فروشگاه اینترنتی فایل های مقالات آموزشی کشاورزی

ایجاد شرایط مناسب برای کاشت نهال درخت نارون

فرستنده admin در تاريخ 2014/7/25 0:13:31 (1807 بار خوانده شده)

ایجاد شرایط مناسب برای کاشت نهال درخت نارون

نارون درخت برگریز  و مقاوم به سرما و متحمل به گرما می باشد. این درخت گونه های مختلف دارد که نیاز های رشدی متفاوت دارند. ریشه درخت نارون به خاک حاصلخیز و دارای زهکش خوب نیاز دارد . نهال درخت نارون به فاصله حداقل 4 متر دورتر از خانه و حداقل 12 متر دورتر از درختان دیگر کاشته می شود.

هنگام خرید نهال ، به سالم بودن تنه و ریشه نهال مطمئن شوید. نهال درخت نارون ممکن است گلدانی یا ریشه لخت باشد. اندازه چاله طوری باشد که عمق آن  کمی عمیق تر از طول ریشه و و عرض آن  امکان پخش و گسترده نمودن ریشه نهال را در هنگام کاشت در چاله  را فراهم نماید.

به قسمت تحتانی چاله مقداری خاک سیاه دارای ماده الی یا کمپوست ریخته می شود.  خاک اطراف ریشه نهال گلدانی را پس از بیرون آوردن از گلدان شل نموده و به صورت پخش یا گسترده در چاله قرار می دهند و سپس به ارامی چاله را از خاک پر می کنند و مقداری خاک اضافی در اطراف طوقه نهال ریخته می شود تا جایگزین خاک نشست  کرده بعد از ابیاری گردد.

کاشت نهال در اوایل بهار یا پائیز انجام می شود. ابیاری منظم طوری انجام می شود که از اب ماندگی در اطراف طوقه درخت و در محیط ریشه نهال جلوگیری به عمل آید چون اشباع ماندن خاک محیط ریشه  از اب می تواند موجب خفگی و پوسیدگی ریشه درخت گردد.

ترجمه از : ارازقلی قرنجیک

کارشناس ارشد زراعت و حفظ نباتات 

صفحه مناسب چاپ پیشنهاد این صفحه از این خبر یک pdf بساز