عوامل موثر بر افزایش اندازه و کیفیت میوه زرد الو

فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۵/۶/۹ ۱۳:۴۱:۳۴ (704 بار خوانده شده)

عوامل موثر بر افزایش اندازه و کیفیت میوه زرد الو

میوه زردالو از زمان تشکیل میوه تا مرحله بلوغ ممکن است بین 20 تا 60 گرم وزن داشته باشد. برای رسیدن به تعداد مطلوب میوه روی درخت و افزایش اندازه و کیفیت میوه عوامل مختلف موثر هستند. درخت زردالو در زمان گلدهی به تعداد زیاد گل تولید می کند و اگر روی درخت به تعداد زیاد میوه تشکیل شود و تعادل نسبت میوه به برگ بهم خورده باشد؛ در ان صورت میوه های کوچکتر با کیفیت نامطلوب تولید می گردد.  یکی از روش های موثر در ایجاد تعادل  مطلوب در نسبت میوه به برگ،  تنک کردن میوه های روی درخت می باشد و روش دیگر تغذیه درست  درخت در مراحل مختلف رشد و نمو آن است.

روش محلول پاشی برای کامل کردن تغذیه درختان زردالو می تواند روش موثر در افزایش تشکیل میوه و کیفیت آن گردد . کیفیت میوه شامل مواردی نظبر اندازه ، رنگ ، مزه ، عطر ، سفتی و غیره می باشد.

محلول پاشی کود های ذیل در زمان های مختلف فصل رویش درخت برای افزایش تعداد میوه روی  درخت ، اندازه میوه ، وزن میوه و در نهایت کیفیت میوه  توصیه می گردد.

1-    ترکیب کودی  کلسان ( یک در هزار ) + بوران ( یک در هزار ) + رایان ( یک در هزار )+ تکامین مکس ( یک در هزار )

2-     ترکیب کودی تکنو کل امینو کلسیم (دو در هزار ) + رایان ( یک در هزار

3-    نیترات کلسیم شرکت یوروسالیدز هلند  ( یک در هزار ) + بوران ( یک در هزار ) + رایان ( یک در هزار

محلول پاشی یکی از ترکیب های فوق  در زمان های ذیل  انجام می شود:

1-     در زمان شروع رشد جدید

2-      قبل از کامل باز شدن جوانه های گل

3-    درست پس از تشکیل میوه

4-    یک ماه قبل از برداشت میوه

کاربرد خاکی یکی از کود های ذیل برای تقویت فعالیت ریشه درخت و جذب بهتر اب و عناصر غذایی  و در نهایت برای افزایش عملکرد میوه درختان زرد الو توصیه میشود.  این کود ها به صورت خیس کردن خاک محیط ریشه و یا از طریق اب ابیاری مصرف می شوند.

 1-کاربرد خاکی یوروهیومیک شرکت یوروسالیدز هلند به مقدار یک تا سه کیلو در هکتار بسته به سن درخت یا (3 تا 10 گرم  برای هر درخت مصرف می شود.)

2- کاربرد خاکی اگری ام 2 به مقدار 5 تا 7 لیتر در هکتار بسته به سن درخت ( 10 تا 50 سی سی برای هر درخت )

3-کاربرد خاکی  اگری هیومیک به مقدار 15 تا 7 لیتر در هکتار  بسته به سن درخت ( 20 تا 40 سی سی  برای هر درخت )

کود های خاکی فوق را می توان در چند نوبت  از زمان شروع رشد جدید درخت و در طول فصل رویش مصرف نمود.

کاربرد کود های محلول پاشی و خاکی فوق می توانند سبب افزایش تحمل درخت در برابر تنش های محیطی مانند سرما ، گرما ، خشکی و افات و بیماری ها به خصوص پوسیدگی میوه می گردد . در ضمن طول مدت نگهداری میوه ها را نیز افزایش می دهد.

دانه های گرده گل زردالو حالت چسبندگی دارند؛ لذا گرده افشانی توسط باد تاثیر کمتری در تشکیل میوه دارد و بهترین گرده افشانی توسط حشرات گرده افشان به خصوص زنبور های  انجام می شود.

کود های فوق را می توایند از نمایندگی ها شرکت گل سم گرگان و شرکت رها اندیش کاوان تهیه نمائید.

ترجمه از : ارازقلی قرنجیک

کارشناس ارشد زراعت و حفظ نباتات 

صفحه مناسب چاپ پیشنهاد این صفحه از این خبر یک pdf بساز