فروشگاه اینترنتی فایل های مقالات آموزشی کشاورزی

عوامل موثر در افزایش تولید محصول ذرت دانه ای و علوفه ای

فرستنده admin در تاريخ 2017/5/29 12:17:08 (857 بار خوانده شده)

عوامل موثر در افزایش تولید محصول ذرت دانه ای و علوفه ای

در شرایط محیطی و اب و هوای مساعد می توان تولید محصول ذرت را به حداکثر معقول افزایش داد.



برای به حداکثر رساندن تولید محصول ذرت  تصمیم گیری ها در مورد انتخاب بذر ، میزان بذر و نحوه کاشت ، کنترل افات ، بیماری ها و علف های هرز ، اصلاح خاک محیط ریشه برای فعالیت بهتر ریشه ها در جذب اب و عناصر غذایی ، آبیاری و مدیریت درست مزرعه  بسیار مهم می باشد.

اولین گام انتخاب بذر دارای توان ژنتیکی بالا در تولید می باشد که به عنوان نمونه بذر هیبرید ذرت به نام بذر ذرت لاویدا تولیدی شرکت فرانسوی که توسط شرکت گل سم گرگان وارد می شود.

پس از مشخص شدن مقدار بذر مصرفی و نحوه کاشت بذر ها از نظر عمق کاشت ، فاصله بین بوته ها و ردیف که تاثیر قابل توجه در افزایش عملکرد ذرت دارند.

استفاده از فرتی گرین استارت شرکت رها اندیش کاوان  از طریق بذر مالی موجب افزایش قدرت جوانه زنی بذر ، توسعه ریشه می گردد  که در نهایت  با قوی شدن ریشه و رشد نمو بوته ها ، عملکرد ذرت افزایش می یابد.

اصلاح خاک زراعی از نظر شیمیایی و بیولوژیکی و فیزیکی  موجب ایجاد محیطی مناسب برای گسترش و فعالیت ریشه در داخل خاک می گردد و هرچه محیط برای فعالیت ریشه ها مساعد تر باشد ، قدرت ذرت درافرایش تولید بیشتر می گردد. برای اصلاح خاک مواد ذیل قبل از کاشت در اختلاط با خاک  مورد استفاده قرار می گیرد.

1-کود مرغی اصلاح و غنی شده منیورکینگ یا اورگومیکس شرکت کود پوش صحرا به مقدار 200 تا 400 کیلو گرم در هکتار

2-کود گرانوله طلایی سوپر گوگردی شرکت کود پوش صحرا به مقدار 150- 250 کیلو گرم در هکتار   

با مصرف نهاده های فوق ضمن اصلاح خواص مختلف خاک برای بهینه سازی فعالیت ریشه ها که در ضمن بیش از 12 نوع عنصر غذایی  به صورت قابل جذب در اختیار گیاه قرار می دهند.

ذرت به عناصر غذایی به خصوص ازت ، فسفر ، پتاسیم و منیزیوم و غیره  به مقدار کافی و متعادل نیاز دارد. مقدار مصرف انها به  نتایج ازمون خاک بستگی دارد.برای  عرضه هریک از این عناصر غذایی،  منابع کودی مختلف وجود دارد که تعدادی از آنها به صورت ذیل می باشند:

کود های فسفره

کود های فسفره موجب ریشه دهی و گسترش ریشه  و تولید اندام گل و بلال در بوته های ذرت می شود و تامین آن به مقدار کافی توسط کود های مناسب سبب افزایش تولید ذرت می گردد.

1-مونوفسفات پتاسیم  شرکت یورو سالیدذ هلند حاوی 52 درصد فسفر  و 34 درصد پتاسیم  و مناسب برای خاکهایی که کمبود فسفر و پتاسیم در انها دیده می شود و نیاز بوته های ذرت به پتاسیم نیزبالا می باشد.

2- مونو آمونیوم فسفات شرکت یورو سالیدذ هلند که حاوی 61 درصد ازت و 12 درصد ازت می باشد.این کود ضمن تامین فسفر مورد نیاز گیاه موجب جذب بیشتر ازت امونیوم توسط ریشه ها نیز می شود. در نتیجه سبب گسترش و تولید زیاد ریشه در بوته های ذرت می گردد.

3- اوره فسفات شرکت یورو سالیدذ هلند که حاوی 44 درصد فسفر و 17 درصد ازت به شکل اوره می باشد . این کود برای خاک های اهکی و قلیایی مناسب می باشد و موجب خنثی نمودن بی کربنات اب و خاک می شود.

4- سوپرفسفات نقره ای  شرکت کود پوش صحرا حاوی 20درصد خاک فسفاته  و بسته باکتری تیوباسیلیوس می باشد که موجب طولانی شدن قابلیت جذب فسفر در طول فصل رویش می گردد.

کود های پتاسه

پتاسیم موجب فعال شدن فتوسنتز در برگ ها ، تبدیل مواد قندی به ترکیبات ذخیره انرژی به شکل نشاسته و غیره شده ،  فعال کننده بیش از 60 سیستم انزیمی، افزایش تحمل گیاه در برابر تنش های محیطی و افات و بیماری ها می گردد.

1-نیترات پتاسیم شرکت یورو سالیدذ هلند حاوی 46 درصد پتاسیم و 13 درصد ازت می باشد .

2- سولفات پتاسیم شرکت یورو سالیدذ هلند که 51درصد پتاس و 46درصد سولفور دارد . این کود به طور کامل در اب قابل حل است .

3- سولفات پتاسیم و منیزیوم شرکت کود پوش صحرا که سه عنصر پتاسیم ، گوگرد و منیزیوم به صورت قابل جذب در طول فصل رویش بوته های ذرت  دارد.

کود ازته

ازت یکی از عناصر مهم برای رشد و نمو بوته های ذرت می باشد و ازت در طول فصل رویش باید به مقدار کافی در اختیار ریشه های ذرت قرار گیرد . چون کود های ازته مانند اوره دوام کمی در خاک دارند و برای اینکه بوته های ذرت در مراحل اواخر رشد و نمو دچار کمبود ازت نشوند؛ به دو شکل مصرف ازت توصیه می شود .مصرف کود اوره در چند نوبت درطول فصل رویش و یا مصرف کود ازته با دوام طولانی در داخل خاک.

1-  کود گرانوله سوپر ازته سفید با پوشش گوگردی شرکت کود پوش صحرا که تامین کننده ازت گیاه درطول فصل رویش می باشد.

کود گرانوله روی

عنصر روی برای ساخت هورمون های رشد و پروتئین لازم می باشد و گیاه برای تولید کلروفیل ماده سبزینه به ان نیاز دارد و برای انتقال کلسیم در سرتاسر اندام گیاه ضروری می باشد. برای افزایش اندازه برگ و گره همراه با تشکیل دانه ذرت لازم می باشد.

1-  سولفات روی شرکت کود پوش صحرا که حاوی 24 درصد عنصر روی قابل جذب در طول فصل رویش بوته های ذرت دارد.

2-  سولفات روی شرکت یورو سالیدذ هلند که حاوی 35 درصد روی می باشد.

تغذیه برگی :

به دلیل مختلف به خصوص در مراحل مهم رشد و نمو بوته های ذرت از تغذیه برگی برای کامل کردن نیاز غذایی گیاه استفاده می شود.

دو زمان در محلول پاشی برگی در زراعت ذرت مهم می باشد ؛ یکی در مرحله 6 تا 7 برگی بوته های ذرت و مرحله بعد کمی قبل از ظهور تاسل یا گل نر

1-   برای افزایش رشد و نمو بوته های ذرت ، افزایش بلال  ، تعداد دانه در بلال و وزن دانه ها ، بالا بردن تحمل بوته ها در برابر تنش های محیط و افات و بیماری ها یکی از کود های تقویتی ذیل توصیه می شود :

یونی کا40 ، تکنوکل امینو پتاسیم ،سوپریم 4 + تکامین مکس ،گل امین + یونی گل

2-  محلول پاشی ریزمغذی ها برای فعال نمودن بوته های ذرت در جهت انجام مراحل مختلف فیزیولوژیکی ، برای افزایش تولید و محصول ذرت انجام می شود  که یکی از کود های ریزمغذی ذیل برای محلول پاشی مورد استفاده قرار می گیرد:

گلداست،یونی میکس،تکنوکل میکس ،

3-  با توجه به نیاز زیاد بوته های ذرت به عنصر روی ، محلول پاشی کود های روی از قبیل رایان ، ژئوگلد روی ،تکنوکل امینو روی  از زمان 3 تا 12 برگی بوته های ذرت انجام می شود.

مبارزه با علف های هرز

علف های هرز در مراحل اولیه رویش بوته های ذرت موجب کاهش گسترش ریشه های ذرت و ضعیف شدن رشد و نمو بوته های ذرت می شوند و بنابراین با علف های هرز قبل از سبز شدن و در مراحل اولیه رویش های بوته های ذرت مبارزه نمود.

1-  علفکش استوکلرر: این علفکش از سبزشدن علف های هرز جلوگیری می کند به مقدار 4 تا5 لیتر در هکتار در اختلاط با خاک قبل از کاشت ذرت مصرف می شود. در شرایط ابیاری بارانی از این علفکش می توان پس از کاشت ذرت و قبل از سبز شدن علف های هرز باریک برگ و پهن برگ استفاده کرد.

2-  علفکش اولتیما: این علفکش پس از سبز شدن بوته های ذرت و علف های هرز باریک و پهن برگ به مقدار 175 گرم در هکتار از مرحله 2 تا 6برگی بوته های ذرت قابل استفاده است.

مبارزه با افات

افات ذرت شامل کرم های برگخوار ، کرم بلال ، کرم های ساقه خوار ، تریپس ، شته ها ، سنک ، کنه ها و غیره می باشند که سبب کاهش تولید دانه و علوفه در بوته های ذرت می شوند و سموم حشره کش های موثر در کنترل افت عبارتند از :

1-  پروکلیم فیت به مقدار 100 گرم در هکتار برای کنترل افات کرم های برگخوار ، کرم های ساقه ، کرم بلال و افت مکنده  مورد استفاده قرار می گرد.

2-  افوریا به مقدار 300 سی سی در هکتار برای کنترل افات کرم های برگخوار ، کرم بلال و افات مکنده از قبیل سفیدبالک ، شته ها ، تریپس ، سنک ها مورد استفاده قرار می گیرد.

3-  آتابرون به مقدار 750  سی سی تا یک لیتر در هکتار برای کنترل کرم های برگخوار ، ساقه خوار ، کرم بلال و تریپس مورد استفاده قرار می گیرد.

4-  حشره کش های موسپیلان ، تپکی نیز جهت کنترل افت مکنده مورد استفاده قرار می گیرند.

از طریق اب ابیاری برای تامین عناصر غذایی گیاه و همچنین اصلاح خاک  ازکود های ذیل می توان استفاده نمود.

1-  تیوسولفات پتاسیم شرکت یوروسالیدذ هلند برای تامین عناصر غذایی گوگرد و پتاسیم و همچنین اصلاح حالت قلیایی و اهکی خاک  از طریق ابیاری  به خصوص ابیاری قطره ای قابل استفاده می باشد.

2-  تیوسولفات کلسیم شرکت یوروسالیدذ هلند برای تامین عناصر غذایی گوگرد و کلسیم و همچنین  برای اصلاح خاک های بافت سنگین رسی و شور از طریق ابیاری  به خصوص ابیاری قطره ای قابل استفاده می باشد.

تمامی کود ها و سموم و بذور ذرت فوق از طریق نمایندگی های شرکت رها اندیش کاوان و شرکت گل سم گرگان  عرضه می شود.

ترجمه از : ارازقلی قرنجیک

 

کارشناس ارشد زراعت و حفظ نباتات 

صفحه مناسب چاپ پیشنهاد این صفحه از این خبر یک pdf بساز