فروشگاه اینترنتی فایل های مقالات آموزشی کشاورزی

برنامه کوددهی توت فرنگی قبل از کشیدن خاکپوش

فرستنده admin در تاريخ 2015/11/24 16:12:45 (985 بار خوانده شده)

برنامه کوددهی توت فرنگی قبل از کشیدن خاکپوش

برنامه کود دهی بستگی زیادی به حاصلخیزی طبیعی خاک ، مفدار ماده الی خاک و سابقه کشت قبلی زمین دارد. توت فرنگی واکنش خوبی به میزان ماده آلی خاک نشان می دهد.توت فرنگی سیستم ریشه دهی کم عمق دارد د اغلب بیش از 75٪ سیستم ریشه دهی آن در عمق 15 سانتی متر فوقانی خاک قرار دارد. به همین دلیل توت فرنگی به شرایط خشکی و یا اب ماندگی حساس می باشد . خاک خوب برای توت فرنگی خاکی است که زهکش خوب و حداقل 6٪ ماده آلی داشت باشد.

خاک خوب با افزایش ماده الی خاک ، فعالیت بیولوژیکی و قابلیت جذب عناصر غذایی بدست می اید. برای افزایش ماده الی خاک و   اصلاح  خواص فیزیکی ، بیولوژیکی و شیمیایی خاک مصرف کود مرغی اصلاح و غنی شده به نام های منیور کینگ و ارگومیکس شرکت کود پوش صحرا و شرکت گل سم گرگان توصیه می شود. با توجه به میزان ماده الی خاک حداقل 300 کیلوگرم در هکتار در اختلاط با خاک مصرف می شود. این کود الی ضمن اصلاح خاک و افزایش ماده الی خاک ، بیش از 12 عنصر غذایی برای گیاه توت فرنگی در خاک فراهم می کند.

توت فرنگی خاکی را دوست دارد که کمی خاصیت اسیدی و پ هاش بین 5 تا 6.5 داشته باشد. پ هاش خاک عامل مهم در حفظ محیط مطلوب برای گسترش و فعالیت ریشه توت فرنگی می باشد. پ هاش مطلوب نه تنها روی رشد ریشه توت فرنگی تاثیرمی گذارد؛ بلکه قابلیت جذب عناصر غذایی توسط ریشه را نیز افزایش می دهد. به منظوز اصلاح پ هاش خاک در حد مطلوب برای ریشه توت فرنگی مصرف کود سوپر گوگرد طلایی شرکت کود پوش صحرا به مقدار حداقل 200 کیلو گرم در هکتار در اختلاط با خاک همراه با کود الی فوق توصیه می شود.کود سوپر گوگرد طلایی به شکل گرانوله بوده وهر کیسه آن حاوی باکتری تیوباسیلیوس اسید ساز نیزمی باشد.  

بسته به نتایج ازمون خاک و میزان حاصلخیزی خاک در اختلاط با خاک کود های شیمیایی سوپر فسفات تریپل به مقدار 100 تا 250 کیلو گرم و کود سولفات پتاسیم 100 تا 250 کیلو گرم در هکتار مصرف می شود.

تمام کود های فوق را می توان قبل از به کاربردن خاکپوش در اختلاط با خاک مصرف نمود.

ترجمه از : ارازقلی قرنجیگ

کارشناس ارشد زراعت و حفظ نباتات 

صفحه مناسب چاپ پیشنهاد این صفحه از این خبر یک pdf بساز