(1) 2 3 4 ... 33 »
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۵/۹ ۷:۴۰:۰۰ (1 بار خوانده شده)

هدایت الکتریکی (EC ) آب آبیاری

آب دارای نمک قادر به هدایت جریان برق می باشد ؛ هرچه مقدار نمک آب بیشتر باشد ؛ جریان برق آسانتر انجام می شود. به توان آب در عبور دادن جریان برق را هدایت الکتریکی (EC ) گفته می شود.

ادامه | 59447 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۵/۸ ۹:۳۰:۰۰ (0 بار خوانده شده)

علت قرمز نشدن گوجه فرنگی درباغ چیست ؟

ماده های رنگی کاروتنوئید و لیکوپین موجب قرمز شدن میوه گوجه فرنگی می شوند.

ادامه | 5839 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۵/۶ ۶:۲۴:۲۰ (1 بار خوانده شده)

عدم میوه دهی درخت شاتوت

درختان توت از نظر میوه دهی دو نوع هستند .درختانی که فقط گل نر دارند و میوه تولید نمی کنند. 

ادامه | 2691 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۵/۵ ۴:۵۷:۰۱ (0 بار خوانده شده)

ریزش برگ های گوجه فرنگی زینتی

گوجه فرنگی زینتی ارقام مختلف  از نظر رنگ و شکل برگ و میوه دارد . دوره رویش گوجه فرنگی زینتی ممکن است دائمی یا یکساله باشد. میوه گوجه فرنگی زینتی سمی می باشد. 

ادامه | 3574 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۵/۴ ۷:۵۲:۴۶ (0 بار خوانده شده)

شرایط مناسب برای رویش و محصول دهی کدو سبز

کدوسبز یا اسکواش ارقام تابستانی و زمستانی دارد. با ایجاد محیط مناسب و شرایط رویش مطلوب می توان از تعداد کمی بوته کدو سبز محصول زیادی برداشت نمود. 

ادامه | 6159 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۵/۳ ۲:۱۳:۳۱ (14 بار خوانده شده)

ایجاد شرایط مناسب برای کاشت نهال درخت نارون

نارون درخت برگریز  و مقاوم به سرما و متحمل به گرما می باشد. این درخت گونه های مختلف دارد که نیاز های رشدی متفاوت دارند. 

ادامه | 3440 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۴/۱۴ ۱۱:۱۰:۰۰ (3 بار خوانده شده)

قطر تنه درخت میوه و باردهی آن

قطر تنه درخت بر میزان بار دهی درخت میوه تاثیر می گذارد. 

ادامه | 3483 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۴/۱۲ ۹:۲۷:۴۲ (1 بار خوانده شده)

خشک شدن درخت جوان کاج

شرایط خاک ، تابش افتاب ، آفات و بیماریها می توانند سبب خشک شدن درختان تازه کاشته شده  کاج شوند. 

ادامه | 4582 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۴/۱۱ ۶:۲۲:۰۲ (1 بار خوانده شده)

چگونه میتوان درخت تنومند مزاحم را خشکاند؟

برای خشکاندن درختان بزرگ و تنومند از روش های کنترل شیمیایی یا غیر شیمیایی استفاده می شود. 

ادامه | 3224 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۴/۹ ۶:۴۹:۵۴ (0 بار خوانده شده)

نیاز آبی درختان میوه

مقدار اب مورد نیاز درختان میوه به نوع درخت میوه ، اندازه و سن درخت میوه ، شرایط خاک و اب و هوا و فصل سال بستگی دارد. نیاز ابی درختان میوه در طول سال تغییر می کند. 

ادامه | 3847 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۴/۷ ۶:۵۵:۱۶ (1 بار خوانده شده)

رشد ضعیف درختان مرکبات

مدیریت خوب خاک موجب بهبود ساختمان خاک و حفظ آن می گردد و در نتیجه سیستم ریشه سالم و پایداری تولید بالا را تضمین می کند. 

ادامه | 3581 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۴/۴ ۸:۰۰:۰۰ (0 بار خوانده شده)

عوامل سوختگی برگها و ریزش میوه درخت خرمالو

برخی از عوامل محیطی و شرایط آب و هوا موجب سوختگی و ریزش برگ در درختان خرمالو می شود.

ادامه | 4893 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۴/۳ ۹:۰۱:۵۶ (1 بار خوانده شده)

بیماری طوقه و تنه درخت خرمالو

دو نوع بیماری قارچی وجود دارد که قسمت طوقه ، تنه وشاخه های بزرگ درخت خرمالو را مورد حمله قرار می دهند. 

ادامه | 5028 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۴/۳ ۹:۰۰:۲۲ (1 بار خوانده شده)

علت زرد شدن برگ درخت هلو از قسمت پایین درخت به چه علت است؟

عمر برگ های درخت هلو تحت تاثیر عوامل زنده و غیر زنده می باشد و برگ های درختان هلو با نزدیک شدن به فصل  ریزش طبیعی ، ابتدا برگ های تحتانی و پیر زرد شده و به تدریج دچار ریزش می شوند. 

ادامه | 3706 کلمه در ادامه متن
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۳/۴/۱ ۸:۲۷:۴۹ (4 بار خوانده شده)

عدم میوه دهی درخت گردو

عدم میوه دهی درخت گردو ممکن است به شکل عدم تولید گل یا با وجود گلدهی، عدم تشکیل میوه  بوجود آید .

ادامه | 3473 کلمه در ادامه متن