فروشگاه اینترنتی فایل های مقالات آموزشی کشاورزی

مقدارونحوه ریختن کود دامی زیر درخت مرکبات

فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۲ ۰:۰۸:۳۵ (1046 بار خوانده شده)

مقدارونحوه ریختن کود دامی زیر درخت مرکبات

ریشه درختان مرکبات  برای گسترش در خاک و  برای فعال نمودن ریشه ها در خاک در جذب اب و عناصر غذایی به افزایش ماده لی خاک نیاز دارند .کود مرغی اصلاح  و غنی شده منیور کینگ یا ارگومیکس به مقدار نیم کیلو به ازای هر سال سن درخت مصرف می شود و مقدار مصرف کود منیور کینگ ممکن است بر اساس مقدار ماده الی خاک نیز تعیین شود. زمان مصرف اواخر تابستان ، پائیز و اواخر زمستان می باشد. نحوه مصرف به شکل چالکود ، شیار دایره در محدوده سایه اندازدرختان و یا به صورت شیار موازی با ردیف درختان و به فاصله حداقل نیم متر از تنه درختان مصرف می شود.

ارازقلی قرنجیک

کارشناس ارشد زراعت و حفظ نباتات

 

صفحه مناسب چاپ پیشنهاد این صفحه از این خبر یک pdf بساز