برنامه نگهداری درختان آلوشابلون در طول سال

فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۱۰/۲ ۰:۱۶:۴۶ (6299 بار خوانده شده)
برنامه نگهداری درختان آلوشابلون در طول سال
درختان الو شابلون در طول سال تحت تاثیر تنش های مختلف محیطی از قبیل گرما ، سرما ،خشکی و غیره و خسارت حشرات ، بیماری ها و علف های هرز قرار می گیرند. درختان سالم و قوی قادر به تحمل تنش ها بوده و قدرت جبران خسارت آفات وبیماریها را نیز دارند.


قدرت و توان میوه دهی درخت به گسترش و فعالیت ریشه آن در خاک بستگی دارد. درختان آلو دارای ریشه ضعیف و مریض توان زیادی در تولید و نگهداری میوه روی درخت ندارند. خاک مطلوب می تواند محیط مناسب برای فعالیت و گسترش ریشه در خاک فراهم نماید. خاک باید دارای خواص فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی مناسب برای فعالیت ریشه درخت داشته باشد. لذا به منظور اصلاح خاک محیط ریشه درختان آلو از کود مرغی اصلاح شده به نام اورگومیکس برای بهبود ریشه دهی و فعالیت آن، در فصل های پائیز ، زمستان و بهار درقسمت سایه انداز درخت در اختلاط با خاک می دهند و بسته به سن درخت و شرایط خاک حداقل دو تا حداکثر 7 کیلر گرم به ازای هر اصله در خت داده می شود.
برای اینکه درختان با ذخیره غذایی مطلوب فصول پائیز و زمستان را طی نموده و برای افزایش توان درختان در برابر تنش های گرما ، سرما و خشکی و غیره، محلول پاشی تکامین مکس به همراه تکامین آلگا از هریک به مقدار یک در هزار در فصول تابستان تا اوایل پائیز انجام می شود.
در اوایل فصل پائیز یا اوایل متورم شدن جوانه ها برای افزایش قدرت گلدهی ، میوه دهی و برگ دهی درختان الو، کود بوران به همراه کود رایان از هریک به مقدار یک در هزار محلول پاشی به عمل می اید.
در فصل پائیز با شروع ریزش برگ ها برای ضد عفونی درختان آلو برای کاهش شدت بیماری ها در سال بعد، سمپاشی قارچکش های مسی حداقل در دو نوبت انجام می شود.
از اواخر فصل پائیز تا اواخر فصل زمستان ایام هرس و تربیت درختان آلو می باشد.
در فصل زمستان در شرایط بدون یخبندان، سمپاشی روغن ولک به همراه حشره کش اتیون ، دروسبان انجام می شود.
در اواخر زمستان بسته به حاصلخیزی خاک از کود های فسفاته و پتاسه به همراه کود اورگومیکس استفاده می شود؛ تا جوانه های گل در زمان باز شدن و در دوره میوه دهی عناصر غذایی کافی در دسترس داشته باشند.
در هنگام متورم شدن جوانه ها برای کاهش شدت بیماری های لکه غربالی و سایر بیماری های قارچی از قارچکش کلروتالونیل به مقدار دو در هزار برای سمپاشی استفاده می شود.
با متورم شدن جوانه ها و با مشاهده رنگ سفید گلبرگ ها و قبل از باز شدن گل ها محلول پاشی تکامین الگا به مقدار یک در هزار به همراه بوران یک در هزار تا گل های قوی تر برای تشکیل میوه بوجود آید.
با شروع باز شدن گل ها و در دوره گلدهی برای جلوگیری از بیماری سوختگی گل ها و سایر بیماری ها سمپاشی قارچکش رورال تی اس یا تیوفنات متیل به مقدار نیم در هزار انجام می شود.
پس از پایان دوره گلدهی و با تشکیل میوه ها ،برای جلوگیری از خسارت کرم زنبور میوه ، شته ها ، تریپس سمپاشی حشره کش های دیازینون ، زولون به همراه ایمیدا کلوپراید یا استامی پراید در صورت نیاز در اختلاط با قارچکش ها انجام می شود و به فاصله 10 الی 20 روز در صورت نیاز سمپاشی ها تکرار می شود.
در طول دوره رشد ونمو میوه ها، برای افزایش اندازه و کیفیت میوه ،محلول پاشی کلسان همراه با تکنو آمینو پتاسیم انجام می شود.
ارازقلی قرنجیک
کارشناس ارشد زراعت و حفظ نباتات
صفحه مناسب چاپ پیشنهاد این صفحه از این خبر یک pdf بساز