فروشگاه اینترنتی فایل های مقالات آموزشی کشاورزی

چگونگی افزایش اندازه و کیفیت میوه کی وی

فرستنده admin در تاريخ 2015/1/17 11:00:18 (1129 بار خوانده شده)

چگونگی افزایش اندازه و کیفیت میوه کی وی

قدرت و سلامت درخت و فعال کردن فرایند های فیزیولوژی درخت می تواند موجب افزایش عملکرد ، اندازه و کیفیت میوه کی وی گردد. برای افزایش قدرت و سلامت درخت، فراهم کردن محیط مناسب برای گسترش و فعالیت ریشه آن اهمیت زیادی دارد . ریشه درخت با جذب اب و بیش از ده عناصر غذایی از خاک موجب قوی تر و سالم تر شدن اندام هوایی درخت می شود . برای این منظور مصرف کود مرغی اصلاح شده به نام ارگومیکس ضمن فراهم کردن محیط مطلوب برای گسترش و فعالیت ریشه، بیش از ده عناصر غذایی را برای ریشه درخت فراهم می کند و در نتیجه درخت با داشتن شاخه و برگ های سبز و قوی مواد غذایی بیشتری برای رشد و نمو میوه فراهم می کند و این امر درنهایت سبب افزایش عملکرد و اندازه میوه کی وی می شود.  ارگومیکس بسته به سن درخت و حاصلخیزی خاک بین 2 تا 5 کیلو گرم به ازای هر درخت در سایه انداز آن و به فاصله مناسب دور از تنه درخت  در فصل زمستان یا بهار قبل از شروع رشد جدید مصرف می شود.

مصرف کود بوران یا تکنو آمینو بر به همراه تکامین آلگا یا گل آمین در زمان شروع رشد جدید، سبب افزایش تولید گرده سالم و قوی شده و در نتیجه با افزایش تعداد دانه در میوه کی وی موجب افزایش اندازه میوه می گرددکه از هر یک از کود های فوق به مقدار یک در هزار مصرف می شود.

پس از پایان گلدهی و شروع رشد و نمو میوه ، برای فعال سازی فتوسنتز اندام سبز درخت و درنتیجه برای افزایش اندازه میوه ، محلول پاشی تکامین مکس به همراه تکامین آلگا یا گل آمین از هریک به مقدار یک در هزار توصیه می شود.  این ترکیب محلول پاشی به فاصله 20 روز دو تا سه بار در طول رشد و نمو میوه تکرار شود.

 تکنو آمینو پتاسیم یا یونی کا 40 به مقدار دو در هزار برای افزایش تحمل درخت در برابر تنش های محیطی  در طول رشد و نمو میوه ها حداقل در دو نوبت  به فاصله 20 روز محلول پاشی توصیه می شود.

کود های فوق را می توانید از نمایندگی های شرکت گل سم گرگان و رها اتدیش کاوان تهیه نمائید.

ارازقلی قرنجیک

کارشناس ارشدز راعت و حفظ نباتات

 

 

 

 

 

 

صفحه مناسب چاپ پیشنهاد این صفحه از این خبر یک pdf بساز