فروشگاه اینترنتی فایل های مقالات آموزشی کشاورزی
SmartFAQ is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of InBox Solutions (http://www.inboxsolutions.net)

باسلام مي خواهم واحد هاي اندازه گيري زمين هاي كشاورزي به زبان محلي قسمت هاي مختلف ايران با ذكر مقدار متر مربع آن را برايم بنويسيد با تشكر
درخواست شده توسط کاربر مهمان و پاسخ داده شده توسط Admin در 02-May-2011 15:08 (29763 خوانده شده)
در دهستانهای‌ اسالمِ بخشِ حومه طوالش‌ و پره‌سر از بخش‌ طالش‌ دولاب‌ شهرستان‌ طوالش‌، چاركه‌ واحد محلی‌ سطح‌ بود. در دهستان‌ اسالم‌، این‌ واحد حدود 2ر0ـ 25ر0 هكتار و در دهستان‌ پره‌سر برابر یك‌ هكتار بود
. مقياس سطح
براي اندازه‌گيري مقياس سطح از مقياس‌هاي متفاوتي استفاده مي‌شد. در اين‌جا چند مقياس اصلي و رايج، يعني جريب، قفيره، و عشير برآورد مي‌شوند.
5- 1. جريب
واحد اصلي اندازه‌گيري سطح در روزگار پيشين جريب بود كه از آرامي‌ها به ساسانيان (سن، 1368 : ص490) و از آن‌ها به اعراب رسيده است. يك جريب را 10 قصبه يعني60 ذراع در 60 ذراع يا 3600 ذراع مربع (ماوردي، 1398ق: ص 146) نوشته‌اند؛ بنابراين داريم:
31054/1162= 2(100÷8213/56×60)
يعني هر جريب تقريبا 3/1162 متر مربع برآورد مي شود.
اين‌جا نيز ذراع هاشمية بزرگ (مبناي محاسبة مساحت) مأخذ برآورد جريب است.
5-2. قفيز
يكي ديگر از واحدهاي اندازه‌گيري سطح، قفيز است. اين مقياس را برابر با جريب يا 360 ذراع مربع نوشته‌اند (خوارزمي،1895، ص200) كه به مترمربع برابر مي‌شود با:
231/116=10÷3105/1162
توجه داريم اين قفيز كه براي اندازه‌گيري سطح، مورد استفاده قرار مي‌گرفت و تقريباً 2/116 مترمربع بود، غير از قفيزي است كه به عنوان واحد كيل كاربرد داشت.
5-3. عشير
عشير نيز از مقياس‌هاي اندازه‌گيري سطح و مساحي اراضي بود. يك عشير را برابر با قفيز ذكر كرده‌اند؛ بنابراين داريم:
6231/11=10÷23105/116
يعني يك عشير تقريباً 62/11 متر مربع برآورد مي‌شود.


بی‌شک دیدگاه هر کس نشانه‌ی تفکر اوست، ما در برابر نظر دیگران مسئول نیستیم