(1) 2 3 4 ... 38 »
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۵ ۲۲:۱۲:۳۵ (3 بار خوانده شده)

محلول پاشی کود اوره در زراعت گندم

کود اوره ، کود جامد بلوری سفید رنگ است که حاوی 46 درصد ازت می باشد و کود اوره برای تامین نیاز گیاهان به خصوص گندم از طریق خاک و برگ مصرف می شود . 

ادامه | 3746 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۴ ۱:۵۴:۰۴ (1 بار خوانده شده)

کود مایع آلی فرس 4 Force4

کود مایع الی فرس 4 به طور کامل حاوی عصاره جلبک دریایی اسکوفیلیوم نودوسوم می باشد.

ادامه | 7644 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۱۲/۵ ۲۳:۴۲:۲۶ (36 بار خوانده شده)

مزایای کاربرد کود تقویتی یونی گل

کاربرد برگی یونی گل  نزدیک به زمان  دوره گلدهی درختان میوه و در طی فصل رویش موجب افزایش تشکیل میوه ، عملکرد و کیفیت میوه می گردد. 

ادامه | 7313 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۱۲/۳ ۲۳:۲۰:۱۱ (1 بار خوانده شده)

برنامه کود دهی به درختان کیوی

با افزایش سن درخت کیوی نیاز آن نیز به عناصر غذایی بیشتر می شود. عناصر اصلی از قیبل ازت ، فسفر ، پتاسیم ، گوگرد و منیزیم و عناصر میکرو از قیبل آهن ، روی ، مس ، منگنز و بور از عناصر لازم و ضروری برای درختان کیوی می باشند. 

ادامه | 5073 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ ۰:۴۳:۰۳ (65 بار خوانده شده)

برنامه کود دهی به بوته های توت فرنگی

تغذیه مطلوب بوته های توت فرنگی اهمیت اساسی در روند رشد و نمو ، عملکرد و کیفیت میوه دارد. برنامه ریزی برای کود دهی توت فرنگی تا حد زیادی تعیین کننده سلامت ، قدرت رویش و عملکرد بوته های توت فرنگی می باشد. 

ادامه | 5070 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۶ ۱:۰۳:۱۹ (58 بار خوانده شده)

شرایط نگهداری درخت کامکوات

محل نگهداری ، کود دهی ، آبیاری منظم و فراهم کردن محیط مناسب برای فعالیت و گسترش ریشه درخت کامکوات موجب استقرار سریع تر و رشد و نمو بهتر درخت می گردد. 

ادامه | 2910 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ ۱۶:۰۲:۳۲ (1 بار خوانده شده)

خشک شدن سرشاخه ها ، زردی و ریزش برگ های درختان مرکبات

فعالیت و گسترش ریشه های درختان مرکبات در خاک روی سلامت ، قدرت رویش و باردهی آنها تاثیر می گذارد و هر گونه اختلال در فعالیت ریشه ها در خاک می تواند موجب کمبود عناصر غذایی به خصوص عناصر ازت ، فسفر و پتاسیم گردد.

ادامه | 7048 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ ۲۳:۵۰:۰۰ (3 بار خوانده شده)

کم باردهی درختان گردو

نهال های بذری و پیوندی درختان گردو از نظر شروع زمان گلدهی و میوه دهی متفاوت هستند. 

ادامه | 5703 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ ۲۳:۳۰:۰۸ (1 بار خوانده شده)

گلدهی خارج از فصل درختان مرکبات

عوامل محیطی و نوع درخت مرکبات بر شروع زمان گلدهی درختان مرکبات تاثیر می گذارند. 

ادامه | 3288 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۱ ۲۰:۰۲:۲۴ (0 بار خوانده شده)

تکثیر درختان مرکبات از طریق بذر

بذر داخل میوه مرکبات ممکن است یک یا چند جنین داشته باشد. با برداشتن پوسته بیرونی و درونی بذر میوه مرکبات تعداد جنین داخل بذر مشخص می شود. 

ادامه | 2652 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۰ ۱۶:۴۶:۳۵ (2 بار خوانده شده)

روش  های کاهش اثرات شوری روی بوته های خیار

تجمع نمک در محیط ریشه بوته های خیار موجب کاهش عملکرد آنها می شود .از مقدار شوری یک میلی موس بر سانتی متر کاهش عملکرد خیار شروع می شود. 

ادامه | 5559 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۱۱/۹ ۱۴:۱۷:۳۶ (1 بار خوانده شده)

علت ترک خوردگی میوه شلیل سفید در مردادماه

در میوه شلیل به سه صورت ترکیدگی بوجود می آید : ترک خوردگی در پوست میوه ، ترک خوردگی در شیار میوه و ترک خوردگی در هسته میوه ایجاد می گردد. 

ادامه | 3842 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۱۱/۷ ۱۳:۲۰:۰۸ (2 بار خوانده شده)

در زمستان چه کود برای رشد و پر بار کردن درختان میوه مناسب است ؟

براساس ازمون خاک مصرف نوع و مقدار کود ها و به خصوص خواص فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی خاک تعیین می گردد.

ادامه | 3358 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۱۱/۶ ۱:۰۴:۴۳ (3 بار خوانده شده)

بهترین زمان غرص نهال میوه چه زمانی است؟

بهترین زمان کاشت نهال درختان میوه بسته به شرایط اقلیم و اب و هوای منطقه تعیین می شود. 

ادامه | 3622 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۱۱/۶ ۱:۰۲:۳۵ (2 بار خوانده شده)

بیماری های درخت سرو

درختان سرو ضعیف شده در شرایط تنش های مختلف محیطی به بیماری ها حساس تر می شوند. 

ادامه | 3881 کلمه در ادامه متن