فروشگاه اینترنتی فایل های مقالات آموزشی کشاورزی

برای رشد سریع و هرچه بلندتر شدن ذرت از چه کودهایی استفاده کنم ؟

فرستنده admin در تاريخ 2015/10/9 8:36:10 (2049 بار خوانده شده)

برای رشد سریع و هرچه بلندتر شدن ذرت از چه کودهایی استفاده کنم ؟

بوته های ذرت علوفه ای برای ریشه دهی ، تولید برگ های بیشتر و ساختن ساقه های قوی و سنگین به خاکی نیاز دارند که شرایط محیطی مناسب برای گسترش و فعالیت ریشه های ذرت علوفه ای و همچنین بیش از 12 عنصر غذایی را برای جذب توسط ریشه فراهم نماید. خاک های دارای بیش از 3 درصد ماده آلی محیط مناسب برای گسترش و فعالیت ریشه ها برای جذب اب و عناصر غذایی فراهم می کنند و برای اصلاح خواص فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی خاک، مصرف کود های مرغی اصلاح و غنی شده ارگومیکس و یا منیورکینگ تولیدی شرکت کودپوش صحرا توصیه می شود؛ که این کود های آلی بیش از 70 درصد ماده الی و بیش از 12 عنصر غذایی قابل جذب توسط ریشه های ذرت دارند. مصرف این کود های الی موجب گسترش افقی و عمقی ریشه های ذرت شده و در نتیجه با جذب اب و عناصر غذایی بیشتر سبب رشد و نمو بیشتر اندام هوایی گیاه می شوند. مقدار مصرف این کود های آلی حداقل 300 کیلوگرم تا بیش از 700 کیلو گرم در هکتار قبل از کاشت در اختلاط با خاک می باشد.

در خاک های قلیایی و آهکی قابلیت جذب عناصر غذایی کاهش می یابد و در مدت زمان کوتاه، کود شیمیایی قابلیت جذب خود را توسط ریشه ها از دست می دهند و ریشه های ذرت علوفه ای برای جذب بیشتر عناصر غذایی  به pH بین 6و 7  خاک نیاز دارند. هرچه مقدار pH خاک بیشتر از 7 باشد ؛ قابلیت جذب عناصر غذایی کمتر می شود. برای اصلاح خواص شیمیایی و سایر خواص خاک مصرف گوگرد گرانوله طلایی شرکت کود پوش صحرا توصیه می شود که محیط مناسب برای فعالیت ریشه های ذرت جهت جذب عناصر غذایی فراهم می سازد. مقدار مصرف این کود حداقل 300 کیلو گرم در هکتارو قبل از کاشت مصرف می شود.

بوته های ذرت علوفه ای برای رشد و نمو بهتر و بیشتر به بیش از 12 عنصر غذایی به مقدار متعادل نیاز دارند. بنابراین برای تعیین نوع کود مصرفی ، مقدار مصرف ان انجام ازمون خاک لازم می باشد.

ازت برای گسترش بیشتر ریشه ها و رشد نمو بیشتر برگ ها و ساقه ها ی ذرت علوفه ای لازم می باشد اما مصرف خیلی زیاد ازت موجب خوابیدگی در بوته ها و حساس شدن آنها نسبت به تنش های محیطی می شود.

فسفر برای افزایش تعداد ریشه و برگ و رشد طولی ساقه ها لازم می باشد . پتاسیم موجب قوی و سنگین شدن ساقه ها و افزایش تحمل بوته ها در برابر تنش های محیطی می گردد.سایر عناصر غذایی همراه با عناصر اصلی موجب افزایش عملکرد ذرت علوفه ای می شوند.

در زمان شروع جوانه زنی بذر ذرت علوفه ای در خاک به عناصر اصلی و سایر عناصر برای ریشه دهی بهتر و سبزشدت سریع تر نیاز دارد و برای این منظور مصرف کود گرانوله سوپر فسفات نقره ای شرکت کود پوش صحرا با داشتن فسفر به مقدار کافی و سایر عناصر غذایی محیط مناسب برای جوانه زنی و ریشه دهی بهتر و سبز شدن سریع تر فراهم می کند و این کود همراه با بذر  به عنوان کود آغاز گر مصرف می شود .

در زمان قبل از کاشت ، در زمان کاشت و بعد  از سبز شدن می توان از کود شیمیایی نیترات پتاسیم   شرکت رها اندیش کاوان بسته به ازمون خاک و میزان تولید محصول  به مقدار کافی استفاده نمود.

تعادل عناصر غذایی در ذرت علوفه ای ، ازت و فسفر و پتاسیم به نسبت 2-1-2  مصرف می شود؛ یعنی به ازای هر دو کیسه کود اوره به مقدار یک کیسه سوپرفسفات تریپل و دو کیسه سولفات پتاسیم مصرف می شود.

ترجمه از: ارازقلی قرنجیک

کارشناس ارشد زراعت و حفظ نباتات 

صفحه مناسب چاپ پیشنهاد این صفحه از این خبر یک pdf بساز