فروشگاه اینترنتی فایل های مقالات آموزشی کشاورزی
SmartFAQ is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of InBox Solutions (http://www.inboxsolutions.net)

باسلام
با توجه به توصیه های کارشناس محترم درخصوص مبارزه با سوسک برگخوارغلات مبنی براستفاده از سموم کونفیدور و... سوالی مطرح می شود که آیا آستانه زیان اقتصادی برای آفاتی نظیر لما وشته ها تعیین گردیده است.همانگونه که استحضاردارید با توجه به فون غنی عوامل کنترل کننده طبیعی درمزارع غلات استان که بخوبی درکنترل این آفات موثرمی باشند،فکرنمی کنید که توصیه هایی اینچنین در دراز مدت تاثیرات مخاطره آمیزی براکوسیستم منطقه بجا می گذارد که جبران آن مستلزم وقت وهزینه های گزاف خواهد بود؟
درخواست شده توسط کاربر مهمان و پاسخ داده شده توسط Admin در 07-May-2009 04:47 (1514 خوانده شده)
وقتی زراعت گندم در منطقه درجهت افزایش تولید از ارقام پر محصول , کوددهی زیاد , آبیاری , مبارزه با علف های هرز و کاربرد قارچکش ها استفاده می گردد درنتیجه تعادل اکوسیستم منطقه بهم می خورد .در رابطه با آفات گندم در شرایط اقلیم مختلف در کشور های دیگر آستانه خسارت اقتصادی وجود داردو در نتیجه کارشناس آگاه به شدت خسارت این آفات می تواند در اقلیم های مختلف جهت کاهش خسارت آفات وبرای متعادل کردن شرایط اکوسیستم توصیه لازم را به عمل آورد.


بی‌شک دیدگاه هر کس نشانه‌ی تفکر اوست، ما در برابر نظر دیگران مسئول نیستیم