فروشگاه اینترنتی فایل های مقالات آموزشی کشاورزی

تکامین ریز کود مخصوص ریشه درختان میوه و گیاهان زارعی

فرستنده admin در تاريخ 2015/4/24 8:10:00 (2064 بار خوانده شده)

تکامین ریز کود مخصوص ریشه درختان میوه و گیاهان زارعی

ریشه درختان میوه برای استقرار بهتر و فعالیت بیشتر برای جذب اب و عناصر غذایی به محیط مناسب از نظر فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی نیاز دارند. موانع فیزیکی از قبیل فشردگی خاک گسترش و فعالیت ریشه را در خاک محدود می کند و در نتیجه نهال تازه کشت شده در اثر تنش های محیطی ضعیف شده و یا خشک می شود. موانع شیمیایی مانند بالا بودن پ هاش خاک قابلیت جذب عناصر غذایی را کاهش می دهد و ریشه درختان جوان با کمبود عناصر غذایی قابل جذب مواجه می شوند و در ادامه موجب ضعیف و خشک شدن درختان جوان می گردد.

موانع بیولوژیکی  از قبیل جمعیت پائین میکروب های مفید خاک ، شرایط را برای گسترش و فعالیت ریشه درختان جوان محدود می سازد و درختان میوه را نسیت به تنش های محیطی مانند گرما و سرما حساس تر می کنند.

در اثر موانع فوق به دلایل ضعیف بودن سیستم زهکش خاک ، ظرفیت کم خاک در نگهداری رطوبت قابل استفاده برای درخت ، جمع شدن اب اضافی در محیط ریشه ، کاهش قابلیت جذب عناصر غذایی به تدریج موجب ضعیف شدن درختان میوه تازه کاشته شده و در نهایت سبب خشک شدن آنها و یا کاهش عملکرد آنها می گردد.

برای اصلاح خاک محیط ریشه درختان جوان پس از کاشت و استقرار بهتر ریشه آنها در خاک ، کاربرد تکامین رایز توصیه می گردد.

تکامین رایز موجب ازاد سازی عناصر معدنی غیر قابل جذب به شکل قابل جذب برای ریشه می شود و در نتیجه عناصر معدنی قابل جذب برای درختان میوه در خاک افزایش می یابد.

تکامین رایز موجب افزایش ظرفیت نگهداری رطوبت قابل استفاده برای ریشه درختان میوه میگردد و در نتیجه درختان میوه کمتر دچار تنش خشکی می شوند.

تکامین رایز با ایجاد خاکدانه ها موجب اصلاح ساختمان خاک  می شود و در نتیجه محیط مناسب برای ریشه درختان جهت دریافت اکسیژن و آب فراهم می کند و قابلیت نفوذ و حرکت بهتر اب در داخل خاک را بهبود می بخشد ودر نتیجه موجب اصلاح سیستم زهکش داخلی خاک شده و از اب ماندگی در محیط ریشه جلوگیری به عمل می اید.

تکامین رایز موجب افزایش فعالیت میکروب های مفید خاک می شود در نتیجه با ایجاد محیط مناسب برای ریشه درخت  ، قدرت درخت بیشتر شده و سبب تولید ریشه های سالم تر و قوی تر می گردد و در نهایت موجب افزایش تحمل درخت دربرابر تنش های محیطی می شود.

تکامین رایز برای افزایش تعداد ریشه ، طول ریشه و گسترش بیشتر ریشه در داخل خاک و طولانی تر کردن دوره فعالیت ریشه ها ،عناصر اصلی و ریز مغذی فراهم می کند.   

تکامین رایز با دوز 2 تا 3 سی سی در هر لیتر اب  در سایه انداز هر درخت مصرف می شود ومقدار مصرف دو لیتر در هکتار می باشد. به همین مقدار برای استقرار بهتر گیاهان صیفی مانند هندوانه ، خیار و گوجه فرنگی و غیره پس از نشاکاری مصرف می شود.

کود تکامین رایز را از نمایندگی های شرکت گل سم گرگان و شرکت رها اندیش کاوان تهیه نمائید. 

ارازقلی قرنجیک

کارشناس ارشد زراعت و حفظ نباتات

 

 

 

صفحه مناسب چاپ پیشنهاد این صفحه از این خبر یک pdf بساز