(1) 2 3 4 ... 50 »
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۵/۴/۳۱ ۱۵:۲۳:۵۸ (0 بار خوانده شده)

علت عدم تشکیل میوه در درختان مرکبات بعد از گلدهی

گونه های مختلف درختان مرکبات معمولا" به تعداد خیلی زیاد گل تولید می کنند و بار گلدهی درختان مرکبات به رقم ، سن درخت و شرایط محیطی بستگی دارد.

ادامه | 3303 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۵/۴/۲۳ ۱۷:۱۷:۰۵ (2 بار خوانده شده)

دلایل پوکی میوه پسته

شرایط محیطی ، قدرت رویش درخت ، قدرت ریشه دوانی و جذب اب و عناصر غذایی ، تغذیه کامل درخت  بر درصد پوکی میوه پسته تاثیر می گذارند. 

ادامه | 4591 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۵/۴/۲۲ ۱۳:۵۳:۰۹ (1 بار خوانده شده)

ریزش گل های بادام و عدم میوه دهی

 گل های درخت بادام به شرایط محیطی نامساعد بسیار حساس می باشد و ریزش گل و عدم تشکیل میوه می تواند به دلیل مشکلات در گرده افشانی نیز بوجود می اید.

ادامه | 5808 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۵/۴/۲۰ ۱۷:۱۴:۳۵ (0 بار خوانده شده)

تحمل درخت خرما و چمن ها به میزان شوری خاک و اب

به میزان شوری خاک و اب درخت خرما تا حدی متحمل است و ارقام مختلف چمن ها به شوری خاک و اب تا حدی متحمل و حساس می باشند.

ادامه | 10972 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۵/۴/۱۴ ۱۵:۴۹:۱۹ (2 بار خوانده شده)

علت کم برگ بودن درخت الو ، ریزش میوه ،خارج شدن صمغ از تنه درخت

عوامل کمبود عناصر غذایی ، تنش های خشکی و گرما و سرما ، خسارت بیماری ها موجب کم برگی در درختان میوه الو می شوند.

ادامه | 6297 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۵/۴/۱۳ ۱۲:۳۸:۴۱ (0 بار خوانده شده)

بیماری های درخت خرمالو

نامساعد بودن خاک محیط ریشه و اب و هوای محل کاشت می توانند شرایط مطلوب برای حمله  افات و بیماری ها به درخت خرمالو فراهم نمایند. نگهداری صحیح  با انجام ابیاری منظم ، کود دهی ، هرس ، سمپاشی به موقع ، کنترل علف های هرز می توانند به کاهش خسارت افات و بیماری ها کمک نمایند. 

ادامه | 8176 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۵/۴/۶ ۱۵:۴۴:۱۶ (0 بار خوانده شده)

میوه دهی درخت ازگیل

درخت ازگیل یک درخت برگریز است و برای رشد و نمو خوب به تابش کامل افتاب و تا حد جزیی سایه اندازی را ترجیح میدهد.

ادامه | 2517 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۵/۴/۵ ۱۶:۰۳:۴۵ (0 بار خوانده شده)

عدم برگدهی درخت گیلاس

درخت گیلاس ممکن است به چند دلیل عدم برگدهی در بهار داشته باشد.

ادامه | 3360 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۵/۴/۳ ۱۶:۳۵:۳۴ (0 بار خوانده شده)

سال آوري درخت زيتون

سال آوري يا بار دهي دو ساله نشان دهنده تمايل برخي گونه هاي درختي از جمله زيتون، به توليد بار زياد دريك سال  و توليد بار كم يا بدون باردرسال ديگرمي باشد. 

ادامه | 5235 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۵/۴/۲ ۱۷:۱۸:۱۴ (0 بار خوانده شده)

بیماری های تنه درخت انگور

برخی بیماری های قارچی تنه درختان انگور را الوده می کنند که در اثر حمله این بیماری ها ابتدا  برگ ها زرد و پژمرده شده و در  نهایت سبب خشک شدن درخت می شوند. 

ادامه | 3004 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۵/۳/۳۱ ۱۸:۱۵:۱۵ (2 بار خوانده شده)

 نگهداری درختان جوان لیمو

درخت لیمو از زمان کاشت تا رسیدن به مرحله بلوغ و میوه دهی به شرایط نگهداری خاص نیاز دارد. 

ادامه | 6613 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۵/۳/۲۲ ۱۷:۵۸:۱۶ (178 بار خوانده شده)

زمان محلول پاشی کود های ریز مغزی  روی درختان میوه

محلول پاشی عناصر ریز مغذی مانند آهن ، منگنز ، روی ، بور ، مس  کامل کننده نیاز درختان میوه به این عناصر می باشد و روش بسیار  مناسب برای رفع سریع کمبود ها و تامین نیاز گیاه به این عناصر است. منابع کودی  این عناصر هرچه کیفیت بهتر و مطلوبی داشته  باشند ؛ موجب نفوذ و انتشار بهتر این عناصر از طریق سطح برگ به داخل گیاه می شوند.

ادامه | 13932 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۵/۳/۲۰ ۱۶:۱۵:۵۹ (0 بار خوانده شده)

 چرا گردوهای ما میوه نمیدهد ؟

نهال های بذری و پیوندی درختان گردو از نظر شروع زمان گلدهی و میوه دهی متفاوت هستند. 

ادامه | 5901 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۵/۳/۱۸ ۲۲:۴۶:۲۸ (0 بار خوانده شده)

علل عدم میوه دهی درخت انبه

عدم گلدهی درخت انبه به چند عامل بستگی دارد. ابتدا سن درخت انبه وقتی از 3 تا 5 سال گذشت؛ گلدهی در درخت انبه شروع می شود.

ادامه | 3360 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۵/۳/۱۴ ۱۶:۱۷:۵۳ (0 بار خوانده شده)

تکثیر درخت شاتوت از طریق قلمه

تکثیر درخت شاتوت از طریق کاشت بذر و همچنین از طریق قلمه گیری انجام می شود. ریشه درخت شاتوت خاکی با زهکش خوب نیاز دارد.  

ادامه | 3634 کلمه در ادامه متن