فروشگاه اینترنتی فایل های مقالات آموزشی کشاورزی
SmartFAQ is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of InBox Solutions (http://www.inboxsolutions.net)

زمان كودهي مركبات بصورت چالكود چه موقعي است/
درخواست شده توسط کاربر مهمان و پاسخ داده شده توسط Admin در 20-Mar-2010 10:55 (5521 خوانده شده)
با سلام به طور کلی به درختان مرکبات تقربیا" یکبار هر 2-1 ماه در طی رشد فعال (بهار و تابستان ) و یک بار هر 3-2 ماه در طی دوره ها ی خواب درختان (پائیز و زمستان ) کود می دهند. برای یافتن بهترین زمان کود دهی به مرکبات به ظاهر فیزیکی و رشد درختان توجه کنید. درختانی که ظاهر سبز تیره و میوه دهی خوب دارند نیازی به دادن کود ندارند. دادن کود زیاد به درختانی که ظاهر سالم دارند ممکن است موجب کاهش میوه دهی شوند.در ختان مرکبات از زمان شروع گلدهی تا تشکیل میوه به بیشترین عناصر غذایی احتیاج دارند و دادان کود کافی به تولید میوه کمک می نماید.


بی‌شک دیدگاه هر کس نشانه‌ی تفکر اوست، ما در برابر نظر دیگران مسئول نیستیم