با سلام گوجه فرنگی که در حیات خانه کاشته ام سبز و درشت شده ولی قرمز نمیشود؟

درخواست شده توسط کاربر مهمان و پاسخ داده شده توسط Admin در 25-Nov-2017 14:32

با سلام گوجه فرنگی که در حیات خانه کاشته ام سبز و درشت شده ولی قرمز نمیشود؟

با سلام می تواند کمبود پتاسیم ، نرسیدن نور کافی ، ابیاری بیش از حد باشد.

این پرسش و پاسخ پیدا شد در : Gonbad-Agri.ir : http://www.gonbad-agri.ir/modules/smartfaq/faq.php?faqid=5527