فروشگاه اینترنتی فایل های مقالات آموزشی کشاورزی

ترکیدن پوست میوه پرتقال تامسون

فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۷/۱۷ ۲۳:۱۱:۴۵ (2555 بار خوانده شده)

ترکیدن پوست میوه پرتقال تامسون

مطالعات به عمل آمده نشان می دهند که تغییرات آب و هوا از جمله دما ، رطوبت نسبی هوا و وزش باد گرم و خشک روی شدت ترکیدگی پوست میوه پرتقال تاثیر می گذارند.پس از یک دوره خشکی و گرما ، پوست میوه پرتقال انعطاف پذیری خود را از دست می دهد و در نتیجه با دریافت آب زیاد توسط میوه  پس از بارندگی یا آبیاری ، فشار وارده از طرف داخل میوه  به پوست موجب ترکیدن آن می گردد.  در پرتقال ناول ترکیدگی بیشتر از قسمت ناول که نازک ترین پوست را دارد شروع می شود. هرچه تعداد میوه روی درخت پرتقال بیشتر باشد ، پوست میوه پرتقال نازک تر می شود.

برای کاهش شدت ترکیدگی پوست میوه پرتقال روش های ذیل توصیه می شود:

افزایش ظرفیت نگهداری رطوبت توسط خاک محیط ریشه و تامین بیش از 12 عنصر غذایی از طریق ریشه که موجب رشد و نمو طبیعی پوست میوه گردد. برای این منظور مصرف کود ارگومیکس کود مرغی اصلاح وغنی شده ضمن افزایش ظرفیت خاک در نگهداری رطوبت ، 12 عنصر غذایی را به شکل متعادل  در طول سال رویش در اختیار درخت قرار می دهد.  

از کود ارگومیکس به عنوان خاکپوش در سایه انداز درخت و به فاصله حداقل 30 سانتی متر از پایه درخت به صورت پخش سطحی استفاده می شود. این عمل از تبخیر زیاد آب از سطح خاک جلوگیری می کند و در نتیجه درخت کمتر دچار تنش کم آبی و  خشکی می شود.

پس از دوره گلدهی درخت پرتقال تامسون ، در چند نوبت محلول پاشی گل آمین یا تکامین الگا به همراه کلسان یا تکنو آمینو کلسیم و یونی کا 40 یا تکنو آمینو پتاسیم موجب رشد و نمو طبیعی پوست میوه پرتقال شده و در نتیجه در مقابل فشار وارده از داخل میوه انعطاف پذیری بیشتر پیدا می کند.

کود های فوق را می توانید از نمایندگی های شرکت گل سم گرگان و شرکت رها اندیش کاوان دریافت نمائید.

ترجمه از :ارازقلی قرنجیک

کارشناس ارشدز راعت و حفظ نباتات

صفحه مناسب چاپ پیشنهاد این صفحه از این خبر یک pdf بساز