فروشگاه اینترنتی فایل های مقالات آموزشی کشاورزی

علت زرد شدن برگهای بادمجان و ریزش انها؟

فرستنده admin در تاريخ 2016/5/21 13:30:00 (7187 بار خوانده شده)

علت زرد شدن برگهای بادمجان و ریزش انها؟

زردن شدن برگ ها و ریزش آنها می تواند در اثر بیماری های ریشه و شرایط نامناسب در خاک محیط ریشه بادمجان بوجود آید. در اثر بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی بادمجان  در ابتدا حاشیه  و نوک برگها زرد شده و به تدریج تمام برگ زرد شده و در نهایت پژمرده می شود. علائم این بیماری اغلب در یک طرف بوته دیده می شود و زرد شدن برگ ها از برگ ها پیر و پائینی شروع شده . به تدریج تمام بوته زرد و پزمرده می شود. عامل قارچی این بیماری خاکزی بوده و به ریشه گیاهان میزبان حمله می کند و تناوب زراعی و انتخاب رقم مقاوم روش های موثر در کنترل این  بیماری می باشند.

تغذیه افات مکنده مانند شته ، سفیدبالک ها ، کنه  از شیره گیاهی نیز سبب زرد شدن برگ ها می گردد.

ابیاری بیش از حد و کمبود عناصر غذایی به خصوص ازت نیز سبب زرد شدن برگ ها تحتانی بوته بادمجان می شود.

کمبود اهن در خاک قلیایی موجب زرد شدن برگ های جوان بوته بادمجان می شود.

ترجمه از : ارازقلی قرنجیک

کارشناس ارشد زراعت و جفظ نباتات

صفحه مناسب چاپ پیشنهاد این صفحه از این خبر یک pdf بساز