فروشگاه اینترنتی فایل های مقالات آموزشی کشاورزی

معایب استفاده از کود های دامی تازه و نپوسیده

فرستنده admin در تاريخ 2016/7/29 16:14:09 (4010 بار خوانده شده)

معایب استفاده از کود های دامی تازه و نپوسیده

کود دامی  اصلاح ، غنی و کمپوست شده کود با ارزشی است که ضمن اصلاح خواص فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی خاک بیش از 10 عنصر غذایی را نیز در اختیار ریشه گیاهان قرار می دهد. کود دامی تازه و نپوسیده  می تواند مشکلاتی برای رشد و نمو گیاهان زراعی و باغی  بوجود اورند. کود دامی تازه در حین پوسیدن در خاک گاز سمی امونیاک  تولید می کند که این کود در  ریشه و بذر گیاهان موجب سوختگی می گردد.

کود دامی تازه  به مقدار کافی نمک دارد که استفاده  مستمر از این نوع کود دامی موجب تجمع  نمک در خاک محیط ریشه درختان و گیاهان زراعی می گردد که در شرایط زیاد شدن نمک ، ریشه درخت قدرت جذب اب و عناصر غذایی خود را از دست می دهد و به تدریج برگ درختان زرد و خشک می شوند.

امکان دارد کود دامی تازه به مقدار زیاد ازت وارد خاک نماید که می تواند تعادل رشد رویشی و زایشی خاک را بهم بزند.

کود دامی تازه به مقدار زیاد بذر علف هرز دارد این  بذر ها  با سبز شدن در اطراف ریشه درختان و گیاهان زراعی موجب کاهش قدرت رویش درخت و گیاه زراعی می شوند و در نهایت درخت ضعیف شده و برگ درختان زرد و خشک می گردد.

کود دامی تازه  دارای موادبستر دام مانند کاه گندم و جو می باشد که این مواد  نسبت کربن به ازت بالا دارند  که در نتیجه ازاد سازی ازت از این کود دامی تازه در خاک برای مدتی کاهش شدید ازت قابل جذب برای ریشه درخت و گیاه زراعی بوجود می اید که گیاه زراعی و باغی را دچار کمبود ازت می کند.

کود تازه دامی ممکن است حامل میکروب های مضر برای انسان و گیاه باشد که  امکان دارد میوه درختان به این میکروب های مضر  الوده شوند و  مصرف انها برای انسان زیان اور است.

استفاده از کود دامی اصلاح ، غنی شده مانند کود های مرغی  ارگانیک ، منیور کینگ و اورگومیکس شرکت پوش صحرا که به شکل پلت و گرانوله تولید می شوند . کود های مرغی اصلاح ، غنی شده هستند که هیچ نوع معایب فوق را ندارند.  با داشتن بیش از 12 عنصر غذایی به نسبت های مشخص  موجب متعادل شدن رشد و نمو درختان میوه و گیاهان زراعی می گردد.

ترجمه از: ارازقلی قرنجیک

کارشناس ارشد زراعت و حفظ نباتات 

صفحه مناسب چاپ پیشنهاد این صفحه از این خبر یک pdf بساز