فروشگاه اینترنتی فایل های مقالات آموزشی کشاورزی

میوه های پرتقال کم اب و خشک

فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۵/۲/۲۰ ۲۱:۳۵:۳۸ (590 بار خوانده شده)

میوه های پرتقال کم اب و خشک

از مرحله تشکیل میوه تا رسیدن میوه عوامل مختلف روی کیفیت میوه پرتقال تاثیر می گذارند.در طی تولید میوه پرتقال تغذیه متعادل از همه عناصر غذایی و ابیاری و تامین خوب اب می تواند موجب افزایش مقدار اب میوه گردد. ابیاری منظم و تامین رطوبت کافی در خاک محیط ریشه به خصوص در روز های گرم و خشک در مرحله رشد و نمو میوه پرتقال تاثیر زیادی روی کیفیت و مقدار اب میوه دارد. تمام عناصر به طور مستقیم و غیر مستقیم تاثیر گذار روی مقدار اب میوه هستند و تاثیر عناصر فسفر ، منیزیوم ، بور ، ازت و پتاسیم روی مقدار اب میوه بیشتر می باشد.

محلول پاشی مونو پتاسیم فسفات به مقدار یک تا سه در هزار حدود 4 تا 6 هفته بعد از گلدهی کامل موجب کاهش ضخامت پوست میوه , افزایش مقدار اب میوه و اندازه میوه می شود. تولید کننده کود مونو پتاسیم فسفات  شرکت یوروسالیذ هلند می باشد که نماینده ان در ایران شرکت رها اندیش کاوان می باشد.

محلول پاشی یونی گل یا سوپریم 4 شرکت گل سم گرگان نیز تاثیر مثبت روی افزایش اندازه و مقدار اب میوه پرتقال دارد.

ترجمه از : ارازقلی قرنجیک

کارشناس ارشد زراعت و حفظ نباتان 

صفحه مناسب چاپ پیشنهاد این صفحه از این خبر یک pdf بساز