ایادرختهای میوه هم باید هرس شوند یانه ؟

تاریخ 2013/12/16 4:20:00 | عنوان: مقالات

یکی از مهمترین اصول باغداری، هرس و شکل دهی به درختان میوه می باشد. تربیت و هرس به شکل صحیح موجب افزایش  عملکرد و کیفیت میوه ها می شود. 

هرس و تربیت موجب تنومند شدن و افزایش طول عمردرخت ، تولید میوه بزرگ و با کیفیت می گردد . عملیات سمپاشی و برداشت محصول در درختان هرس شده به خوبی انجام می شود. بدون هرس و تربیت ، درختان  میوه شکل و فرم مطلوب بدست نمی اورند.

درختان میوه هرس نشده شاخه های ضعیف تشکیل می دهند که در برابر  وزش باد و یا میوه دهی زیاد دوام نیاورده و می شکنند. درختان میوه هرش نشده بیشتر شاخه هایی با رشد عمودی بوجود می اورند.

هرس و تربیت صحیح درخت موجب باز شدن فضای داخل پوشش گیاهی درخت شده و در نتیجه با نفوذ بهتر نور و گردش هوا موجب تولید میوه با کیفیت بهتر و کاهش گسترش بیماری ها می گردد. دریافت نور افتاب برای  تشکیل جوانه گل و میوه و افزایش کیفیت میوه بسیار مهم می باشد. هرس در زمان های دوره خواب در زمستان و هم چنین در تابستان نیز انجام می شود. هرس در تابستان بیشتر شامل حذف پاجوش ها ، تنه جوش ها و شاخه های خشک و بیماری می باشد.

اغلب برای تربیت و شکل دهی مناسب برای درخت، هرس در زمستان و در دوره خواب درخت انجام می شود. هرس باید در حد متعادل انجام شود . هرس بسیار سنگین موجب تولید شاخه های زیاد در سال بعد می گردد. در مناطق بسیار سرد هرس در اواخر زمستان و قبل از بیدار شدن جوانه ها انجام می شود. ابتدا درختان میوه دانه دار مانند سیب و گلابی هرس می شوند چون به سرما مقاوم تر از درختان میوه هسته دار مانند هلو و الو هستند. درختان جوان را دیرتر از درختان پیر و بالغ هرس می کنند چون درختان جوان به سرما حساس تر از درختان بالغ هستند.

ترجمه از : ارازقلی قرنجیک

کارشناس ارشد زراعت و حفظ نباتات

 

نوشته‌ای از Gonbad-Agri.ir
http://www.gonbad-agri.ir

نشانی این صفحه :
http://www.gonbad-agri.ir/modules/news/article.php?storyid=1706