فروشگاه اینترنتی فایل های مقالات آموزشی کشاورزی

ایا گیاه برای رویش به تاریکی نیازدارد؟

فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۵/۱/۱۶ ۱۸:۵۷:۱۴ (1041 بار خوانده شده)

ایا گیاه برای رویش به تاریکی نیازدارد؟

بیشتر گیاهان  برای رشد ونمو به یک دوره تاریکی نیاز دارند و مدت زمان این دوره تاریکی بسته  به گونه گیاهی و حتی رقم گیاه  تغییر می کند. در فرایند فتوسنتز یک مسیر شناخته شده به نام مسیر واکنش تاریکی وجود دارد که به تازگی به آن مسیر واکنش کربن می گویند که در این مسیر تولید کربوهیدارت کامل می شود و آزاد سازی اکسیژن انجام می شود. واکنش کربن در تاریکی و در شب اتفاق می افتد.

در ضمن گیاهان برای تحریک اغاز دوره گلدهی  به تاریکی نیاز دارند.  واکنش گیاهان به دوره دریافت نور یا دوره تاریکی می توان به چهار گروه تقسیم نمود . گیاهان روز خنثی ، گیاهان روز بلند ، گیاهان روز کوتاه ، گیاهان با طول روز حدواسط 

بوته گوجه فرنگی به حداقل 6 تا 8 ساعت تاریکی در هر روز برای جذب بهتر دی اکسید کربن و تولید انرژی نیاز دارد.

ترجمه از : ارازقلی قرنجیک

کارشناس ارشد زراعت و حفظ نیاتات 

صفحه مناسب چاپ پیشنهاد این صفحه از این خبر یک pdf بساز