(1) 2 3 4 ... 35 »
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۷/۵ ۷:۱۷:۲۵ (0 بار خوانده شده)

حجم آب مصرفی در سمپاشی مزارع و باغات

هدف از مخلوط کردن سموم با آب ، انتقال سموم روی اندام  های مختلف گیاه و پخش یکنواخت ذرات سموم روی گیاه می باشد و پس از سمپاشی آب از سطج برگ ها بخار شده و ذرات سموم روی گیاه باقی می مانند.

ادامه | 39858 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۶/۳۱ ۷:۵۰:۱۳ (0 بار خوانده شده)

بیماری گموز درخت پرتقال تامسون

عامل بیماری گموز درخت پرتقال  قارچ گونه فیتوفتورا می باشد. این قارچی خاک زی است و بیشتر خاک ها  به این عامل بیماری آلوده می باشند.

ادامه | 39504 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۶/۲۹ ۸:۱۲:۱۸ (0 بار خوانده شده)

ترکیدن پوست میوه نارنگی

عوامل محیطی و گیاهی موجب ترکیدن پوست میوه نارنگی می شوند. ترکیدن میوه از نازک ترین قسمت پوست شروع می گردد.

ادامه | 41146 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۶/۲۵ ۷:۵۹:۴۴ (0 بار خوانده شده)

خشک شدن درخت پرتقال

شرایط نامناسب محیطی و یا آسیب دیدن ریشه درخت موجب خشک شدن شاخه های درخت می گردد.

ادامه | 40416 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۶/۲۲ ۷:۴۰:۳۰ (0 بار خوانده شده)

اثرات گرمای آتش روی درختان سیب

شدت گرمای آتش می تواند سبب مرگ بافت گیاه گردد. هرچه بافت گیاه جوان تر باشد اثرآتش نیزافزایش می یابد.

ادامه | 39250 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۶/۲۱ ۸:۴۱:۱۲ (0 بار خوانده شده)

شرایط رشد و نمو درخت صنوبر

بیش از 35 گونه درخت صنوبر در دنیا وجود دارد. صنوبر یکی از درختان سریع الرشد می باشد.

ادامه | 39611 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۶/۱۹ ۱۰:۰۹:۰۹ (0 بار خوانده شده)

تاثیر هورمون ها روی رشد میوه درخت شلیل

هورمون های مختلفی توسط درخت میوه تولید می شوند که بر جنبه های مختلف رشد درخت تاثیر می گذارند.

ادامه | 39013 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۶/۱۲ ۸:۲۷:۴۹ (0 بار خوانده شده)

ریزش برگ درخت بونسای

ریزش برگ درخت بونسای نشانه تنش وارده به ریشه درخت یا حمله آفات و بیماری ها و یا قرار گرفتن در محیط نامناسب می باشد.

ادامه | 40651 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۶/۱۰ ۸:۱۶:۴۷ (1 بار خوانده شده)

خشک شدن درخت لیمو ترش

ریشه درختان لیمو ترش برای رشد و نمو خوب و فعال بودن در جذب آب و عناصر غذایی به محیط مناسب نیاز دارد.

ادامه | 40020 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۶/۴ ۶:۴۹:۳۰ (1 بار خوانده شده)
 

علت زرد پفکی شدن برگ گوجه چیست

شکل غیر طبیعی برگ های گوجه فرنگی و زرد شدن آنها می تواند در اثر عوامل مختلف بیماری زا بوجود آید.

ادامه | 39952 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۵/۳۱ ۹:۴۰:۵۳ (3 بار خوانده شده)

کمرنگ شدن و کدر شدن برگ در گیلاس آن هم یک طرف درخت علامت چیست؟

برخی بیماری های قارچی و حشرات فقط شاخه های درخت گیلاس را مورد حمله قرار می دهند و شاخه های آلوده به صورت پراکنده ممکن است در یک طرف یا دو طرف درخت مشاهده شود.

ادامه | 39801 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۵/۳۰ ۸:۱۵:۲۱ (2 بار خوانده شده)

بیماری شبه فیتوپلاسمایی در گوجه فرنگی درمان دارد؟

فیتوپلاسما موجود زنده میکروسکوپی است که کمی کوچکتر از باکتری می باشد و دیواره سلولی ندارد.

ادامه | 41087 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۵/۲۶ ۸:۳۳:۲۸ (1 بار خوانده شده)

ریزش برگ های بونسای

برگ های گیاه بونسای پس از پایان عمر طبیعی زرد شده و می ریزند. ریزش بیش از حد برگ ها می تواند دراثر مشکلی باشد که گیاه با آن مواجه شده است .   

ادامه | 39007 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۵/۲۴ ۹:۰۴:۰۵ (1 بار خوانده شده)

فایده صمغ درخت گوجه سبز

خروج شیره گیاهی یا صمغ از تنه و شاخه درخت گوجه سبز می تواند نشانه تنش یا خسارت وارده به درخت باشد.

ادامه | 39230 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۵/۲۱ ۸:۳۹:۴۱ (4 بار خوانده شده)

گیاه سوزی در اثر سمپاشی حشره کش ها

گیاه سوزی حشره کش ها بسته به حساسیت گیاه ، مقدار دوز مصرفی ، شرایط محیطی نامناسب  ایجاد می شود.

ادامه | 39289 کلمه در ادامه متن