(1) 2 3 4 ... 34 »
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۶/۴ ۶:۴۹:۳۰ (0 بار خوانده شده)
 

علت زرد پفکی شدن برگ گوجه چیست

شکل غیر طبیعی برگ های گوجه فرنگی و زرد شدن آنها می تواند در اثر عوامل مختلف بیماری زا بوجود آید.

ادامه | 39952 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۵/۳۱ ۹:۴۰:۵۳ (3 بار خوانده شده)

کمرنگ شدن و کدر شدن برگ در گیلاس آن هم یک طرف درخت علامت چیست؟

برخی بیماری های قارچی و حشرات فقط شاخه های درخت گیلاس را مورد حمله قرار می دهند و شاخه های آلوده به صورت پراکنده ممکن است در یک طرف یا دو طرف درخت مشاهده شود.

ادامه | 39801 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۵/۳۰ ۸:۱۵:۲۱ (2 بار خوانده شده)

بیماری شبه فیتوپلاسمایی در گوجه فرنگی درمان دارد؟

فیتوپلاسما موجود زنده میکروسکوپی است که کمی کوچکتر از باکتری می باشد و دیواره سلولی ندارد.

ادامه | 41087 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۵/۲۶ ۸:۳۳:۲۸ (1 بار خوانده شده)

ریزش برگ های بونسای

برگ های گیاه بونسای پس از پایان عمر طبیعی زرد شده و می ریزند. ریزش بیش از حد برگ ها می تواند دراثر مشکلی باشد که گیاه با آن مواجه شده است .   

ادامه | 39007 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۵/۲۴ ۹:۰۴:۰۵ (1 بار خوانده شده)

فایده صمغ درخت گوجه سبز

خروج شیره گیاهی یا صمغ از تنه و شاخه درخت گوجه سبز می تواند نشانه تنش یا خسارت وارده به درخت باشد.

ادامه | 39230 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۵/۲۱ ۸:۳۹:۴۱ (4 بار خوانده شده)

گیاه سوزی در اثر سمپاشی حشره کش ها

گیاه سوزی حشره کش ها بسته به حساسیت گیاه ، مقدار دوز مصرفی ، شرایط محیطی نامناسب  ایجاد می شود.

ادامه | 39289 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۵/۲۰ ۸:۳۳:۵۴ (1 بار خوانده شده)

سرعت رشد درختان سیب و گلابی

چند عامل ازجمله اقلیم ، خاک ، آبیاری ، رقم ، هرس و تغذیه درخت بر روی رشد و تولید درختان سیب و گلابی تاثیر گذار هستند.

ادامه | 40499 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۵/۱۹ ۱۷:۲۹:۲۸ (1 بار خوانده شده)

عدم تشکیل میوه روی بوته های گوجه فرنگی.

تنش های محیطی و شرایط رویش ضعیف بوته های گوجه فرنگی موجب عدم تشکیل میوه می گردد.

ادامه | 40043 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۵/۱۸ ۷:۴۱:۰۲ (0 بار خوانده شده)

برگهای بنسای فیکوس مادرحال زردشدن میباشد.

بنسای فیکوس نسبت به تنش های محیطی بسیار حساس می باشدو در شرایط تنش وارده برگ های خود را از دست می دهد.

ادامه | 40472 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۵/۱۷ ۱۰:۰۵:۵۳ (1 بار خوانده شده)

علت شکوفه زدن درخت میوه در تابستان چیست؟

فرایند گلدهی نقطه بحرانی در تشکیل میوه می باشد.

ادامه | 39363 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۵/۱۵ ۷:۰۶:۲۰ (39 بار خوانده شده)

 رشد و نمو بوته های ذرت

تغذیه بوته های ذرت به شکل کامل و متعادل همراه  با مدیریت درست  عملیات زراعی به خصوص آبیاری در شرایط محیطی مناسب موجب رشد و نمو بهتر و سریع تر می شود.

ادامه | 40010 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۵/۱۴ ۷:۲۹:۱۶ (0 بار خوانده شده)

علت باردهی کم وزیاد درزیتونی که دریک منطقه کشت شده چیست؟

 

مقدار محصولی که از یک درخت زیتون برداشت می شود به چند عامل از جمله اندازه ، سن  و رقم درخت و شرایط رویش  بستگی دارد.

ادامه | 41983 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۵/۱۳ ۷:۱۶:۰۱ (0 بار خوانده شده)

نگهداری گیاهان گلدانی

نیاز گیاهان گلدانی به  آب ، عناصر غذایی و نور باید تامین گردد  و محیط رویش مناسب برای آنها فراهم شود.

ادامه | 41015 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۵/۱۳ ۶:۱۲:۵۵ (1 بار خوانده شده)

خشک شدن گل های خربزه

گل نر و گل ماده روی بوته خربزه به صورت جدا از هم ظاهر می شوند.

ادامه | 38244 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۵/۹ ۷:۴۰:۰۰ (1 بار خوانده شده)

هدایت الکتریکی (EC ) آب آبیاری

آب دارای نمک قادر به هدایت جریان برق می باشد ؛ هرچه مقدار نمک آب بیشتر باشد ؛ جریان برق آسانتر انجام می شود. به توان آب در عبور دادن جریان برق را هدایت الکتریکی (EC ) گفته می شود.

ادامه | 59447 کلمه در ادامه متن