فروشگاه اینترنتی فایل های مقالات آموزشی کشاورزی
SmartFAQ is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of InBox Solutions (http://www.inboxsolutions.net)

آیا میتوان کلزا وگندم پاییزه را باهم کشت کرد ؟
درخواست شده توسط کاربر مهمان و پاسخ داده شده توسط Admin در 15-Mar-2012 03:18 (906 خوانده شده)
کشت مخلوط دو نوع گیاه زراعی با خصوصات ریشه دهی متفاوت یکی با ریشه دهی عمیق و دیگر با ریشه دهی سطحی موجب استفاده بهتر از منابع خاک می گردد .ارتفاع دو نوع گیاه زراعی موجب سایه اندازی جزئی گردد و با فاصله کشت مناسب بوته ها از هم می توان تا حدودی این سایه اندازی جزئی را ایجاد نمود. برداشت همزمان دو نوع گیاه زراعی که با انتخاب ارقام مناسب از نظر برداشت همزمان این مشکل را بر طرف نمود. مشکلات علف های هرز ، آفات و بیماری ها در شرایط کشت مخلوط نیز می تواند سبب کاهش عملکرد گردد.


بی‌شک دیدگاه هر کس نشانه‌ی تفکر اوست، ما در برابر نظر دیگران مسئول نیستیم