درخت اناری داریم در منطقه شمال شهرستان گرگان که چند وقتی است که برگهای ان دچار خوردگی شده!مشکل این ضایعه چه چیزی میتواند باشد؟!!

درخواست شده توسط کاربر مهمان و پاسخ داده شده توسط Admin در 03-Aug-2017 18:07

درخت اناری داریم در منطقه شمال شهرستان گرگان که چند وقتی است که برگهای ان دچار خوردگی شده!مشکل این ضایعه چه چیزی میتواند باشد؟!!

با سلام خورده شدن برگ ها می تواند اثر خسارت کرم های پروانه یا سوسک ها برکخوار باشد و در صورت مشاهده حشرات برگخوار می توان با سمپاشی حشره کش مناسب افت را کنترل کرد.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : Gonbad-Agri.ir : http://www.gonbad-agri.ir/modules/smartfaq/faq.php?faqid=5512