابیاری و تقویت نمائید که موجب رشد رویشی خیلی زیاد نگردد .
7- حشرات مفید مانند کفشدوزک و بالتوری موجب کاهش جمعیت شپشک ها می شوند.
ترجمه از :
ارارقلی قرنجیک
کارشناس زراعت و حفظ نباتات

صفحه مناسب چاپ پیشنهاد این صفحه از این خبر یک pdf بساز