فروشگاه اینترنتی فایل های مقالات آموزشی کشاورزی

شرایط محیطی مناسب برای درخت صنوبر

فرستنده admin در تاريخ 2012/7/12 4:58:41 (3458 بار خوانده شده)
شرایط محیطی مناسب برای درخت صنوبر
درخت صنوبر در شرایط تابش کامل آفتاب , خاک دارای رطوبت متوسط به خوبی رشد می کند .

خاک های دارای زهکش مناسب و هوموس دار و همواره مرطوب برای رشد درخت صنوبر خیلی خوب است و درخت صنوبر به محض استقرار خاک های خشک را تحمل می کند و در سال های خشک ریزش برگ درخت صنوبر زود شرع می شود. خاک های اسیدی یا قلیایی را تحمل می کند.
ترجمه از :ارازقلی قرنجیک
کارشناس ارشد زراعت و حفظ نباتات
صفحه مناسب چاپ پیشنهاد این صفحه از این خبر یک pdf بساز