فروشگاه اینترنتی فایل های مقالات آموزشی کشاورزی
SmartFAQ is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of InBox Solutions (http://www.inboxsolutions.net)

با سلام - لطفا بفرمایید بهترین زمان کوددهی (دامی) به نهال و درخت مرکبات در شمال چه موقع است؟
درخواست شده توسط کاربر مهمان و پاسخ داده شده توسط Admin در 05-Apr-2012 06:37 (31795 خوانده شده)
کود دامی منبع خوب مواد غذایی و ماده آلی برای گیاهان و خاک می باشد. مقدار مصرف کود دامی پوسیده یا کمپوست شده در هر هکتار را باید بر اساس ازمون کود دامی و آزمون خاک تعیین نمود.
اگر کود دامی بدون توجه به مقدار ازت موجود در آن مصرف شود وبه مقدار زیاد ازت در دسترس درختان قرار گیرد می تواند موجب تاخیر در میوه دهی ، افزایش خطرات بیماری ها ، خسارت سرما زدگی و باد گردد.
بهترین زمان مصرف کود دامی پوسیده فصل بهار می باشد . مصرف کود دامی پوسیده در فصل پائیز در باغ مرکبات می تواند سبب هدرروی عناصر غذایی کود دامی در اثر بارش های زمستانی گردد زیرا زمین سطح باغ پوشش گیاهی ندارد و امکان هدرروی عناصر غذایی در فصل زمستان در زمین لخت و بدون پوشش گیاهی بیشتر می باشد. کود دامی پوسیده را باید به فاصله حداقل نیم متر از تنه درختان و نهال در سطح باغ پخش نمود.

کمپوست تجارتی کود دامی دارای برچسب مقدار عناصر غذایی موجود در آن عرضه می شود .فواید کود دامی کمپوست شده به روش صحیح داشتن عناصر غذایی به شکل کند رها سازی ، دارای عناصر غذایی به مقدار زیاد ، پخش اسان تر ، دارای بذر علف هرز و عوامل بیماری زا و بوی کمتر می باشد. کود آلی کمپوست تجارتی شرکت گل سم به نام ارگومیکس مزایای فوق را دارد و این کود موجب اصلاح بهتر شرایط خاک و خاکورزی می شود. در این کود مقدار عناصر غذایی مشخص است و براساس مقدار عناصر غذایی موجود در آن می توان میزان مصرف در هکتار را مشخص نمود.


بی‌شک دیدگاه هر کس نشانه‌ی تفکر اوست، ما در برابر نظر دیگران مسئول نیستیم