كنترل بيماريها ی گیاهی به روش ارگانيك با استفاده ازمحلول شير

تاریخ 2009/11/20 8:10:27 | عنوان: حفظ نباتات

كنترل بيماريها ی گیاهی به روش ارگانيك با استفاده ازمحلول شير
نگرانی از آلودگی محیط زیست به سموم شیمایی و خطرات استفاده از آنها برای انسان و حیوانات , تولید کننده گان محصولات کشاورزی را به سمت یافتن روش های بی خطر برای مصرف کننده گان محصولات کشاورزی و حفظ گیاهان در برابر آفات و بیماری های گیاهی سوق داده است . یکی از این نوع روش ها , استفاده از محلول شیر در کنترل بیماری های گیاهی می باشد.

محلول شير رقيق شده با آب به عنوان قارچكش مورد استفاده قرار مي گيرد. ماده فعال آن مانع تكثير عوامل بيماري زا گياهي مي شود.

نحوه تهيه محلول شير 0.5 ليتر شير را با4.5 ليتر آب مخلوط كنيد. يعني نسبت شير به آب ، يك به 9 مي باشد.
اين محلول به عنوان پيشگيري كننده به مدت يك هفته موثر است.


بیماری های گیاهی قابل كنترل با محلول شير 1- سفيدك پودري
2ويروس موزائيك
3-بلاست ها و ساير بيماريهاي قارچي
شير ترش و شير بز پوشش حفاظتي بهتر و قوي روي گياهان خانواده كلم بوجود مي آورند.

منبع مورد استفاده
Stoll,G.2000.Natural Protection intropics.Margarafvelag.weikersheim.
ترجمه: ارازقلي قرنجيك
كارشناس ارشد زراعت وحفظ نباتات


نوشته‌ای از Gonbad-Agri.ir
http://www.gonbad-agri.ir

نشانی این صفحه :
http://www.gonbad-agri.ir/modules/news/article.php?storyid=1145