برنامه نگهداری درختان مرکبات

فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۶/۳/۱۸ ۱۴:۲۵:۵۸ (262 بار خوانده شده)

برنامه نگهداری درختان مرکبات

برنامه زمانی نگهداری درختان مرکبات برای افزایش تولید و محصول دهی معقول آنها ممکن است بسته به شرایط اب و هوای منطقه قدری متفاوت باشد. برنامه نگهداری درختان مرکبات از فصل زمستان شروع و تا زمان بعد از برداشت میوه ادامه می یابد.

 در فصل زمستان عملیات کود دهی به صورت چالکود یا شیاری موازی با ردیف درختان ، مبارزه زمستانه با افآت ، هرس

برنامه کود دهی

از اواسط دی ماه تا اواسط اسفند ماه کود دهی به درختان مرکبات انجام می شود . مقدار مصرف کود های الی و شیمیایی بسته به سن درخت و حاصلخیزی خاک متفاوت می باشد.

برای اصلاح خواص فیزیکی ، شیمیایی و بیولوزیکی خاک محیط ریشه درختان مرکبات  کود الی منیور کینگ یا اورگومیکس به مقدار 2 تا 5 کیلو گرم بسته به سن درخت و شرایط خاک  به ازای هر درخت  و همچنین کود گرانوله طلایی سوپر گوگرد به مقدار 200 تا 400 گرم به ازای هر درخت مصرف می شود.

با مصرف نهاده های فوق ضمن اصلاح خواص مختلف خاک برای بهینه سازی فعالیت ریشه ها، موجب تامین  بیش از 12 نوع عنصر غذایی  به صورت قابل جذب در اختیار گیاه می شود.

در این فصل  همراه با مصرف کود های الی فوق ، کود های شیمیایی ذیل برای تامین عناصر غذایی درختان مرکبات مصرف می شود.

2-کود های فسفاته :

کود های فسفره موجب ریشه دهی و گسترش ریشه  و تولید اندام گل و میوه دهی در درختان مرکبات می شود و تامین آن به مقدار کافی توسط کود های مناسب سبب افزایش تولید میوه درختان مرکبات  می گردد.

1-2-مونوفسفات پتاسیم  شرکت یورو سالیدذ هلند حاوی 52 درصد فسفر  و 34 درصد پتاسیم  و مناسب برای خاکهایی که کمبود فسفر و پتاسیم در انها دیده می شود.

2=2- مونو آمونیوم فسفات شرکت یورو سالیدذ هلند که حاوی 61 درصد ازت و 12 درصد ازت می باشد.این کود ضمن تامین فسفر مورد نیاز گیاه موجب جذب بیشتر ازت امونیوم توسط ریشه ها نیز می شود. در نتیجه سبب گسترش و تولید زیاد ریشه در رختان مرکبات می گردد.

3-2- اوره فسفات شرکت یورو سالیدذ هلند که حاوی 44 درصد فسفر و 17 درصد ازت به شکل اوره می باشد . این کود برای خاک های اهکی و قلیایی مناسب می باشد و موجب خنثی نمودن بی کربنات اب و خاک می شود. این کود به علت قابلیت حل زیاد در اب ، از طریق ابیاری قطره ای نیز قابل استفاده می باشد.

4-2- سوپرفسفات نقره ای  شرکت کود پوش صحرا حاوی 20درصد خاک فسفاته  و بسته باکتری تیوباسیلیوس می باشد که موجب طولانی شدن قابلیت جذب فسفر در طول فصل رویش می گردد.

3-کود های پتاسه

پتاسیم موجب فعال شدن فتوسنتز در برگ ها ، تبدیل مواد قندی به ترکیبات ذخیره انرژی به شکل نشاسته و غیره شده ،  فعال کننده بیش از 60 سیستم انزیمی، افزایش تحمل گیاه در برابر تنش های محیطی و افات و بیماری ها و کیفیت میوه ها از نظر اندازه و رنگ و طعم می گردد.

1-3-نیترات پتاسیم شرکت یورو سالیدذ هلند حاوی 46 درصد پتاسیم و 13 درصد ازت می باشد .

2-3- سولفات پتاسیم شرکت یورو سالیدذ هلند که 51درصد پتاس و 46درصد سولفور دارد . این کود به طور کامل در اب قابل حل است .

3-3- سولفات پتاسیم و منیزیوم شرکت کود پوش صحرا که سه عنصر پتاسیم ، گوگرد و منیزیوم به صورت قابل جذب در طول فصل رویش بوته های ذرت  دارد.

4-کود ازته

ازت یکی از عناصر مهم برای رشد و نمو درختان مرکبات می باشد و ازت در طول فصل رویش باید به مقدار کافی در اختیار ریشه های درختان مرکبات قرار گیرد . چون کود های ازته مانند اوره دوام کمی در خاک دارند و برای اینکه درختان مرکبات در  طول مراحل مختلف رشد و نمو دچار کمبود ازت نشوند؛ به دو شکل مصرف ازت توصیه می شود .مصرف کود اوره در چند نوبت درطول فصل رویش و یا مصرف کود ازته با دوام طولانی در داخل خاک.

1-  -4کود گرانوله سوپر ازته سفید با پوشش گوگردی شرکت کود پوش صحرا که تامین کننده ازت گیاه درطول فصل رویش می باشد.

کود سولفات روی

==سولفات روی الی شرکت کود پوش صحرا

==سولفات روی شرکت یوروسالیدذ هلند

محلول پاشی کود های تقویتی

از اواسط دی ماه تا اواسط بهمن ماه  برای عمل گل انگیزی و تقویت جوانه های گل ، محلول پاشی  یکی از توصیه های ذیل  انجام می شود.

== تکنو کل امینو روی یک در هزار + تکنو کل آمینو بور یک در هزار

==رایان یک در هزار + بوران یک در هزار + تکامین مکس یک در هزار

مبارزه با افات در زمستان

در مبارزه با افاتی از قیبل شپشک ها ، تریپس ، کنه ها ، و غیره یکی از سموم حشره کش مانند اتیون ، نیسورون  همراه با روغن ولک سمپاشی می شود.

 

مصرف کود سرک

1-در اسفند ماه با شروع رشد های جدید در درختان مرکبات از کود ازته  های ذیل برای تامین ازت مورد نیاز گیاه استفاده می شود:

==  کود ازته با پوشش گوگردی شرکت کود پوش صحرا

== نیترات پتاسیم شرکت یوروسالیدذ هلند

 == ان پی کا 10-10-32 شرکت یوروسالیدذ هلند که حاوی 33 درصد ازت می باشد.

== ان پی کینگ 10-10-30 که حاوی 30 درصد ازت است.

 

2-  در برخی باغات اگر ریشه دهی با مشکل مواجه گردد و رشد و نمو درختان مرکبات کمتر از حالت طبیعی باشد؛ در ان صورت می توان به مقدار 7 تا 15 لیتر در هکتار اگری هیومیک یا اگری فول یا اگری ام2 یا تکامین رایز به مقدار دو لیتر در هکتار برای توسعه ریشه و اصلاح خاک محیط ریشه  همزمان با اب ابیاری یا بارندگی استفاده نمود.

3-  برای مقاوم سازی درختان مرکبات در برابر تنش های محیطی و به خصوص بیماری گموز و همچنین تقویت گلدهی و ریشه دهی

محلول پاشی جنیوس یا واندر یا فسفیت پتاسیم دو در هزار  در زمان شروع رشد جدید در درختان مرکبات

4-    محلول پاشی یکی از کود های ذیل  در اسفند ماه  پس از ظهور برگ های جدید و قبل از گلدهی

== سوپریم 4 به مقدار یک و نیم در هزار

== یونی گل به مقدار یک و نیم در هزار

5-   محلول پاشی گلداست  یا تکنو کل میکس یک در هزار  در زمان توسعه برگ ها و قبل از گلدهی  و همچنین  ژئوگلد منیزیوم به مقدار یک در هزار

فصل بهار

1-  مصرف نوبت دوم کود سرک ازت

2-  محلول پاشی  کود تقویتی تکامین مکس فعال سازی ریشه ها ، کمک به گیاه به منظور غلبه بر تنش های محیطی ، حاوی ویتامین ها و هورمون های طبیعی مورد نیاز گیاه ، تسریع کننده فعالیت گیاه در جهت سنتز پروتئین ها و ذخیره انرژی و قند در گیاه  از زمان شروع رشد جدید تا قبل از گلدهی به مقدار یک و نیم تا دو در هزار

3-   محلول پاشی تکامین فلوور به منظور افزایش گلدهی و جلوگیری از ریزش گل و میوه ، زمان محلول پاشی قبل از گلدهی و بعد از تشکیل میوه ، مقدار مصرف دو تا سه در هزار

4-  مبارزه با حلزون

برای مبارزه با حلزون از ایرون بال به مقدار 100 گرم در مترمربع  استفاده می شود و در ضمن ایرون بال تامین کننده  عناصر غذایی اهن ، سولفات و منیزیوم  قابل جذب  برای ریشه درختان مرکبات نیز می باشد.

5-  محلول پاشی  کود پودری نپ کینگ 0-61-14 به مقدار دو در هزار در زمان قبل از شروع گلدهی و تورم جوانه ها به منظور تامین ازت ، فسفر ، منیزیوم   و ریزمغذی ها  قبل از گلدهی و تورم جوانه ها

7-نوبت سوم مصرف کود ازته به صورت سرک

8-برای تقویت درختان از طریق ریشه و تامین عناصر غذایی  درختان مرکبات و همچنین  اصلاح خاک محیط ریشه جهت افزایش تعداد وطول ریشه ها ، قطر تنه درختان  از کود مرغی مایع  الچیکو یا ال اورگانیک به مقدار 10 تا 30 لیتر در هکتار از طریق اب ابیاری در دو تا سه نوبت مصرف می گردد.

 9-پس از ریزش گلبرگها و تشکیل میوه ،  برای جلوگیری از ریزش میوه و ترکیدن پوست میوه ها ،محلول پاشی ذیل جهت توصیه می شود.

==تکنوکل آمینو کلسیم یک در هزار    یا    کلسان یک در هزار + بوران نیم در هزار

 10-برای افزایش اندازه ، کیفیت  و رنگ میوه  محلول پاشی یکی از توصیه های انجام شود.

==تکنوکل امینو پتاسیم دو در هزار   یا  کود پودری نپ کینگ 40-0-10 دارای منیزیوم یا نپ کینگ 46-0-13 یا  یونی کا40 دو در هزار ، ان پی کا 44-11-6 ،ِان پی کا 35-5-15 یا یونی گل به مقدار یک و نیم در هزار، بای پس یک ونیم تا دو در هزار ضمن تامین پتاسیم مورد نیاز گیاه موجب افزایش فعالیت فتوسنتزی برگ ها شده و کاهش دهنده تنش های محیطی نیز می باشد.

==تکامین بریکس دو در هزار

مبارزه با افات

1-              مبارزه با افات درختان مرکبات پس از گلدهی با استفاده یکی از حشره کش های ذیل انجام می شود.

==حشره کش جدید افوریا به مقدار 30 سی سی در 100 لیتر اب جهت کنترل افات مرکبات مانند تریپس ، سنک ها ، شته ها ، کرم برگخوار ،سفیدبالک، پسیل مرکبات

==ایمیدا کلوپراید 35 درصد شرکت گلسم  به مقدار نیم در هزار برای کنترل افاتی مانند پروانه مینوز مرکبات ، تریپس ، شته ها ، پسیل مرکبات

== حشره کش دیفلوبنزورون 25 درصد پودر وتابل شرکت گلسم برای کنترل مینوز برگ و کرم برگخوار مرکبات به مقدار  نیم در هزار به همراه مقدار کمی روغن

 

در فصل تابستان

در این فصل میوه های مرکبات در حال رشد و نمو و درشت شدن هستند  و در مرحله فندقی شدن اندازه میوه ها ، به منظور افزایش اندازه میوه ها و کیفیت میوه ،  محلول پاشی های ذیل توصیه می شود:

== به منظور فعال کردن فعالیت ریشه ها و همچنین رشد و نمو آنها ، جلوگیری از  پوسیدگی  ریشه ، افزایش قدرت درخت ،تولید میوه با شکل طبیعی و با اندازه برزگتر،ابدار نمودن میوه ها و افزایش عمر نگهداری میوه ها ، جلوگیری از ترکیدن پوست میوه ، محلول پاشی یکی از کود های ذیل توصیه می شود:

== تکنوکل امینو کلسیم به مقدار یک در هزار ، زمان محلول پاشی از زمان فندقی شدن میوه ها تا سه هفته قبل از برداشت میوه .

== کلسان یک در هزار همراه با بوران نیم در هزار ، زمان محلول پاشی از زمان فندقی شدن میوه ها تا سه هفته قبل از برداشت میوه .

== نیترات کلسیم شرکت یوروسالیدذ هلند یک در هزار، زمان محلول پاشی قبل از تشکیل جوانه ها و زمان تشکیل میوه ها

©© به منظور افزایش عملکرد میوه ، اندازه میوه ، بهبودی درکیفیت میوه از نظر طعم و رنگ و مقدار قند ، افزایش تحمل درخت در برابر خشکی ، گرما ، سرما ، بیماری ها و افات  و تنظیم مصرف اب ، جلوگیری از ترکیدن پوست میوه  محلول پاشی یکی از کود های ذیل با فاصله زمانی مناسب از کود های فوق توصیه می شود:

== تکنو کل امینو پتاسیم دو در هزار ، زمان محلول پاشی از مرحله توسعه میوه تا مرحله برداشت

== تکامین بریکس  دو در هزار  ، زمان محلول پاشی در طول دوره رشد و نمو میوه ها

== جنیوس یا واندر یا فسفیت پتاسیم دو در هزار  زمان محلول پاشی در طول رشد و نمو میوه ها

== ان پی کینگ 40-0-10  یک در هزار ، كود ان پي كا حاوي ازت ، فسفر و پتاسيم ، عناصر ريز مغذي كلات شده و غني شده با آمينو اسيد

== ان پی کینگ 30-10-10 دو تا سه در هزار، كود ان پي كا حاوي ازت ، فسفر و پتاسيم ، عناصر ريز مغذي كلات شده و غني شده با آمينو اسيد

== فرتی گل 30-5-15 دو تا سه در هزار ،كود ان پي كا حاوي ازت ، فسفر و پتاسيم ، عناصر ريز مغذي كلات شده و غني شده با آمينو اسيد

== فرتی گل 36-12-12 دو تا سه در هزار ،كود ان پي كا حاوي ازت ، فسفر ، پتاسيم ، عناصر ريز مغذي كلات شده و غني شده با آمينو اسيد

== یونی کا 40 دو تا سه در هزار ،كود مايع پتاسيم جهت برطرف سازي كمبود و تامين عنصر پتاسيم مورد نياز گياه بصورت محلول پاشي برگي

== سوپریم 4 دو در هزار ، كود مايع حاوي عناصر غذايي اصلي ، ريزمغذي و آمينو اسيد هاي ضروري جهت محلول پاشي برگي

==یونی گل یک و نیم در هزار ، این کود مایع  حاوي عناصر غذايي اصلي ، ريزمغذي ، اسيد آمينه و مواد تنظيم كننده رشد جهت محلول پاشي برگي

مبارزه با کنه ها

3-برای مبارزه با انواع کنه در باغات مرکبات سمپاشی کنه کش های ذیل به طور متناوب برای جلوگیری از ایجاد مقاومت در کنه ها انجام می شود:

== گل مکتین (آبامکتین  ) برای مبارزه با کنه زنگ مرکبات ،مینوز برگ ، تریپس ، کنه تارعنکبوتی  به مقدار نیم در هزار همراه یا بدون روغن مصرف می شود.

== دانیتول برای مبارزه با کنه قرمز ،کنه دو نقطه ، کرم برگخوار ، مینوز برگ به مقدار یک تا یک و نیم در هزار

== کنه کش پراید برای کنترل کنه قرمز ، کنه تارتن به مقدار نیم در هزار

== کنه کش نیسورون  برای کنترل کنه قرمز ، کنه تارتن به مقدار نیم در هزار

==کنه کش باروک  برای کنترل کنه قرمز ، کنه تارتن به مقدار نیم در هزار

== گل توس( فن پایروکسی میت) برای کنترل کنه قرمز ،کنه شرقی و کنه زنگ مرکبات  و کنه های تارتن به مقدار نیم در هزار

1-  مبارزه با افات

== حشره کش جدید افوریا به مقدار 30 سی سی در 100 لیتر اب جهت کنترل افات مرکبات مانند تریپس ، سنک ها ، شته ها ، کرم برگخوار ،سفیدبالک، پسیل مرکبات

== حشره کش جدید پروکلیم فیت شرکت سینجنتا برای کنترل افاتی مانند مینوز برگ و کرم برگخوار مرکبات ، تریپس ،پسیل مرکبات ، کنه زنگ مرکبات ، شته ها به مقدار 75 گرم در 1000 لیتر اب .

== حشره کش دیفلوبنزورون 25 درصد پودر وتابل شرکت گلسم برای کنترل مینوز برگ و کرم برگخوار مرکبات به مقدار  نیم در هزار به همراه مقدار کمی روغن

==حشره کش هگزافلومورون 10درصد امولسیون شرکت گلسم به مقدار نیم در هزار برای کنترل افات مینوز برگ و کرم برگخوار

==حشره کش ادمیرال 10درصد امولسیون شرکت سومیتومو ژاین وارد کننده شرکت رها اندیش کاوان  به مقدار نیم در هزار برای کنترل افاتی مانند شپشک ها ، سپردار ها و سفید بالک ها

==حشره کش گل مکتین 1.8 درصد امولسیون شرکت گلسم به مقدار 20 سی سی در 100 لیتر اب به همراه نیم لیتر روغن جهت کنترل افاتی مانند کنه ها ، مینوزبرگ و تریپس

== حشره کش اپلاود برای کنترل شپشک ها ، سفید بالک ها  به مقدار نیم در هزار

==حشره کش موسپیلان برای کنترل افات مکنده و کرم برگخوار و مینوز برگ به مقدار نیم در هزار

2-   مبارزه با بیماری پوسیدگی سیاه ناف میوه مرکبات ، سمپاشی علیه این بیماری از قارچکش ایپرودون + کاربندازیم گل سم یا قارچکش کاربندازیم گلسم به مقدار دو در هزار  استفاده می شود.

در فصل پائیز

1-  برای مقاوم سازی درختان مرکبات در برابر بیماری پوسیدگی ریشه فیتوفترا و پوسیدگی میوه و سایر بیماری ها ،توسعه ریشه دهی و گلدهی در درختان مرکبات مصرف یکی از تقویتی های ذیل به نام های جنیوس ، واندر یا فسفیت پتاسیم  به مقدار دو در  هزار در سه نوبت توصیه می شود.

2-  ادامه مبارزه با افات

   3-برای جلوگیری از پوسیدگی میوه ها ، ضدعفونی میوه های مرکبات با قارچکش سیتروکوت ( تیابندازول ) به مقدار یک و نیم در هزار انجام می شود.

4-مبارزه با حلزون

تمام سموم و کود های تقویتی و  گرانوله را می توانید از نمایندگی های شرکت گل سم گرگان ، شرکت رها اندیش کاوان و شرکت کود پوش صحرا تهیه نمائید.

 

تهیه شده توسط : ارازقلی قرنجیک

کارشناس ارشد زراعت و حفظ نباتات 

صفحه مناسب چاپ پیشنهاد این صفحه از این خبر یک pdf بساز