فروشگاه اینترنتی فایل های مقالات آموزشی کشاورزی

بیماری بوته میری خیار

فرستنده admin در تاريخ 2017/2/10 9:39:55 (745 بار خوانده شده)

بیماری بوته میری خیار

برخی بیماری های باکتریایی و قارچی سبب بوته میری در بوته های خیارمی شوند.بوته خیار ریشه دهی کم عمقی دارد و کمبود اب و یا زیادی اب در خاک محیط ریشه می تواند سبب پژمردگی گردد. خاک های بافت سنگین و دارای ماده الی کم موجب ایجاد محیط بسته و فشرده در اطراف ریشه بوته های خیار می شوند و در نتیجه در اثر نرسیدن هوا و اکسیژن به ریشه ها علائم پژمردگی در بوته های خیار به خصوص در روز های گرم ظاهر می گردد. وقتی بوته های خیار در شرایط دمای هوای کمتر از 10 درجه سانتی گراد و دمای خاک کمتر از 16 درجه سانتی گراد قرار گیرند علائم پژمردگی و زردی در بوته ها ظاهر می گردد.

متدوال ترین بیماری های پژمردگی ، بیماری های فوزاریومی، ورتی سلیومی و فیتوفترایی بوته های خیار می باشد. این قارچ های بیماری زا بیشتر در شرایط خاک نامناسب برای گسترش و فعالیت ریشه ها در خاک بوجود می اید. زهکشی ضعیف خاک ، کمبود ماده الی ، سنگینی بافت خاک برای بیشتر بیماری های خیار شرایط مساعد ایجاد می کنند.

بنابراین با افزایش حاصلخیزی خاک با استفاده از مواد الی مانند کود های مرغی اصلاح و غنی ارگومیکس ، منیور کینگ ، اورگانیک و لنددکس شرکت کود پوش صحرا  می توان محیط مناسب برای گسترش و فعالیت ریشه ها فراهم نمود و با افزایش میکروب های مفید در محیط ریشه گیاه از شدت خسارت بیماری های ریشه کاست.

برای اصلاح حالت قلیایی و آهکی خاک از کود سوپر گوگرد طلایی  شرکت کود پوش صحرا استفاده نمود تا شرایط برای جذب عناصر غذایی و فعالیت ریشه در خاک مهیا گردد.

ترجمه از :ارازقلی قرنجیک

کارشناس ارشد زراعت و حفظ نباتات 
صفحه مناسب چاپ پیشنهاد این صفحه از این خبر یک pdf بساز