فروشگاه اینترنتی فایل های مقالات آموزشی کشاورزی

هندوانه کاری با مصرف کود دامی

فرستنده admin در تاريخ 2014/11/12 6:45:39 (2336 بار خوانده شده)
هندوانه کاری با مصرف کود دامی
برای موفقیت در افزایش تعداد هندوانه روی بوته و اندازه آن ،مستلزم داشتن سیستم ریشه گسترده و عمقی در داخل خاک می باشد. هرچه گسترش عمقی و جانبی ریشه های هندوانه افزایش یابد به همان اندازه قدرت بوته در تولید هندوانه نیز بیشتر می شود.


برای داشتن سیستم ریشه گسترده و عمیق در خاک ، اصلاح خواص فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی با افزایش ماده آلی خاک بدست می آید. هندوانه به خاکی با بافت متوسط سبک و غنی از ماده آلی نیاز دارد.
برای افزایش ماده آلی خاک از کود های آلی دامی و سبز و غیره استفاده می شود که کود های دامی تازه و نارس موجب ایجاد مشکلاتی از قیبل علف های هرز ، آفات و بیماری ها برای زراعت می شوند .
استفاده از کود های مرغی اصلاح و غنی شده به نام های ارگومیکس ، ارگانیک ، مینور کینگ شرکت کودپوش صحرا و گل سم گرگان مزایای ذیل را برای زراعت هندوانه دارد:
1- این کود ها طبیعت گرمی دارند و در نتیجه به علت سردی هوا در مراحل اولیه رویش با گرم کردن محیط ریشه بوته های هندوانه موجب ریشه دهی بهتر و جذب بیشتر عناصر غذایی از خاک می شود.
2- برای دست یابی به عملکرد بالا در زراعت هندوانه تامین بیش از 12 عنصر غذایی از طریق خاک اهمیت زیادی دارد و مصرف بی رویه کود های شیمیایی به علت بهم زدن تعادل عناصر غذایی در خاک می توانند موجب کاهش تعداد میوه روی بوته هندوانه شوند و تشکیل میوه و رسیدن آن را به تاخیر می اندازند و سبب رشد خیلی زیاد شاخه و برگ های بوته های هندوانه می شوند و این کود های آلی معایب کود های شیمیایی را کاهش داده و بیش از 12 عنصر غذایی را برای ریشه های بوته هندوانه درطول فصل رویش فراهم می کنند.
3- این کود ها با اصلاح خواص فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی خاک موجب گسترش عمقی و جانبی سیستم ریشه بوته های هندوانه در خاک می شوند و شرایط مساعدی را برای فعالیت وجذب عناصر غذایی و اب از خاک فراهم می کنند.
4- با مصرف این کود ها ظرفیت نگهداری رطوبت توسط خاک افزایش می یابد و در نتیجه در طول فصل رویش رطوبت کافی برای جذب در خاک برای ریشه ها وجود دارد و بوته ها کمتر دچار تنش های گرما و خشکی می شوند.
5- با مصرف این کود های آلی ، هندوانه کار های زیادی شاهد افزایش تعداد میوه هندوانه روی بوته و اندازه میوه و کیفیت آن بودند. علت آن داشتن بوته های قوی با برگ های سبز و بزرگ است که موجب افزایش ظرفیت تولید مواد فتوسنتزی گیاه می شود و در نتیجه مواد فتوسننزی زیادی اندام میوه دهی گیاه دریافت می کنند.
ترجمه از: ارازقلی قرنجیک
کارشناس ارشد زراعت و حفظ نباتات

صفحه مناسب چاپ پیشنهاد این صفحه از این خبر یک pdf بساز