(1) 2 3 4 ... 35 »
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۸/۳ ۸:۳۴:۱۲ (0 بار خوانده شده)

کاشت متراکم درخت پرتقال تامسون و نارنگی

در شرایط انتخاب پایه مناسب برای درختان مرکبات ، مدیریت درست باغداری،  امکان کاشت متراکم درختان مرکبات وجود دارد.

ادامه | 40690 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۷/۳۰ ۹:۰۱:۰۷ (0 بار خوانده شده)

کاهش باردهی درخت گوجه سبز

نگهداری درخت گوجه سبز از زمان کاشت وبه بعد باید شامل آبیاری منظم ، کود دهی ، مبارزه با افات ، بیماری ها و علف های هرز ، هرس باشد .

ادامه | 40308 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۷/۲۸ ۱۱:۵۳:۲۹ (0 بار خوانده شده)

علت ميوه ندادن درخت خرمالو؟

برخی از ارقام درخت خرمالو دو پایه هستند و به عبارتی گل های نر و ماده به طور جدا از هم روی دو درخت خرمالو قرار دارند.

ادامه | 40237 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۷/۲۴ ۱۱:۲۲:۱۸ (0 بار خوانده شده)

کاهش میوه دهی درخت زرد الو

شرایط محیطی و مدیریت نگهداری درخت زرد الو بر روی میوه دهی درخت تاثیر می گذارند.

ادامه | 41272 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۷/۱۷ ۱۹:۱۱:۴۵ (63 بار خوانده شده)

ترکیدن پوست میوه پرتقال تامسون

مطالعات به عمل آمده نشان می دهند که تغییرات آب و هوا از جمله دما ، رطوبت نسبی هوا و وزش باد گرم و خشک روی شدت ترکیدگی پوست میوه پرتقال تاثیر می گذارند.

ادامه | 40910 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۷/۱۶ ۱۱:۱۳:۲۳ (1 بار خوانده شده)

خروج صمغ از درخت گوجه سبز

 خروج صمغ از درخت گوجه سبز نشانه خسارت وارده به تنه درخت در اثر تنش های محیطی ، خسارت های حشرات و مکانیکی  و بیماری ها می باشد.

ادامه | 39967 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۷/۱۰ ۹:۱۵:۵۲ (1 بار خوانده شده)

علت ترکیدگی پوست مرکبات و مشخصا لیمو شیرین چیست؟

چندین عامل و ترکیبی از آنها می تواند موجب ترکیدگی پوست میوه مرکبات شوند. متدوال ترین آنها ،عامل تنش آب می باشد.

ادامه | 41030 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۷/۵ ۷:۱۷:۲۵ (0 بار خوانده شده)

حجم آب مصرفی در سمپاشی مزارع و باغات

هدف از مخلوط کردن سموم با آب ، انتقال سموم روی اندام  های مختلف گیاه و پخش یکنواخت ذرات سموم روی گیاه می باشد و پس از سمپاشی آب از سطج برگ ها بخار شده و ذرات سموم روی گیاه باقی می مانند.

ادامه | 39858 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۶/۳۱ ۷:۵۰:۱۳ (0 بار خوانده شده)

بیماری گموز درخت پرتقال تامسون

عامل بیماری گموز درخت پرتقال  قارچ گونه فیتوفتورا می باشد. این قارچی خاک زی است و بیشتر خاک ها  به این عامل بیماری آلوده می باشند.

ادامه | 39504 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۶/۲۹ ۸:۱۲:۱۸ (0 بار خوانده شده)

ترکیدن پوست میوه نارنگی

عوامل محیطی و گیاهی موجب ترکیدن پوست میوه نارنگی می شوند. ترکیدن میوه از نازک ترین قسمت پوست شروع می گردد.

ادامه | 41146 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۶/۲۵ ۷:۵۹:۴۴ (0 بار خوانده شده)

خشک شدن درخت پرتقال

شرایط نامناسب محیطی و یا آسیب دیدن ریشه درخت موجب خشک شدن شاخه های درخت می گردد.

ادامه | 40416 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۶/۲۲ ۷:۴۰:۳۰ (0 بار خوانده شده)

اثرات گرمای آتش روی درختان سیب

شدت گرمای آتش می تواند سبب مرگ بافت گیاه گردد. هرچه بافت گیاه جوان تر باشد اثرآتش نیزافزایش می یابد.

ادامه | 39250 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۶/۲۱ ۸:۴۱:۱۲ (0 بار خوانده شده)

شرایط رشد و نمو درخت صنوبر

بیش از 35 گونه درخت صنوبر در دنیا وجود دارد. صنوبر یکی از درختان سریع الرشد می باشد.

ادامه | 39611 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۶/۱۹ ۱۰:۰۹:۰۹ (0 بار خوانده شده)

تاثیر هورمون ها روی رشد میوه درخت شلیل

هورمون های مختلفی توسط درخت میوه تولید می شوند که بر جنبه های مختلف رشد درخت تاثیر می گذارند.

ادامه | 39013 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۶/۱۲ ۸:۲۷:۴۹ (0 بار خوانده شده)

ریزش برگ درخت بونسای

ریزش برگ درخت بونسای نشانه تنش وارده به ریشه درخت یا حمله آفات و بیماری ها و یا قرار گرفتن در محیط نامناسب می باشد.

ادامه | 40651 کلمه در ادامه متن